Alpinci bodo varčevali


Slovenski smučarji in smučarke bodo varčevali [foto: Klemen Zibelnik]

Danes popoldan se je na svoji 7. seji sestal Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije. Obravnaval je športne dosežke tekoče sezone in pregled poslovanja naše največje panožne športne zveze. “Vlaganje v mlade kaže razveseljive rezultate. Navdušujejo njihovi dosežki na tekmovanjih celinskega in evropskega pokala v številnih panogah, ki jih smučarska zveza združuje. Tudi na tekmah svetovnega pokala posamezni tekmovalci in tekmovalke navdušujejo z vrhunskimi uvrstitvami, kar je dober obet za obdobje svetovnih prvenstev, ki se je začelo. Mlajši rodovi ne trkajo zgolj na vrata, temveč bodo, kljub številnim poškodbam v njihovih vrstah, posamezni mlajši tekmovalci kmalu prevzeli vodilne vloge v reprezentancah. Smučarska zveza pa kot krovna organizacija s podporo in izvedbo prireditev ter raznimi aktivnostmi podpira tudi množičnost smučarskega športa,” je med drugim v svojem poročilu poudaril direktor SZS Matija Vojsk.

Pri pregledu poslovanja je bil pri alpskih disciplinah ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki, zato je IO sprejel okvir varčevalnih ukrepov. S predvidenih 681.000 EUR za obdobje januar – april 2011 bodo alpske discipline bodo porabo zmanjšale za 70.000 EUR tako, da bodo skupni letni odhodki alpskih disciplin znašali 2.166.000 EUR. Prevetrili bodo sestavo ekip za novi ciklus tekmovanj in sprejeli ukrepe, ki naj ne bi posegali v programe mlajših kategorij. IO je potrdil tudi sklep o selektivni racionalizaciji poslovanja vseh drugih panog in organizacijskih enot SZS.

Leave a Comment