AS – igra vseh iger :. Napovedi 2012 / 13

Prva stran l Pravila l Skupaj l Napovedi l Razpored

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Soelden (AVT), ženske - veleslalom

Player1.2.3.4.5.Points
galeroREBENSBUMAZEGOERGL_ECURTONIIFENNINGE247
Messi zakonFENNINGEMAZEGOERGL_EKOEHLEVONN227
jankoravnikarFENNINGEMAZECURTONIIREBENSBUKARBON225
GoricaFENNINGEMAZECURTONIIMANCUSOKARBON225
hlodFENNINGEMAZECURTONIIMANCUSOKOEHLE225
NikyREBENSBUFENNINGECURTONIIKOEHLERIESCH206
gradimoREBENSBUWORLEYGOERGL_EKOEHLEFENNINGE202
makroREBENSBUMAZECURTONIIFENNINGEBRIGNONE200
BurekFENNINGEMAZEBRIGNONEGOERGL_ECURTONII199
smukecWORLEYMAZEVONNFENNINGEGOERGL_E186
zrinkoREBENSBUMAZEVONNKOEHLEGOERGL_E186
MitjaSonFENNINGEWORLEYMAZEKOEHLEMANCUSO185
IzakVONNMAZEFENNINGEREBENSBULINDELL-185
naklonWORLEYFENNINGEMAZEGOERGL_ECURTONII184
krombergVONNMAZEGOERGL_EFENNINGEBRIGNONE182
vlAStaVONNFENNINGEGOERGL_EMAZEKARBON182
zeitungVONNWORLEYFENNINGEKOEHLEBARIOZ180
ciciREBENSBUMAZEWORLEYVONNFENNINGE180
portiVONNMAZEWORLEYLINDELL-KOEHLE180
jesenkoFENNINGEBRIGNONEGOERGL_EMAZEKOEHLE177
soncekFENNINGEMAZEBRIGNONEREBENSBULINDELL-170
Anja VrtnikarWORLEYFENNINGEBRIGNONEKOEHLEBARIOZ170
magneWORLEYMAZEFENNINGEVONNGOERGL_E166
KrvavecWORLEYREBENSBUFENNINGECURTONIIKARBON165
MikiWORLEYBRIGNONECURTONIIFENNINGEMAZE165
DiplomaWORLEYMAZEBRIGNONEGOERGL_EKOEHLE164
ScerknoVONNMAZEGOERGL_EREBENSBUKOEHLE162
MissFENNINGEMAZEVONNMANCUSORIESCH161
rynataREBENSBUVONNMAZELINDELL-KARBON160
KtrevenREBENSBUVONNMAZEMANCUSOFENNINGE160
LaNaaaaWORLEYMAZEREBENSBUFENNINGEBRIGNONE160
dvoriscnikFENNINGEWORLEYMAZEVONNCURTONII155
ItreWORLEYFENNINGEMAZECURTONIIBRIGNONE155
Alonso196REBENSBUWORLEYBRIGNONEMAZEFENNINGE150
krivuljaVONNBRIGNONEMAZELINDELL-CURTONII150
crticaFENNINGEMAZEGOERGL_EREBENSBUBRIGNONE147
smukWORLEYMAZECURTONIIMANCUSOGOERGL_E146
athsulFENNINGEVONNMAZEREBENSBUBARIOZ145
isskalFENNINGEWORLEYMANCUSOLINDELL-KOEHLE145
112gasilciVONNWORLEYBRIGNONECURTONIIFENNINGE145
VarukWORLEYBRIGNONECURTONIIVONNFENNINGE140
PoKoCIVONNBRIGNONEMAZEKOEHLEMANCUSO140
turikWORLEYREBENSBUGOERGL_EFENNINGERIESCH138
MillerVONNFENNINGEMANCUSOMAZERIESCH136
PorsamWORLEYFENNINGEGOERGL_EMANCUSOKOEHLE132
DamijanRFENNINGEREBENSBUBRIGNONEMAZERIESCH131
anomis72VONNMAZEBRIGNONEWORLEYCURTONII130
IrenaVONNFENNINGECURTONIIREBENSBUBARIOZ130
Skofja LokaWORLEYFENNINGECURTONIILINDELL-BRIGNONE130
Petra MesicekVONNWORLEYBRIGNONEFENNINGEMAZE125
Klemen ZibelnikREBENSBUVONNWORLEYFENNINGEMAZE125
LisickaVONNWORLEYREBENSBUFENNINGEMAZE125
smrekrcaFENNINGEVONNMANCUSOKOEHLEWORLEY125
temeWORLEYMAZEMANCUSOBRIGNONELINDELL-125
TeideFENNINGEBRIGNONEMANCUSOLINDELL-BARIOZ125
velikonjaWORLEYVONNMANCUSOGOERGL_EFENNINGE124
SkelagREBENSBUWORLEYGOERGL_EMAZECURTONII122
grobarVONNMAZECURTONIIWORLEYREBENSBU120
JerentheWORLEYFENNINGEMAZEREBENSBUVONN110
VanceVONNMAZEBRIGNONEREBENSBUGOERGL_E106
FGGVONNWORLEYFENNINGECURTONIIBRIGNONE105
JulySmotkaWORLEYREBENSBUFENNINGEVONNLINDELL-105
kmetFENNINGEREBENSBUMAZEBRIGNONEWORLEY105
MariborREBENSBUVONNFENNINGEWORLEYMAZE105
MetkicaREBENSBUMAZEWORLEYGOERGL_EBRIGNONE104
stalcWORLEYREBENSBUFENNINGELINDELL-VONN100
Terezija VukREBENSBUBRIGNONEWORLEYVONNFENNINGE100
SloGaGaREBENSBUWORLEYVONNMANCUSOFENNINGE100
musnicaVONNREBENSBUMAZEWORLEYRIESCH96
februarREBENSBUFENNINGEVONNWORLEYMAZE95
hibWORLEYFENNINGEMANCUSOREBENSBULINDELL-95
SidraREBENSBUFENNINGEMANCUSOVONNLINDELL-95
JozeTryREBENSBUVONNWORLEYMAZEBARIOZ90
SchumiFENNINGEWORLEYMANCUSOREBENSBULINDELL-90
Milena CukWORLEYFENNINGEREBENSBULINDELL-VONN90
JJVONNREBENSBUWORLEYCURTONIIMAZE90
inichiWORLEYBRIGNONEREBENSBUCURTONIIBARIOZ85
commentREBENSBUVONNCURTONIIMANCUSOLINDELL-85
SiHokWORLEYBRIGNONEMANCUSOKOEHLEREBENSBU80
bogatinWORLEYBRIGNONEVONNKOEHLEMANCUSO80
krtWORLEYBRIGNONECURTONIIMANCUSOBARIOZ80
AnjaMREBENSBUBRIGNONEVONNFENNINGEMANCUSO80
AdelkoREBENSBUFENNINGEBRIGNONEMANCUSOGOERGL_E76
OblekcaVONNWORLEYBRIGNONEGOERGL_ECURTONII74
SerafWORLEYBRIGNONEGOERGL_EVONNCURTONII72
Remic GasperREBENSBUFENNINGEGOERGL_EVONNWORLEY72
w_sharkyWORLEYBRIGNONEGOERGL_EVONNCURTONII72
dixiREBENSBUVONNGOERGL_EMAZEWORLEY72
RavninaREBENSBUBRIGNONEGOERGL_EMANCUSOCURTONII72
ulaFlaVONNBRIGNONEMANCUSOCURTONIIGOERGL_E71
abrahamFENNINGEWORLEYMANCUSOBRIGNONEGOERGL_E71
ViktorijaREBENSBUBRIGNONEMANCUSOGOERGL_ELINDELL-69
HinkoWORLEYBRIGNONEMANCUSOLINDELL-GOERGL_E66
csrdVONNWORLEYCURTONIIBRIGNONEGOERGL_E66
MiciVONNBRIGNONEWORLEYLINDELL-GOERGL_E66
MissiVONNWORLEYGOERGL_ELINDELL-REBENSBU62
bOsreREBENSBUBRIGNONEWORLEYMANCUSOKARBON60
cikoVONNWORLEYMANCUSOREBENSBUKARBON60
kozuhVONNREBENSBUBRIGNONEWORLEYLINDELL-45
MetodGVONNREBENSBUWORLEYCURTONIIBRIGNONE45
barbikaREBENSBUBRIGNONEVONNLINDELL-WORLEY40
avstrijcVONNBRIGNONEREBENSBUGOERGL_EWORLEY24
purjakoltVONNREBENSBUWORLEYGOERGL_EMANCUSO24

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Soelden (AVT), moški - veleslalom

Player1.2.3.4.5.Points
Petra MesicekLIGETYHIRSCHERBLARDONEJANSRUDFANARA282
saintjozefLIGETYBLARDONEPINTURAUHIRSCHERREICHELT260
naklonLIGETYPINTURAUHIRSCHERDOPFERBLARDONE250
zeitungHIRSCHERLIGETYJANSRUDDOPFERFANARA240
temeLIGETYHIRSCHERREICHELTPINTURAUSCHOERGH230
JerentheLIGETYSCHOERGHREICHELTHIRSCHERPINTURAU230
Klemen ZibelnikLIGETYHIRSCHERREICHELTSCHOERGHPINTURAU230
VanceLIGETYREICHELTSCHOERGHBLARDONEFANARA225
inichiLIGETYBLARDONEREICHELTJANSRUDRAICH222
LisickaHIRSCHERLIGETYBLARDONEDOPFERFANARA220
Messi zakonHIRSCHERLIGETYBLARDONESVINDALREICHELT220
SchumiHIRSCHERLIGETYBLARDONEDOPFERFANARA220
MillerBLARDONEPINTURAUREICHELTHIRSCHERFANARA210
februarLIGETYSCHOERGHJANSRUDHIRSCHERSIMONCEL200
SidraLIGETYSCHOERGHJANSRUDHIRSCHERBLARDONE200
OblekcaLIGETYBLARDONEPINTURAUREICHELTJANSRUD184
gradimoLIGETYHIRSCHERSCHOERGHRICHARDMISSILLI180
JulySmotkaLIGETYBLARDONEPINTURAURICHARDREICHELT180
RavninaLIGETYPINTURAURICHARDSCHOERGHREICHELT180
ciciLIGETYSCHOERGHRICHARDSIMONCELFANARA180
Milena CukBLARDONELIGETYHIRSCHERSCHOERGHSIMONCEL180
athsulBLARDONELIGETYHIRSCHERSVINDALPINTURAU180
ulaFlaBLARDONELIGETYHIRSCHERPINTURAUSIMONCEL180
Alonso196LIGETYHIRSCHERBLARDONESCHOERGHSVINDAL180
jesenkoPINTURAUHIRSCHERREICHELTSCHOERGHLIGETY175
galeroLIGETYREICHELTJANSRUDSVINDALMISSILLI165
Skofja LokaHIRSCHERREICHELTLIGETYDOPFERRICHARD165
Remic GasperHIRSCHERLIGETYDOPFERJANSRUDSIMONCEL162
SkelagLIGETYPINTURAUSCHOERGHRICHARDHIRSCHER160
BurekPINTURAULIGETYRICHARDSVINDALREICHELT160
moatPINTURAULIGETYJANSRUDREICHELTBLARDONE160
JozeTryHIRSCHERREICHELTRICHARDLIGETYBLARDONE155
SerafLIGETYPINTURAUREICHELTSCHOERGHDOPFER150
cikoLIGETYBLARDONEREICHELTPINTURAUSCHOERGH150
Miha RozmanLIGETYSCHOERGHREICHELTPINTURAUSVINDAL150
MetodGBLARDONEHIRSCHERJANSRUDLIGETYMISSILLI150
ScerknoLIGETYSCHOERGHREICHELTSVINDALRICHARD150
RebulaLIGETYPINTURAUREICHELTBLARDONESCHOERGH150
bogatinBLARDONEREICHELTHIRSCHERPINTURAURICHARD145
dvoriscnikBLARDONEREICHELTHIRSCHERDOPFERPINTURAU145
HinkoLIGETYREICHELTRICHARDDOPFERPINTURAU145
MitjaSonBLARDONEPINTURAULIGETYREICHELTJANSRUD144
NikyHIRSCHERBLARDONESCHOERGHDOPFERFANARA140
MissHIRSCHERBLARDONERICHARDSVINDALFANARA140
magneHIRSCHERLIGETYDOPFERSCHOERGHMISSILLI140
vlAStaHIRSCHERPINTURAUDOPFERBLARDONEREICHELT140
KrvavecHIRSCHERLIGETYSCHOERGHRICHARDDOPFER140
csrdHIRSCHERLIGETYDOPFERBLARDONESIMONCEL140
krivuljaHIRSCHERBLARDONEPINTURAUDOPFERREICHELT140
orehekBLARDONEHIRSCHERRICHARDLIGETYPINTURAU130
stalcBLARDONELIGETYSCHOERGHPINTURAURAICH130
scipioPINTURAUHIRSCHERREICHELTRICHARDDOPFER130
bOsreHIRSCHERPINTURAUJANSRUDSVINDALRAICH130
SloGaGaHIRSCHERREICHELTRICHARDJANSRUDSVINDAL127
MikiHIRSCHERBLARDONEJANSRUDSVINDALLIGETY125
velikonjaPINTURAUREICHELTJANSRUDRICHARDHIRSCHER125
KtrevenLIGETYBLARDONERICHARDPINTURAUJANSRUD124
jankoravnikarLIGETYPINTURAUDOPFERSCHOERGHJANSRUD124
PorsamHIRSCHERSCHOERGHLIGETYSIMONCELSVINDAL120
barbikaHIRSCHERSCHOERGHLIGETYRICHARDSVINDAL120
avstrijcBLARDONEPINTURAUREICHELTJANSRUDLIGETY117
abrahamHIRSCHERBLARDONEREICHELTSCHOERGHDOPFER110
Borut hribarHIRSCHERPINTURAUREICHELTSCHOERGHDOPFER110
kepar11HIRSCHERSCHOERGHDOPFERSIMONCELRAICH110
MariborHIRSCHERSCHOERGHBLARDONEDOPFERLIGETY105
AnjaMHIRSCHERREICHELTPINTURAUSCHOERGHDOPFER105
smukPINTURAULIGETYJANSRUDRICHARDSVINDAL100
Anja VrtnikarLIGETYPINTURAURICHARDBLARDONESCHOERGH100
isskalLIGETYBLARDONEPINTURAUSIMONCELSVINDAL100
crticaLIGETYSCHOERGHBLARDONESIMONCELPINTURAU100
ItreLIGETYBLARDONESCHOERGHPINTURAUSVINDAL100
DamijanRPINTURAULIGETYJAZBEC_JBLARDONEOSBORNE-92
SiHokPINTURAULIGETYSCHOERGHBLARDONEDOPFER80
dixiBLARDONEPINTURAUREICHELTSCHOERGHJANSRUD74
turikPINTURAUREICHELTSCHOERGHDOPFERJANSRUD69
AvenPINTURAUREICHELTBLARDONESCHOERGHJANSRUD69
VarukPINTURAUREICHELTJANSRUDSVINDALSIMONCEL65
kozuhBLARDONEREICHELTJANSRUDPINTURAUSIMONCEL65
soncekPINTURAUSCHOERGHBLARDONEREICHELTDOPFER60
IzakBLARDONESCHOERGHDOPFERREICHELTRICHARD60
commentPINTURAUBLARDONEDOPFERSCHOERGHHIRSCHER60
MissiBLARDONEPINTURAURICHARDREICHELTSCHOERGH60
FGGPINTURAUBLARDONEREICHELTSCHOERGHDOPFER50
jimiPINTURAUBLARDONEREICHELTSIMONCELSVINDAL50
smrekrcaBLARDONEPINTURAUREICHELTSVINDALSCHOERGH50
IrenaPINTURAUSCHOERGHREICHELTBLARDONEDOPFER50
GoricaPINTURAUREICHELTSCHOERGHSIMONCELDOPFER45
w_sharkyBLARDONEREICHELTPINTURAUSVINDALMISSILLI45
kmetPINTURAUREICHELTSCHOERGHBLARDONEDOPFER45
rynataPINTURAUREICHELTRICHARDSVINDALSCHOERGH45
AdelkoPINTURAUREICHELTRICHARDBLARDONESCHOERGH45
hibPINTURAUREICHELTBLARDONESCHOERGHMISSILLI45
purjakoltBLARDONESCHOERGHJANSRUDPINTURAURICHARD20
MiciBLARDONESCHOERGHPINTURAUSIMONCELMISSILLI0
portiBLARDONEPINTURAURICHARDSVINDALSCHOERGH0

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Levi (FIN), ženske - slalom

Player1.2.3.4.5.Points
AlexxsasoSCHILDPOUTIAINRIESCHBORSSENZUZULOVA370
stalcSCHILDPOUTIAINRIESCHZUZULOVABORSSEN320
PoKoCIKIRCHGASPOUTIAINZETTELMAZERIESCH295
peroSCHILDPOUTIAINZAHROBSKMAZEHOSP294
Miha RozmanMAZEPOUTIAINRIESCHNOENSBORSSEN290
staffordKIRCHGASPOUTIAINMAZEBORSSENRIESCH285
smrekrcaKIRCHGASMAZERIESCHBORSSENZUZULOVA280
Terezija VukMAZEZETTELBORSSENPOUTIAINZUZULOVA260
ItreSCHILDMAZERIESCHPOUTIAINBORSSEN260
rynataKIRCHGASMAZERIESCHZUZULOVAPOUTIAIN250
RavninaKIRCHGASZETTELSCHILDMAZEZUZULOVA250
VarukMAZEPOUTIAINZUZULOVAGAGNONKIRCHGAS246
IzakSCHILDZUZULOVAPOUTIAINBORSSENPIETILAE240
KtrevenSCHILDMAZEBORSSENZUZULOVARIESCH235
hibSCHILDZUZULOVAMAZEPOUTIAINRIESCH235
SiHokZUZULOVAZETTELPOUTIAINBORSSENRIESCH230
isskalKIRCHGASPOUTIAINZETTELRIESCHBORSSEN230
PorsamZUZULOVAZETTELPOUTIAINMAZENOENS225
dvoriscnikSCHILDPOUTIAINMAZEKIRCHGASRIESCH225
HinkoZUZULOVASCHILDPOUTIAINBORSSENGAGNON225
Petra MesicekSCHILDMAZEKIRCHGASPOUTIAINZUZULOVA220
kamasutraSCHILDMAZEZETTELBORSSENZUZULOVA220
MikiKIRCHGASMAZEZUZULOVAPOUTIAINGAGNON220
Borut hribarSCHILDPOUTIAINRIESCHBORSSENHANSDOTT220
tantadrujSCHILDZETTELPOUTIAINGAGNONZUZULOVA216
MiciZUZULOVAMAZERIESCHNOENSPOUTIAIN215
SerafMAZEZETTELPOUTIAINZUZULOVAHANSDOTT210
smukKIRCHGASMAZEBORSSENNOENSZUZULOVA210
bogatinMAZEZETTELSCHILDBORSSENZUZULOVA210
krivuljaMAZEZUZULOVARIESCHZETTELPIETILAE210
SkelagZUZULOVAKIRCHGASPOUTIAINRIESCHMIELZYNS201
LoolipoopKIRCHGASZETTELZUZULOVAMAZEGAGNON200
magneSCHILDMAZEKIRCHGASGAGNONZUZULOVA196
AnjaMZUZULOVAZETTELKIRCHGASMAZEPOUTIAIN195
JerentheSCHILDKIRCHGASBORSSENPOUTIAINMAZE190
AdelkoZUZULOVAPOUTIAINZETTELSCHILDRIESCH190
abrahamSCHILDZUZULOVAZETTELPOUTIAINMAZE190
MissiSCHILDZUZULOVAMAZEBORSSENHANSDOTT190
kozuhZUZULOVAMAZEKIRCHGASGAGNONRIESCH186
Remic GasperZUZULOVAMAZEPOUTIAINSCHILDNOENS185
avstrijcZUZULOVAZETTELKIRCHGASPOUTIAINMAZE185
Anja VrtnikarSCHILDMAZEPOUTIAINKIRCHGASRIESCH185
bOsreZUZULOVAMAZEPOUTIAINKIRCHGASZETTEL185
vlAStaZUZULOVAZETTELBORSSENGAGNONPOUTIAIN181
temeMAZEZUZULOVAHANSDOTTZETTELBORSSEN180
hanseMAZEZUZULOVAZETTELNOENSBORSSEN180
Klemen ZibelnikSCHILDZUZULOVAMAZEZETTELPOUTIAIN180
MitjaSonZUZULOVAKIRCHGASMAZERIESCHHANSDOTT175
musnicaKIRCHGASZUZULOVAMAZEZETTELRIESCH175
JulySmotkaZUZULOVAZETTELPOUTIAINRIESCHSCHILD175
zeitungMAZEKIRCHGASHANSDOTTZUZULOVARIESCH175
Alonso196MAZEZETTELSCHILDZUZULOVARIESCH175
orehekMAZEKIRCHGASZUZULOVABORSSENNOENS170
barbikaKIRCHGASMAZEZETTELPOUTIAINPIETILAE170
KentavrSCHILDMAZERIESCHZETTELPOUTIAIN170
MillerSCHILDZETTELBORSSENZUZULOVAGAGNON170
portiSCHILDMAZEHANSDOTTBORSSENRIESCH165
kmetKIRCHGASMAZEZUZULOVAHANSDOTTRIESCH165
velikonjaZUZULOVAKIRCHGASZETTELGAGNONMAZE161
BurekKIRCHGASSCHILDMAZEZUZULOVADUERR_L160
inichiMAZEZUZULOVAKIRCHGASPOUTIAINHANSDOTT160
MetodGKIRCHGASSCHILDMAZEZUZULOVAZETTEL160
MetkicaSCHILDKIRCHGASPOUTIAINZUZULOVAZETTEL160
IrenaSCHILDKIRCHGASMAZEZUZULOVAZETTEL160
galeroZUZULOVASCHILDZETTELBORSSENPOUTIAIN155
KrvavecZUZULOVASCHILDRIESCHKIRCHGASPOUTIAIN155
jankoravnikarMAZEKIRCHGASHANSDOTTNOENSZUZULOVA150
athsulMAZESCHILDKIRCHGASNOENSZUZULOVA150
naklonMAZEKIRCHGASRIESCHSCHILDGAGNON150
OblekcaKIRCHGASZUZULOVASCHILDMAZEZETTEL150
SchumiMAZEZUZULOVASCHILDZETTELPOUTIAIN150
csrdZUZULOVAKIRCHGASSCHILDMAZENOENS145
turikMAZESCHILDBORSSENKIRCHGASRIESCH145
saintjozefZUZULOVAZETTELKIRCHGASPOUTIAINGAGNON145
soncekKIRCHGASPOUTIAINHANSDOTTSCHILDGAGNON140
LisickaSCHILDKIRCHGASPOUTIAINBORSSENHANSDOTT140
NikyMAZEZETTELBORSSENHANSDOTTGAGNON140
DiplomaMAZEKIRCHGASZUZULOVASCHILDMIELZYNS136
gradimoMAZESCHILDZETTELGAGNONPOUTIAIN136
cikoMAZESCHILDKIRCHGASBORSSENMIELZYNS136
Milena CukZUZULOVAKIRCHGASBORSSENGAGNONDUERR_L131
zrinkoKIRCHGASZUZULOVABORSSENZETTELMIELZYNS126
JJZUZULOVAZETTELPOUTIAINHANSDOTTKIRCHGAS125
JozeTryZUZULOVAZETTELPOUTIAINSCHILDHANSDOTT125
hlodZUZULOVAKIRCHGASMAZEHANSDOTTZETTEL125
MarkVONNMAZERIESCHFENNINGEGOERGL_E120
makroKIRCHGASMAZEZETTELPOUTIAINNOENS120
grobarSCHILDKIRCHGASMAZENOENSGAGNON120
FGGSCHILDKIRCHGASMAZEZETTELGAGNON120
krombergKIRCHGASZETTELMAZEHANSDOTTGAGNON120
Messi zakonMAZEKIRCHGASZUZULOVAHANSDOTTSCHILD110
ciciMAZESCHILDZUZULOVAHANSDOTTKIRCHGAS110
ViktorijaKIRCHGASSCHILDZETTELPOUTIAINPIETILAE110
danijelkovacicSCHILDMAZEKIRCHGASHANSDOTTRIESCH105
ScerknoZUZULOVAZETTELHANSDOTTPOUTIAINDUERR_L105
Skofja LokaMAZEZETTELHANSDOTTRIESCHKIRCHGAS100
krtKIRCHGASZUZULOVAHANSDOTTSCHILDGAGNON90
112gasilciKIRCHGASZETTELBORSSENGAGNONNOENS86
SidraSCHILDMAZEKIRCHGASZETTELMIELZYNS86
scipioZUZULOVAKIRCHGASSCHILDHANSDOTTGAGNON85
GoricaKIRCHGASSCHILDZETTELNOENSMAZE80
jafalicalKIRCHGASSCHILDMAZENOENSDUERR_L80
spinjelKIRCHGASSCHILDZETTELNOENSPOUTIAIN50
PollySCHILDZETTELKIRCHGASHANSDOTTRIESCH45

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Levi (FIN), moški - slalom

Player1.2.3.4.5.Points
JJMYHRERHIRSCHERBYGGMARKDOPFERPRANGER412
temeMYHRERNEUREUTHBYGGMARKKOSTELICDOPFER357
SchumiMYHRERDEVILLEBYGGMARKKOSTELICHIRSCHER345
Alonso196HIRSCHERMYHRERMOELGGNEUREUTHKOSTELIC340
cirenijMYHRERHIRSCHERKOSTELICNEUREUTHDEVILLE340
SkelagMYHRERHIRSCHERNEUREUTHMATTRAZZOLI321
jankoravnikarMYHRERKOSTELICHIRSCHERBYGGMARKVALENCIC312
Milena CukMYHRERNEUREUTHBYGGMARKDOPFERDEVILLE310
HinkoMYHRERHIRSCHERKOSTELICMATTGROSS304
soncekHIRSCHERMYHRERKOSTELICBYGGMARKVALENCIC296
jimiKOSTELICMYHRERBYGGMARKHARGINRAZZOLI278
Messi zakonMYHRERKOSTELICHIRSCHERMATTNEUREUTH276
PorsamMYHRERNEUREUTHKOSTELICHIRSCHERRAZZOLI266
JerentheMYHRERKOSTELICHIRSCHERPRANGERVALENCIC261
krivuljaHIRSCHERMYHRERKOSTELICDEVILLENEUREUTH260
dixiHIRSCHERMYHRERDOPFERBYGGMARKDEVILLE258
VarukMYHRERNEUREUTHKOSTELICPRANGERHARGIN254
bOsreKOSTELICMYHRERHIRSCHERDEVILLEBYGGMARK252
danijelkovacicHIRSCHERMYHRERKOSTELICNEUREUTHDEVILLE250
ItreMYHRERKOSTELICNEUREUTHGROSSHIRSCHER244
MissMYHRERNEUREUTHHIRSCHERMATTDOPFER242
Borut hribarMYHRERKOSTELICNEUREUTHDEVILLEBYGGMARK241
hanseDEVILLEMYHRERKOSTELICHIRSCHERBYGGMARK240
RavninaKOSTELICNEUREUTHMYHRERHIRSCHERHARGIN237
LoolipoopHIRSCHERNEUREUTHBYGGMARKGROSSMISSILLI233
inichiDEVILLEMYHRERHIRSCHERGROSSNEUREUTH233
MillerHIRSCHERGROSSMYHRERPRANGERKOSTELIC230
AdelkoHIRSCHERMYHRERDOPFERKOSTELICDEVILLE223
jesenkoMYHRERGROSSKOSTELICNEUREUTHDOPFER223
BurekDEVILLEMYHRERBYGGMARKPRANGERGROSS223
PollyDEVILLEMYHRERNEUREUTHKOSTELICHIRSCHER220
musnicaMYHRERGROSSDOPFERPRANGERBYGGMARK218
Petra MesicekMYHRERDEVILLEGROSSKOSTELICNEUREUTH217
ciciDEVILLEHIRSCHERGROSSKOSTELICNEUREUTH217
Miha RozmanMYHRERGROSSKOSTELICHARGINRAZZOLI217
vlAStaHIRSCHERDEVILLEMYHRERKOSTELICPRANGER217
prasekMYHRERGROSSNEUREUTHHIRSCHERDEVILLE216
blue33MYHRERDEVILLENEUREUTHKOSTELICRAZZOLI216
staffordMYHRERKOSTELICDOPFERDEVILLEBYGGMARK214
LexysDEVILLEGROSSMYHRERBYGGMARKNEUREUTH211
smukDEVILLEKOSTELICBYGGMARKHARGINPRANGER208
barbikaMYHRERDEVILLEGROSSHIRSCHERPRANGER204
grobarDEVILLEMYHRERMATTHIRSCHERNEUREUTH200
MissiDEVILLEMYHRERNEUREUTHHARGINPRANGER197
hibMYHRERGROSSNEUREUTHHARGINMISSILLI196
purjakoltMYHRERDEVILLENEUREUTHPRANGERDOPFER196
Klemen ZibelnikKOSTELICMYHRERHIRSCHERDEVILLEMATT192
dvoriscnikDEVILLEGROSSMYHRERHIRSCHERNEUREUTH191
minimalischDEVILLENEUREUTHBYGGMARKPRANGERDOPFER191
JoseKOSTELICHIRSCHERNEUREUTHMATTGROSS191
branccHIRSCHERDEVILLEMYHRERMATTKOSTELIC190
SerafKOSTELICHIRSCHERMATTGROSSMYHRER190
LisickaMYHRERDEVILLENEUREUTHMATTHARGIN190
athsulHIRSCHERDEVILLEDOPFERHARGINKOSTELIC188
isskalDEVILLEMYHRERDOPFERKOSTELICHARGIN188
IzakHIRSCHERNEUREUTHMATTKOSTELICDOPFER187
SiHokMYHRERNEUREUTHMATTPRANGERVALENCIC185
saintjozefHIRSCHERDEVILLEKOSTELICNEUREUTHGROSS184
rynataHIRSCHERGROSSKOSTELICMYHRERMATT181
AnjaMHIRSCHERDEVILLEMATTMYHRERKOSTELIC180
Anja VrtnikarKOSTELICHIRSCHERMATTDEVILLEMYHRER177
MetkicaKOSTELICDEVILLENEUREUTHMYHRERHIRSCHER177
magneKOSTELICNEUREUTHHIRSCHERMATTDOPFER174
Terezija VukDEVILLEGROSSKOSTELICHIRSCHERBYGGMARK171
JozeTryDEVILLEGROSSMYHRERHARGINNEUREUTH171
zeitungMYHRERKOSTELICDOPFERMATTGROSS168
spinjelKOSTELICGROSSMATTBYGGMARKHARGIN168
ScerknoMYHRERKOSTELICDOPFERMATTGROSS168
galeroKOSTELICHIRSCHERDEVILLEGROSSDOPFER167
kozuhHIRSCHERDEVILLEDOPFERNEUREUTHGROSS162
NikyDEVILLEHIRSCHERGROSSNEUREUTHMATT162
hlodKOSTELICNEUREUTHMATTPRANGERBYGGMARK161
ulaFlaHIRSCHERGROSSDEVILLENEUREUTHVALENCIC157
kmetKOSTELICGROSSDOPFERNEUREUTHMYHRER156
stalcHIRSCHERDEVILLEGROSSMATTBYGGMARK152
godheadKOSTELICNEUREUTHHIRSCHERDEVILLEMATT152
MariborHIRSCHERKOSTELICDOPFERDEVILLEVALENCIC150
velikonjaDEVILLEMYHRERKOSTELICGROSSVALENCIC149
krtDEVILLEGROSSNEUREUTHHARGINHIRSCHER146
KrvavecDEVILLENEUREUTHMYHRERKOSTELICMATT145
gradimoKOSTELICNEUREUTHMATTMYHRERDOPFER144
JulySmotkaKOSTELICDEVILLEMYHRERPRANGERDOPFER143
Remic GasperDEVILLEGROSSNEUREUTHHIRSCHERRAZZOLI142
IrenaDEVILLEGROSSNEUREUTHHIRSCHERRAZZOLI142
bogatinKOSTELICDEVILLEMATTNEUREUTHHIRSCHER132
PoKoCIKOSTELICNEUREUTHMATTHIRSCHERMISSILLI132
tesarkaKOSTELICNEUREUTHMATTHIRSCHERDEVILLE132
SidraDEVILLEKOSTELICNEUREUTHMYHRERMATT131
MetodGKOSTELICDEVILLEDOPFERBYGGMARKMATT130
crticaKOSTELICNEUREUTHGROSSMATTMYHRER129
februarDEVILLEGROSSNEUREUTHDOPFERHIRSCHER126
zrinkoKOSTELICMYHRERMATTDEVILLEGROSS126
avstrijcHIRSCHERDEVILLEGROSSPRANGERMISSILLI121
turikKOSTELICGROSSDOPFERNEUREUTHMATT111
peroMATTKOSTELICMYHRERDEVILLERAICH111
FGGKOSTELICGROSSNEUREUTHDOPFERDEVILLE108
opicjakDEVILLEGROSSNEUREUTHMATTHIRSCHER106
Skofja LokaDEVILLEGROSSNEUREUTHMATTMYHRER101
DiplomaDEVILLEKOSTELICMYHRERMATTMISSILLI96
portiDEVILLEGROSSNEUREUTHMATTPRANGER88
MitjaSonDEVILLENEUREUTHMATTGROSSRAZZOLI79
RebulaKOSTELICDEVILLEMATTPRANGERVALENCIC77

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - SKOKI - Lillehammer (NOR), ženske

Player1.2.3.4.5.Points
athsulTAKANASHHENDRICKGRAESSLEVANINSAM405
AlexxsasoHENDRICKVANSAGENPOZUNINSAM402
krombergTAKANASHHENDRICKVANMATTELJAHR362
SiHokHENDRICKTAKANASHSAGENSEIFRIEDMATTEL360
MetodGTAKANASHGRAESSLESAGENHENDRICKVAN360
ViktorijaHENDRICKTAKANASHSAGENIRASCHKOJEROME349
PorsamHENDRICKTAKANASHPOZUNVANIRASCHKO317
Klemen ZibelnikHENDRICKTAKANASHIRASCHKOVANSAGEN315
SchumiHENDRICKVANIRASCHKOSAGENMATTEL306
danijelkovacicHENDRICKIRASCHKOTAKANASHSAGENPOZUN305
blue33TAKANASHGRAESSLEHENDRICKVANIRASCHKO305
oldfardHENDRICKIRASCHKOJEROMETAKANASHINSAM299
kozuhHENDRICKVANSAGENIRASCHKOJAHR298
MitjaSonHENDRICKVANSAGENSEIFRIEDPOZUN296
Miha RozmanTAKANASHGRAESSLESAGENVANFAISST295
moatIRASCHKOHENDRICKVANTAKANASHSAGEN290
vlAStaHENDRICKIRASCHKOSAGENPOZUNJEROME290
anomis72IRASCHKOTAKANASHVANJEROMEINSAM286
SidraTAKANASHIRASCHKOVANMATTELHENDRICK285
AnjaMTAKANASHGRAESSLEVANSAGENMATTEL280
godheadTAKANASHSAGENVANGRAESSLEMATTEL280
gradimoIRASCHKOHENDRICKVANSEIFRIEDSAGEN280
makroTAKANASHSAGENVANFAISSTMATTEL280
LisickaHENDRICKTAKANASHGRAESSLEIRASCHKOSAGEN280
Alonso196TAKANASHSEIFRIEDHENDRICKPOZUNJEROME277
bOsreHENDRICKVANIRASCHKOSAGENJEROME275
galeroHENDRICKTAKANASHPOZUNIRASCHKOJAHR274
hibHENDRICKTAKANASHJEROMEMATTELPOZUN274
IzakIRASCHKOHENDRICKPOZUNSEIFRIEDSAGEN272
grobarTAKANASHVANJEROMEMATTELSAGEN270
KrvavecHENDRICKGRAESSLEVANTAKANASHINSAM270
isskalIRASCHKOTAKANASHSAGENGRAESSLEHENDRICK270
Skofja LokaHENDRICKSAGENPOZUNTAKANASHVTIC268
zeitungHENDRICKTAKANASHIRASCHKOMATTELFAISST260
JerentheHENDRICKTAKANASHFAISSTIRASCHKOPOZUN260
NikyGRAESSLEHENDRICKTAKANASHSEIFRIEDMATTEL260
avstrijcHENDRICKVANFAISSTSAGENMATTEL256
stalcHENDRICKVANFAISSTSAGENMATTEL256
PriapHENDRICKVANPOZUNSEIFRIEDMATTEL248
JJTAKANASHVANIRASCHKOGRAESSLESAGEN246
DiplomaHENDRICKSAGENFAISSTJEROMEMATTEL246
maxi009HENDRICKTAKANASHGRAESSLEJEROMESAGEN246
Milena CukGRAESSLETAKANASHVANSAGENSEIFRIED245
rynataIRASCHKOSAGENVANPOZUNSEIFRIED241
JulySmotkaGRAESSLEHENDRICKTAKANASHPOZUNSEIFRIED241
AdelkoHENDRICKGRAESSLEVANSAGENPOZUN240
opicjakHENDRICKIRASCHKOPOZUNSAGENFAISST237
krtGRAESSLEVANHENDRICKSAGENPOZUN236
inichiGRAESSLEVANSAGENIRASCHKOPOZUN236
VarukTAKANASHIRASCHKOGRAESSLEVANSEIFRIED235
ItreHENDRICKIRASCHKOTAKANASHGRAESSLEVAN235
FGGHENDRICKIRASCHKOTAKANASHGRAESSLESEIFRIED230
112gasilciIRASCHKOHENDRICKTAKANASHJEROMEFAISST226
Borut hribarIRASCHKOHENDRICKTAKANASHGRAESSLEVTIC226
ciciGRAESSLESAGENIRASCHKOVANHENDRICK225
jankoravnikarGRAESSLESAGENIRASCHKOMATTELTAKANASH225
LaNaaaaIRASCHKOTAKANASHGRAESSLEVANSAGEN225
scipioHENDRICKIRASCHKOFAISSTPOZUNSAGEN221
MarkHENDRICKIRASCHKOTAKANASHPOZUNGRAESSLE221
hlodGRAESSLEVANPOZUNTAKANASHINSAM218
SkelagIRASCHKOVANHENDRICKFAISSTMATTEL216
HinkoTAKANASHGRAESSLEIRASCHKOSEIFRIEDVTIC216
RavninaHENDRICKVANIRASCHKOTAKANASHGRAESSLE216
flamengoTAKANASHIRASCHKOGRAESSLESEIFRIEDJEROME214
beri55HENDRICKGRAESSLEIRASCHKOPOZUNTAKANASH211
Remic GasperHENDRICKIRASCHKOFAISSTJEROMEMATTEL211
portiIRASCHKOTAKANASHGRAESSLESEIFRIEDVAN210
SerafHENDRICKIRASCHKOPOZUNTAKANASHGRAESSLE207
Petra MesicekHENDRICKVANJEROMESEIFRIEDVTIC206
JozeTryHENDRICKIRASCHKOGRAESSLEPOZUNSEIFRIED206
afrodiIRASCHKOTAKANASHGRAESSLEVANPOZUN205
antoninoHENDRICKGRAESSLEFAISSTVANIRASCHKO205
Messi zakonTAKANASHGRAESSLEVANPOZUNJEROME205
krivuljaIRASCHKOTAKANASHJEROMEGRAESSLEMATTEL204
staffordIRASCHKOSAGENPOZUNFAISSTVAN202
velikonjaGRAESSLEVANSAGENJEROMEPOZUN202
temeGRAESSLEVANSAGENPOZUNJEROME201
guavaGRAESSLESAGENIRASCHKOVANVTIC201
smukecGRAESSLETAKANASHVANSAGENFAISST200
soncekHENDRICKGRAESSLEVANMATTELVTIC196
tesarkaIRASCHKOSAGENJEROMETAKANASHGRAESSLE194
turikIRASCHKOSAGENVANGRAESSLEVTIC186
KentavrHENDRICKIRASCHKOPOZUNFAISSTJEROME186
LoolipoopGRAESSLESAGENVANPOZUNJEROME185
BurekHENDRICKIRASCHKOTAKANASHGRAESSLEFAISST185
zrinkoGRAESSLEVANJEROMEHENDRICKSAGEN180
saintjozefHENDRICKVANFAISSTIRASCHKOGRAESSLE176
ScerknoGRAESSLESAGENPOZUNFAISSTMATTEL172
TzyganHENDRICKIRASCHKOFAISSTGRAESSLETAKANASH170
IrenaIRASCHKOTAKANASHFAISSTGRAESSLEVAN170
TeideIRASCHKOTAKANASHGRAESSLEFAISSTVAN170
Terezija VukIRASCHKOVANFAISSTTAKANASHJEROME155
kmetHENDRICKGRAESSLEFAISSTMATTELJAHR152
MissiIRASCHKOTAKANASHPOZUNFAISSTGRAESSLE152
Anja VrtnikarGRAESSLEIRASCHKOVANJEROMEPOZUN151
cirenijGRAESSLETAKANASHFAISSTJEROMEJAHR128
magneIRASCHKOGRAESSLEFAISSTSEIFRIEDTAKANASH125
MillerGRAESSLEVANFAISSTPOZUNJEROME101
ian00TAKANASHGRAESSLEVANSAGENFAISST0
PoKoCIGRAESSLEIRASCHKOTAKANASHFAISSTSEIFRIED0
bogatinGRAESSLETAKANASHIRASCHKOVANPOZUN0
MetkicaTAKANASHSAGENIRASCHKOGRAESSLEVAN0
smukTAKANASHIRASCHKOPOZUNFAISSTGRAESSLE0
barbikaTAKANASHGRAESSLEPOZUNHENDRICKSEIFRIED0
musnicaGRAESSLEHENDRICKIRASCHKOSEIFRIEDINSAM0
spinjelTAKANASHIRASCHKOGRAESSLEFAISSTPOZUN0
dvoriscnikIRASCHKOTAKANASHHENDRICKGRAESSLESEIFRIED0

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Aspen (ZDA), ženske - slalom

Player1.2.3.4.5.Points
danijelkovacicPOUTIAINSCHILDMAZEZUZULOVARIESCH394
Klemen ZibelnikPOUTIAINSHIFFRINMAZEPIETILAERIESCH332
KentavrPOUTIAINMAZEPIETILAERIESCHSHIFFRIN332
Alonso196RIESCHZETTELSCHILDMAZEZUZULOVA326
peroSCHILDZETTELPOUTIAINMAZEKIRCHGAS325
SidraSHIFFRINPOUTIAINPIETILAERIESCHMAZE292
IrenaSHIFFRINPOUTIAINMAZEPIETILAEZUZULOVA288
JJMAZEZUZULOVARIESCHPIETILAEBORSSEN278
SkelagSHIFFRINMAZERIESCHPOUTIAINZUZULOVA277
meganeSHIFFRINRIESCHMAZEPOUTIAINZUZULOVA277
JerenthePOUTIAINBORSSENRIESCHMAZESHIFFRIN276
krombergMAZESHIFFRINPIETILAEZUZULOVARIESCH272
guavaSHIFFRINMAZEZUZULOVAPIETILAEBORSSEN257
soncekRIESCHZUZULOVAPOUTIAINPIETILAESHIFFRIN256
Messi zakonRIESCHSHIFFRINMAZEBORSSENZUZULOVA255
MillerSHIFFRINRIESCHZUZULOVABORSSENPIETILAE254
staffordMAZEPOUTIAINSHIFFRINZUZULOVARIESCH253
csrdPOUTIAINSHIFFRINMAZEPIETILAEDAUM252
PorsamRIESCHSHIFFRINMAZEZUZULOVAZAHROBSK248
mucaMAZERIESCHPOUTIAINSHIFFRINZUZULOVA246
FGGPOUTIAINSHIFFRINMAZEZUZULOVAGEIGER244
athsulRIESCHPOUTIAINSHIFFRINMAZEBORSSEN243
zeitungMAZEBORSSENSWENN-LARIESCHPOUTIAIN242
scipioPOUTIAINBORSSENMAZESHIFFRINZUZULOVA242
Remic GasperPOUTIAINRIESCHSHIFFRINMAZEHOLDENER237
barbikaSHIFFRINRIESCHPOUTIAINMAZEHOLDENER236
galeroMAZEZUZULOVARIESCHBORSSENGEIGER235
blue33RIESCHSHIFFRINMAZESWENN-LAZUZULOVA235
inichiRIESCHPOUTIAINSWENN-LAPIETILAESHIFFRIN234
abrahamRIESCHMAZESHIFFRINZUZULOVAZAHROBSK233
kamasutraSHIFFRINPOUTIAINMAZEZUZULOVAZAHROBSK230
turikMAZEBORSSENDAUMPOUTIAINPIETILAE229
RahanMAZERIESCHZUZULOVABORSSENPOUTIAIN228
LisickaMAZESHIFFRINRIESCHSWENN-LAZUZULOVA225
KrvavecMAZEZUZULOVAPIETILAEBORSSENPOUTIAIN225
smukMAZERIESCHZUZULOVASHIFFRINZAHROBSK225
spinjelMAZEBORSSENRIESCHHOLDENERGEIGER222
ViktorijaRIESCHPOUTIAINSHIFFRINMAZESWENN-LA221
OblekcaMAZEZUZULOVABORSSENSWENN-LAPIETILAE221
AmonGoethSHIFFRINPOUTIAINZUZULOVAMAZEGEIGER221
VarukMAZESHIFFRINPOUTIAINDAUMRIESCH220
DiplomaSHIFFRINPOUTIAINMAZEZUZULOVAGAGNON220
Miha RozmanPOUTIAINSHIFFRINBORSSENMAZEZUZULOVA214
grobarSHIFFRINPOUTIAINPIETILAEMAZEDAUM212
AnjaMRIESCHZUZULOVABORSSENSWENN-LAPIETILAE211
dvoriscnikRIESCHZUZULOVASHIFFRINBORSSENMAZE210
112gasilciMAZERIESCHSWENN-LABORSSENPOUTIAIN207
MetodGRIESCHMAZEBORSSENDAUMPOUTIAIN206
MiciSHIFFRINMAZESWENN-LAPOUTIAINZUZULOVA205
AdelkoRIESCHZUZULOVAMAZEBORSSENLOESETH205
tesarkaSHIFFRINRIESCHPOUTIAINBORSSENGEIGER205
vlAStaPOUTIAINSHIFFRINMAZEZUZULOVADAUM204
saintjozefPOUTIAINSHIFFRINMAZEZUZULOVALOESETH204
SerafSHIFFRINMAZESWENN-LAPIETILAEDAUM204
isskalPOUTIAINZUZULOVAPIETILAEMAZEDAUM198
avstrijcPOUTIAINMAZESWENN-LAHOLDENERSHIFFRIN198
orsanSHIFFRINMAZEDAUMZUZULOVAPOUTIAIN198
MissiPOUTIAINZUZULOVASWENN-LARIESCHBORSSEN198
skodaSHIFFRINZUZULOVAPOUTIAINMAZEGAGNON198
Milena CukMAZERIESCHPOUTIAINDAUMZUZULOVA196
Anja VrtnikarRIESCHPOUTIAINDAUMSHIFFRINMAZE196
TzyganMAZEZUZULOVAPIETILAEDAUMPOUTIAIN196
gradimoMAZEBORSSENPIETILAESHIFFRINLOESETH194
duleRIESCHBORSSENZUZULOVAPIETILAESWENN-LA193
minimalischSHIFFRINRIESCHDAUMPIETILAEGAGNON192
velikonjaMAZEZUZULOVABORSSENPIETILAEDAUM192
orehekMAZERIESCHBORSSENSWENN-LAZUZULOVA191
Petra MesicekMAZERIESCHZUZULOVABORSSENSWENN-LA188
beri55MAZESHIFFRINZUZULOVAHOLDENERGEIGER187
portiRIESCHBORSSENSWENN-LAPOUTIAINSHIFFRIN187
weinheimPOUTIAINMAZESHIFFRINBORSSENLOESETH186
Terezija VukPOUTIAINRIESCHZUZULOVASHIFFRINSWENN-LA181
magnePOUTIAINRIESCHZUZULOVASHIFFRINSWENN-LA181
hlodSHIFFRINBORSSENPOUTIAINPIETILAEDAUM180
Skofja LokaSHIFFRINRIESCHPOUTIAINZUZULOVASWENN-LA178
grumfRIESCHSHIFFRINBORSSENHOLDENERGEIGER174
BurekRIESCHBORSSENSWENN-LAZUZULOVASHIFFRIN174
KtrevenPOUTIAINSHIFFRINSWENN-LAZUZULOVAMAZE172
ItrePOUTIAINSHIFFRINMAZEDAUMLOESETH172
rynataSHIFFRINZUZULOVABORSSENMAZEDAUM168
stalcSHIFFRINMAZEPOUTIAINSWENN-LADAUM165
bogatinSHIFFRINRIESCHSWENN-LAPOUTIAINGAGNON165
IzakRIESCHSHIFFRINBORSSENZUZULOVAGAGNON164
NikyMAZEPOUTIAINZUZULOVABORSSENSWENN-LA164
ciciRIESCHPOUTIAINBORSSENSHIFFRINDAUM162
kmetRIESCHZUZULOVAPOUTIAINBORSSENGAGNON161
MikiMAZESHIFFRINSWENN-LAZUZULOVAHOLDENER160
makroMAZESHIFFRINPOUTIAINGAGNONDAUM155
musnicaMAZEZUZULOVADAUMHOLDENERPOUTIAIN154
naklonSHIFFRINRIESCHBORSSENSWENN-LAHOLDENER151
krtPOUTIAINBORSSENSHIFFRINSWENN-LAGEIGER150
concordPOUTIAINZUZULOVASHIFFRINBORSSENGAGNON148
SiHokMAZESHIFFRINDAUMBORSSENGAGNON145
cikoRIESCHSHIFFRINDAUMHOLDENERBORSSEN140
jankoravnikarMAZESHIFFRINZUZULOVASWENN-LALOESETH138
zrinkoPOUTIAINBORSSENPIETILAEDAUMGAGNON132
smrekrcaRIESCHSHIFFRINBORSSENDAUMGAGNON132
MitjaSonPOUTIAINBORSSENPIETILAEDAUMGAGNON132
cirenijPOUTIAINBORSSENPIETILAEGAGNONDAUM131
JulySmotkaRIESCHPOUTIAINBORSSENHOLDENERDAUM130
PoKoCIMAZEBORSSENZUZULOVASWENN-LADAUM122
maxi009POUTIAINZUZULOVABORSSENGAGNONHOLDENER119
JozeTryPOUTIAINSHIFFRINDAUMHOLDENERZAHROBSK116
kozuhMAZEZUZULOVADAUMGAGNONSWENN-LA111
MetkicaRIESCHBORSSENDAUMGAGNONSWENN-LA99
GoricaRIESCHPOUTIAINDAUMSWENN-LALOESETH95

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - SKOKI - Kuusamo (FIN), moški

Player1.2.3.4.5.Points
miksonFREUNDAMMANNVASSILIESCHLIERELOITZL455
politik75FREUNDBARDALAMMANNVASSILIESCHLIERE419
LoolipoopFREUNDMORGENSTAMMANNBARDALTAKEUCHI366
IzakFREUNDSCHLIEREVASSILIEAMMANNLOITZL365
weinheimFREUNDBARDALMORGENSTSCHLIEREAMMANN339
Messi zakonFREUNDFANNEMELAMMANNFETTNERVASSILIE332
ciciSCHLIEREFREUNDAMMANNLOITZLKASAI330
smrekrcaFREUNDSCHLIERETAKEUCHIAMMANNFETTNER326
KtrevenBARDALFANNEMELAMMANNSCHLIERELOITZL321
naklonSCHLIEREAMMANNVASSILIETAKEUCHILOITZL315
jafalicalFREUNDBARDALSCHLIEREVASSILIELOITZL314
jesenkoFREUNDBARDALAMMANNFETTNERFANNEMEL311
MiciFREUNDSCHLIEREAMMANNJACOBSENMORGENST310
februarFREUNDSCHLIEREAMMANNFANNEMELJACOBSEN310
hibBARDALAMMANNTAKEUCHISCHLIEREVASSILIE306
portiFREUNDAMMANNSCHLIEREBARDALMORGENST296
guavaSCHLIEREFREUNDVASSILIEJACOBSENTAKEUCHI290
MissBARDALSCHLIEREVASSILIETAKEUCHIKASAI286
RavninaSCHLIEREFREUNDBARDALTAKEUCHIAMMANN282
gradimoBARDALSCHLIEREAMMANNFREUNDLOITZL281
PoKoCIFREUNDAMMANNJACOBSENVASSILIEBARDAL280
minimalischMORGENSTBARDALAMMANNSCHLIEREJACOBSEN279
beri55SCHLIEREFREUNDVASSILIETAKEUCHIMORGENST270
barbikaMORGENSTBARDALAMMANNTAKEUCHISCHLIERE269
SiHokBARDALMORGENSTSCHLIEREAMMANNTAKEUCHI266
dixiBARDALAMMANNSCHLIEREJACOBSENTAKEUCHI266
antoninoMORGENSTFREUNDVASSILIETAKEUCHILOITZL265
kozuhFREUNDFANNEMELSCHLIEREFETTNERVASSILIE262
SchumiFREUNDFANNEMELSCHLIEREBARDALLOITZL261
ScerknoMORGENSTFREUNDAMMANNJACOBSENSCHLIERE260
temeFREUNDSCHLIEREMORGENSTBARDALKASAI256
concordFREUNDMORGENSTSCHLIERELOITZLFETTNER256
jasnojaBARDALAMMANNTAKEUCHILOITZLKASAI256
Klemen ZibelnikFREUNDSCHLIEREBARDALTAKEUCHIMORGENST252
DiplomaFREUNDSCHLIEREBARDALJACOBSENAMMANN252
Skofja LokaFREUNDSCHLIEREBARDALMORGENSTAMMANN252
opicjakMORGENSTFREUNDSCHLIEREAMMANNHVALA251
crticaMORGENSTBARDALAMMANNTAKEUCHIKASAI249
Remic GasperFREUNDMORGENSTBARDALAMMANNFETTNER248
spinjelSCHLIEREAMMANNVASSILIEBARDALFANNEMEL246
krtBARDALAMMANNSCHLIEREVASSILIEMORGENST246
mucaFREUNDAMMANNFANNEMELVASSILIEJACOBSEN240
OblekcaMORGENSTBARDALAMMANNTAKEUCHIVASSILIE239
JJBARDALMORGENSTTAKEUCHISCHLIEREAMMANN236
BurekBARDALMORGENSTAMMANNFREUNDKASAI236
zeitungBARDALSCHLIEREAMMANNFREUNDMORGENST236
JulySmotkaMORGENSTBARDALVASSILIEAMMANNLOITZL234
mali_maliFREUNDBARDALSCHLIEREJACOBSENPREVC233
dorijenFREUNDFANNEMELSCHLIERELOITZLHVALA231
kepar11SCHLIEREMORGENSTTAKEUCHIAMMANNVASSILIE230
jimiMORGENSTBARDALSCHLIERETAKEUCHIKASAI229
Borut hribarFREUNDFANNEMELSCHLIEREBARDALHVALA227
JerentheSCHLIEREMORGENSTVASSILIEBARDALAMMANN226
SidraFREUNDMORGENSTJACOBSENAMMANNLOITZL225
meganeFREUNDAMMANNFANNEMELJACOBSENLOITZL225
VarukMORGENSTBARDALAMMANNTAKEUCHIFETTNER225
branccSCHLIEREAMMANNTAKEUCHIJACOBSENFREUND225
hlodBARDALFANNEMELSCHLIEREAMMANNFETTNER222
Petra MesicekSCHLIEREMORGENSTBARDALVASSILIETAKEUCHI222
ulaFlaMORGENSTFREUNDTAKEUCHIAMMANNHVALA221
JozeTryFREUNDMORGENSTTAKEUCHIVASSILIEHVALA221
AnjaMFREUNDSCHLIERETAKEUCHIMORGENSTHVALA221
staffordFREUNDSCHLIEREJACOBSENVASSILIEMORGENST220
oldfardFREUNDMORGENSTSCHLIEREBARDALJACOBSEN216
commentBARDALSCHLIERETAKEUCHILOITZLFETTNER212
inichiMORGENSTAMMANNTAKEUCHIBARDALFREUND211
MillerBARDALSCHLIEREVASSILIEMORGENSTLOITZL211
isskalSCHLIEREMORGENSTFREUNDTAKEUCHIFETTNER206
Terezija VukSCHLIEREFREUNDFANNEMELLOITZLFETTNER206
galeroSCHLIEREMORGENSTTAKEUCHIVASSILIELOITZL205
prasekMORGENSTBARDALFREUNDAMMANNFETTNER205
FGGFREUNDAMMANNMORGENSTFANNEMELPREVC204
MariborBARDALSCHLIEREMORGENSTAMMANNFETTNER202
MitjaSonSCHLIEREMORGENSTBARDALVASSILIEAMMANN202
orehekMORGENSTAMMANNTAKEUCHIBARDALFETTNER202
LexysMORGENSTSCHLIEREFANNEMELAMMANNKASAI200
AdelkoFREUNDSCHLIEREMORGENSTJACOBSENBARDAL200
purjakoltFREUNDSCHLIEREMORGENSTJACOBSENBARDAL200
LisickaMORGENSTFREUNDSCHLIEREBARDALFANNEMEL196
abrahamMORGENSTAMMANNJACOBSENBARDALTAKEUCHI196
SkelagFREUNDSCHLIEREMORGENSTBARDALFANNEMEL196
duleSCHLIEREMORGENSTVASSILIELOITZLPREVC194
zrinkoMORGENSTAMMANNBARDALFANNEMELTAKEUCHI192
TzyganSCHLIEREBARDALAMMANNFANNEMELHVALA190
vlAStaMORGENSTBARDALFANNEMELSCHLIEREKASAI189
PriapFREUNDBARDALJACOBSENMORGENSTAMMANN189
w_sharkyMORGENSTBARDALAMMANNTAKEUCHIFANNEMEL189
peroSCHLIEREMORGENSTBARDALKOFLERAMMANN187
blue33SCHLIEREMORGENSTTAKEUCHIBARDALVASSILIE186
GoricaSCHLIEREMORGENSTBARDALAMMANNPREVC186
VanceBARDALMORGENSTFANNEMELSCHLIEREAMMANN186
PollyBARDALAMMANNFANNEMELJACOBSENTAKEUCHI186
kmetSCHLIEREMORGENSTFREUNDFETTNERBARDAL182
dvoriscnikBARDALFANNEMELVASSILIELOITZLFETTNER182
velikonjaMORGENSTFREUNDTAKEUCHILOITZLHVALA181
kamasutraBARDALSCHLIEREMORGENSTAMMANNHVALA177
tesarkaBARDALSCHLIERETAKEUCHILOITZLFANNEMEL176
AmonGoethSCHLIEREMORGENSTBARDALFETTNERAMMANN174
SloGaGaMORGENSTBARDALAMMANNFANNEMELLOITZL174
Milena CukMORGENSTSCHLIEREBARDALAMMANNFANNEMEL172
RebulaMORGENSTBARDALFANNEMELVASSILIESCHLIERE169
belsiSCHLIEREAMMANNMORGENSTBARDALFANNEMEL166
jankoravnikarBARDALMORGENSTFREUNDAMMANNFANNEMEL166
smukBARDALFREUNDFANNEMELJACOBSENKASAI166
turikBARDALSCHLIEREJACOBSENAMMANNMORGENST166
Miha RozmanSCHLIEREMORGENSTBARDALAMMANNFANNEMEL162
ian00MORGENSTAMMANNVASSILIEFANNEMELJACOBSEN160
MetodGMORGENSTFREUNDSCHLIEREFANNEMELJACOBSEN160
saintjozefSCHLIEREBARDALMORGENSTAMMANNJACOBSEN159
cikoSCHLIEREFANNEMELFREUNDBARDALHVALA157
MetkicaBARDALAMMANNJACOBSENFANNEMELVASSILIE156
grobarBARDALAMMANNTAKEUCHIFANNEMELMORGENST156
bossairerMORGENSTSCHLIEREFANNEMELBARDALAMMANN156
NikyBARDALFANNEMELTAKEUCHIFETTNERLOITZL153
stalcMORGENSTSCHLIEREBARDALFANNEMELAMMANN152
IrenaBARDALFANNEMELMORGENSTAMMANNFREUND151
athsulSCHLIEREFANNEMELFREUNDMORGENSTFETTNER146
ItreSCHLIEREFANNEMELJACOBSENAMMANNHVALA141
hanseMORGENSTFREUNDFANNEMELBARDALPREVC140
HinkoMORGENSTBARDALTAKEUCHIVASSILIEFANNEMEL139
MissiBARDALFANNEMELVASSILIEFETTNERJACOBSEN138
bOsreBARDALSCHLIERETAKEUCHIJACOBSENMORGENST136
bogatinBARDALFANNEMELJACOBSENTAKEUCHIVASSILIE136
KrvavecSCHLIEREFANNEMELMORGENSTFETTNERVASSILIE132
avstrijcSCHLIEREAMMANNMORGENSTFANNEMELJACOBSEN130
PorsamBARDALMORGENSTFANNEMELAMMANNPREVC130
SerafMORGENSTBARDALJACOBSENLOITZLKASAI129
musnicaSCHLIEREMORGENSTBARDALFANNEMELLOITZL127
MarkSCHLIEREMORGENSTBARDALFANNEMELFREUND127
magneBARDALFANNEMELMORGENSTLOITZLAMMANN126
soncekMORGENSTAMMANNJACOBSENFANNEMELFREUND125
tigerbalmMORGENSTBARDALFANNEMELFREUNDLOITZL124
mojcdMORGENSTFANNEMELBARDALAMMANNHVALA123
orsanSCHLIEREBARDALJACOBSENFETTNERHVALA122
krivuljaSCHLIEREBARDALJACOBSENFETTNERFANNEMEL111
rynataBARDALAMMANNMORGENSTJACOBSENFANNEMEL106
Alonso196SCHLIEREMORGENSTFANNEMELJACOBSENBARDAL90
MikiMORGENSTBARDALJACOBSENFANNEMELAMMANN89
csrdBARDALFANNEMELMORGENSTJACOBSENAMMANN86
mc_burekMORGENSTFANNEMELJACOBSENTAKEUCHIPREVC84
Anja VrtnikarSCHLIEREMORGENSTBARDALFANNEMELJACOBSEN82

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Beaver Creek (ZDA), moški - veleslalom

Player1.2.3.4.5.Points
Alonso196LIGETYHIRSCHERSVINDALJANSRUDMOELGG425
peroLIGETYHIRSCHERPINTURAUREICHELTSVINDAL419
Klemen ZibelnikLIGETYHIRSCHERREICHELTMOELGGDEFAGO386
MarkLIGETYHIRSCHERBLARDONESVINDALREICHELT378
JulySmotkaLIGETYHIRSCHERFANARAMOELGGRAICH365
MetkicaLIGETYHIRSCHERDEFAGOREICHELTMOELGG359
KentavrLIGETYHIRSCHERREICHELTEISATHJANSRUD335
crticaHIRSCHERLIGETYFANARAMOELGGREICHELT292
Borut hribarLIGETYDEFAGOREICHELTMOELGGDE TESSI291
mc_burekLIGETYMOELGGHIRSCHERFANARAJANSRUD290
HinkoLIGETYHIRSCHERDEFAGOREICHELTRAICH284
MikiLIGETYMOELGGDE TESSIHIRSCHERJANSRUD283
saintjozefHIRSCHERREICHELTLIGETYMOELGGEISATH274
jankoravnikarLIGETYDEFAGOMOELGGHIRSCHERREICHELT272
vlAStaFANARALIGETYMOELGGHIRSCHERJANSRUD270
MetodGLIGETYDEFAGOOLSSON_HMOELGGDE TESSI265
naklonLIGETYFANARADE TESSIMOELGGDEFAGO263
portiLIGETYMOELGGHIRSCHERRAICHDE TESSI259
Petra MesicekLIGETYMOELGGHIRSCHERFANARAMATHIS258
RebulaHIRSCHERFANARALIGETYMOELGGMATHIS258
isskalHIRSCHERFANARALIGETYMOELGGHAUGEN254
blue33MOELGGHIRSCHERLIGETYDE TESSIKOSTELIC250
Remic GasperFANARALIGETYMOELGGHIRSCHERKOSTELIC246
csrdLIGETYMOELGGHIRSCHERRAICHDEFAGO244
112gasilciMOELGGLIGETYHIRSCHERFANARAREICHELT242
soncekHIRSCHERLIGETYMOELGGFANARADEFAGO240
Terezija VukHIRSCHERLIGETYOLSSON_HFANARAMOELGG240
AnjaMMOELGGHIRSCHERLIGETYDE TESSIHAUGEN238
grobarMOELGGLIGETYHIRSCHERDE TESSIHAUGEN238
Skofja LokaLIGETYFANARAMOELGGRAICHJANSRUD234
kranjcanLIGETYDEFAGOMOELGGOLSSON_HJANSRUD230
minimalischHIRSCHERFANARALIGETYRAICHMOELGG224
glihaHIRSCHERDEFAGOMOELGGLIGETYEISATH220
gradimoFANARALIGETYMOELGGHIRSCHERDEFAGO220
SchumiHIRSCHERLIGETYDEFAGOREICHELTKOSTELIC215
tesarkaFANARALIGETYOLSSON_HMOELGGREICHELT212
smrekrcaMOELGGDEFAGOHIRSCHERLIGETYREICHELT212
pikoLIGETYDEFAGOHIRSCHERFANARAREICHELT212
SerafMOELGGHIRSCHERLIGETYFANARADEFAGO210
spinjelHIRSCHERDEFAGOREICHELTMOELGGFANARA206
velikonjaHIRSCHERMOELGGLIGETYOLSSON_HRAICH205
februarHIRSCHERLIGETYOLSSON_HDE TESSIKOSTELIC200
knez_SamoMOELGGHIRSCHEROLSSON_HDEFAGOJANSRUD200
guavaFANARALIGETYMOELGGREICHELTEISATH199
hibMOELGGHIRSCHERDEFAGOMATHISREICHELT198
MariborLIGETYDEFAGOHIRSCHEROLSSON_HMATHIS198
cirenijFANARALIGETYDEFAGOMOELGGMATHIS198
MissiLIGETYREICHELTDE TESSIEISATHJANSRUD196
makroFANARAHIRSCHERDEFAGODE TESSIMOELGG194
kozuhMOELGGLIGETYRAICHHIRSCHEROLSSON_H193
krivuljaHIRSCHERFANARARAICHMOELGGEISATH193
PollyHIRSCHERFANARARAICHREICHELTMOELGG192
ciciFANARAREICHELTMOELGGHIRSCHERKOSTELIC190
branccLIGETYMOELGGDEFAGOREICHELTOLSSON_H189
dvoriscnikLIGETYREICHELTFANARADE TESSIHIRSCHER188
temeFANARAHIRSCHERDE TESSIREICHELTLIGETY187
IrenaFANARAMOELGGLIGETYHIRSCHERRAICH185
tigerbalmHIRSCHERMOELGGDE TESSIREICHELTDEFAGO182
stalcHIRSCHERLIGETYRAICHOLSSON_HMATHIS181
zeitungHIRSCHERMOELGGREICHELTDE TESSIFANARA180
kamasutraFANARALIGETYDEFAGOMOELGGOLSSON_H180
smukMOELGGLIGETYOLSSON_HFANARAHIRSCHER180
oldfardFANARADEFAGOHIRSCHERLIGETYJANSRUD180
SidraHIRSCHERLIGETYRAICHMATHISOLSSON_H179
maxi009HIRSCHERLIGETYRAICHOLSSON_HDE TESSI178
ItreLIGETYREICHELTOLSSON_HRAICHJANSRUD178
JerentheHIRSCHERFANARADE TESSIRAICHMOELGG177
barbikaLIGETYMOELGGFANARADEFAGOHAUGEN174
orsanMOELGGHIRSCHERDE TESSIOLSSON_HEISATH173
IzakMOELGGLIGETYOLSSON_HREICHELTHAUGEN173
KrvavecFANARADEFAGOMOELGGHIRSCHERREICHELT172
Messi zakonHIRSCHERFANARADEFAGOEISATHMOELGG169
avstrijcMOELGGHIRSCHERFANARADE TESSIRAICH169
LisickaMOELGGHIRSCHERFANARADEFAGOMATHIS168
athsulMOELGGHIRSCHERDEFAGORAICHHAUGEN168
inichiHIRSCHERFANARAREICHELTMATHISLIGETY167
krombergMOELGGHIRSCHEROLSSON_HRAICHEISATH164
mojcdHIRSCHERREICHELTFANARALIGETYEISATH164
trviataMOELGGDEFAGOHIRSCHERREICHELTRAICH164
Miha RozmanLIGETYMOELGGRAICHFANARAOLSSON_H163
PorsamHIRSCHERDEFAGOFANARALIGETYREICHELT162
DebelyMOELGGDEFAGOHIRSCHERFANARAREICHELT162
DiplomaHIRSCHERMOELGGFANARADE TESSIRAICH159
KtrevenMOELGGDEFAGOHIRSCHERREICHELTFANARA159
SiHokHIRSCHERFANARALIGETYDEFAGOMATHIS158
staffordMOELGGREICHELTHIRSCHERRAICHOLSSON_H158
kmetMOELGGREICHELTLIGETYEISATHDE TESSI158
zrinkoMOELGGFANARAHIRSCHEREISATHDE TESSI154
rynataMOELGGREICHELTHIRSCHERDEFAGOOLSSON_H154
marocanacHIRSCHERMOELGGDE TESSIFANARADEFAGO153
Anja VrtnikarMOELGGHIRSCHERRAICHFANARAOLSSON_H153
PriapHIRSCHERDEFAGOREICHELTFANARALIGETY151
hlodHIRSCHERFANARAREICHELTDEFAGOLIGETY151
MiciMOELGGREICHELTLIGETYMATHISOLSSON_H150
opicjakLIGETYFANARARAICHDE TESSIREICHELT149
BurekFANARAREICHELTHIRSCHERDEFAGOLIGETY149
ScerknoMOELGGLIGETYDE TESSIFANARARAICH148
PoKoCIFANARALIGETYREICHELTDE TESSIKOSTELIC146
meganeLIGETYFANARAREICHELTOLSSON_HMATHIS144
GoricaHIRSCHERFANARALIGETYRAICHOLSSON_H144
FGGLIGETYFANARADEFAGOREICHELTDE TESSI144
NikyMOELGGREICHELTOLSSON_HHIRSCHEREISATH144
scipioFANARAHIRSCHERDEFAGOREICHELTHAUGEN143
cikoFANARADEFAGOREICHELTMOELGGDE TESSI141
turikMOELGGFANARALIGETYDEFAGOKOSTELIC136
magneFANARAREICHELTDEFAGOHIRSCHERJANSRUD134
musnicaFANARAHIRSCHERDEFAGOREICHELTRAICH134
ViktorijaHIRSCHERREICHELTRAICHEISATHDE TESSI131
mali_maliMOELGGDEFAGORAICHLIGETYKOSTELIC129
abrahamMOELGGDEFAGORAICHHIRSCHERHAUGEN127
odrivMOELGGREICHELTFANARALIGETYOLSSON_H124
AdelkoFANARADEFAGOHIRSCHERREICHELTDE TESSI124
Milena CukHIRSCHERREICHELTRAICHFANARADE TESSI122
adamadamFANARAREICHELTRAICHDE TESSIMOELGG121
duleHIRSCHERREICHELTDEFAGOFANARADE TESSI119
skodaHIRSCHERFANARAOLSSON_HREICHELTEISATH119
IniestaLIGETYDEFAGORAICHOLSSON_HEISATH113
bogatinHIRSCHERDEFAGOREICHELTFANARARAICH111
MitjaSonHIRSCHERFANARADE TESSIDEFAGOMATHIS111
galeroHIRSCHERDEFAGOOLSSON_HEISATHMATHIS107
SkelagFANARAMOELGGDE TESSIDEFAGOREICHELT105
beri55FANARAMOELGGDEFAGOREICHELTDE TESSI104
bOsreMOELGGDEFAGOREICHELTDE TESSIRAICH95
jesenkoFANARADEFAGOMOELGGOLSSON_HDE TESSI95
TzyganMOELGGDEFAGORAICHDE TESSIKOSTELIC93
VarukMOELGGREICHELTRAICHDE TESSIOLSSON_H91
orehekMOELGGREICHELTDE TESSIRAICHOLSSON_H91
JJHIRSCHERFANARAOLSSON_HDEFAGOEISATH90
AmonGoethMOELGGREICHELTDEFAGOOLSSON_HDE TESSI89
MillerMOELGGFANARARAICHDEFAGOREICHELT85
mucaMOELGGFANARADE TESSIMATHISRAICH84
krtFANARADEFAGORAICHMATHISJANSRUD69
OblekcaMOELGGDEFAGOOLSSON_HRAICHDE TESSI69
JozeTryFANARADEFAGOLIGETYRAICHOLSSON_H64
LoolipoopMOELGGFANARARAICHEISATHDEFAGO62
RavninaFANARAREICHELTDEFAGODE TESSIHAUGEN52
bossairerFANARADEFAGORAICHOLSSON_HLIGETY48
jasnojaFANARAREICHELTOLSSON_HDE TESSIRAICH43

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - SKOKI - Soči (RUS), ženske

Player1.2.3.4.5.Points
blue33HENDRICKTAKANASHSAGENSEIFRIEDIRASCHKO490
gradimoSAGENTAKANASHHENDRICKIRASCHKOMATTEL480
PoKoCIHENDRICKIRASCHKOTAKANASHSAGENMATTEL470
velikonjaHENDRICKTAKANASHINSAMSAGENIRASCHKO460
SkelagHENDRICKTAKANASHPOZUNIRASCHKOSAGEN456
Alonso196HENDRICKTAKANASHSAGENSEIFRIEDPOZUN455
AlexxsasoHENDRICKTAKANASHPOZUNSAGENINSAM446
MarkHENDRICKTAKANASHPOZUNSAGENINSAM446
anomis72HENDRICKTAKANASHSEIFRIEDIRASCHKOWUERTH445
Klemen ZibelnikHENDRICKSAGENINSAMTAKANASHMATTEL440
jubilantkaHENDRICKTAKANASHIRASCHKOMATTELROGELJ439
peroHENDRICKSAGENINSAMIRASCHKOVOGT430
belsiHENDRICKTAKANASHMATTELWUERTHINSAM426
bogatinHENDRICKTAKANASHINSAMVOGTSAGEN405
bossairerTAKANASHSAGENMATTELIRASCHKOINSAM400
godheadIRASCHKOINSAMSAGENHENDRICKMATTEL395
MetodGIRASCHKOHENDRICKSAGENMATTELINSAM390
JerentheIRASCHKOHENDRICKTAKANASHSAGENMATTEL390
JulySmotkaHENDRICKMATTELSAGENWUERTHVOGT386
ScerknoHENDRICKTAKANASHPOZUNSEIFRIEDVOGT386
soncekHENDRICKINSAMSAGENWUERTHTAKANASH381
fizikalecTAKANASHSAGENHENDRICKMATTELINSAM380
Anja VrtnikarHENDRICKSAGENPOZUNMATTELIRASCHKO376
NikyTAKANASHMATTELSAGENINSAMIRASCHKO370
krtHENDRICKIRASCHKOSEIFRIEDMATTELINSAM365
Miha RozmanHENDRICKINSAMIRASCHKOMATTELSEIFRIED365
dvoriscnikTAKANASHSAGENIRASCHKOPOZUNINSAM360
tigerbalmTAKANASHSAGENIRASCHKOHENDRICKSEIFRIED350
orangensaftHENDRICKIRASCHKOTAKANASHSAGENJAHR346
Messi zakonTAKANASHSAGENMATTELIRASCHKORUNGGALD342
guavaHENDRICKMATTELINSAMTAKANASHIRASCHKO340
gulmorHENDRICKSAGENVOGTTAKANASHSEIFRIED340
spinjelIRASCHKOTAKANASHMATTELHENDRICKINSAM340
PriapTAKANASHSAGENMATTELWUERTHIRASCHKO336
athsulHENDRICKIRASCHKOSEIFRIEDMATTELVOGT335
grobarSAGENMATTELTAKANASHINSAMIRASCHKO330
musnicaTAKANASHHENDRICKMATTELSEIFRIEDSAGEN330
RavninaSAGENTAKANASHSEIFRIEDMATTELPOZUN330
hendlIRASCHKOTAKANASHVOGTSAGENSEIFRIED330
beri55HENDRICKSAGENPOZUNLUNDBYIRASCHKO328
staffordHENDRICKSAGENINSAMTAKANASHLUNDBY326
kmetTAKANASHSAGENINSAMWUERTHIRASCHKO326
exdetektivHENDRICKINSAMMATTELTAKANASHSAGEN325
vitrancTAKANASHSAGENVOGTINSAMSEIFRIED320
ciciIRASCHKOHENDRICKINSAMMATTELSAGEN320
MillerIRASCHKOHENDRICKTAKANASHMATTELJAHR316
hibTAKANASHSAGENVOGTWUERTHIRASCHKO316
FGGTAKANASHSAGENPOZUNMATTELWUERTH316
SchumiTAKANASHSAGENVOGTWUERTHINSAM316
jasnojaHENDRICKIRASCHKOMATTELSEIFRIEDPOZUN315
BurekTAKANASHSAGENIRASCHKOWUERTHLUNDBY312
mucaTAKANASHHENDRICKINSAMSAGENRUNGGALD312
magneIRASCHKOTAKANASHSEIFRIEDSAGENLUNDBY311
temeHENDRICKINSAMIRASCHKOSEIFRIEDLUNDBY311
LoolipoopTAKANASHHENDRICKVOGTSEIFRIEDSAGEN310
janezMiyIRASCHKOTAKANASHMATTELINSAMWUERTH310
moatIRASCHKOHENDRICKSAGENLUNDBYPOZUN307
avstrijcSAGENHENDRICKIRASCHKOWUERTHTAKANASH306
trviataTAKANASHINSAMVOGTSAGENSEIFRIED305
LisickaTAKANASHSAGENIRASCHKOWUERTHROGELJ305
afrodiHENDRICKINSAMMATTELWUERTHSEIFRIED301
tesarkaSAGENIRASCHKOINSAMMATTELVOGT300
LaNaaaaIRASCHKOTAKANASHMATTELVOGTPOZUN300
zeitungTAKANASHMATTELSEIFRIEDINSAMSAGEN295
bOsreSAGENIRASCHKOTAKANASHSEIFRIEDPOZUN295
Milena CukSAGENHENDRICKINSAMVOGTSEIFRIED295
KrvavecSAGENTAKANASHVOGTSEIFRIEDPOZUN295
ItreIRASCHKOTAKANASHSEIFRIEDINSAMLUNDBY291
krivuljaSAGENIRASCHKOMATTELINSAMVOGT290
SerafHENDRICKMATTELSEIFRIEDVOGTTAKANASH290
JJSAGENIRASCHKOVOGTSEIFRIEDINSAM290
duleIRASCHKOHENDRICKMATTELINSAMWUERTH290
MitjaSonTAKANASHSAGENVOGTSEIFRIEDWUERTH290
Terezija VukSAGENMATTELIRASCHKOHENDRICKTAKANASH290
SidraSAGENMATTELHENDRICKINSAMSEIFRIED290
VarukTAKANASHMATTELVOGTINSAMSEIFRIED290
hubertfastIRASCHKOSAGENMATTELTAKANASHLUNDBY286
AmonGoethIRASCHKOSAGENHENDRICKWUERTHSEIFRIED286
smukecIRASCHKOMATTELSAGENINSAMJAHR286
PorsamIRASCHKOMATTELTAKANASHSAGENRUNGGALD282
turikSAGENIRASCHKOMATTELPOZUNSEIFRIED280
portiSAGENHENDRICKVOGTSEIFRIEDTAKANASH280
HinkoHENDRICKSAGENPOZUNLUNDBYROGELJ277
pikoTAKANASHMATTELPOZUNINSAMVOGT276
inichiHENDRICKINSAMPOZUNVOGTTAKANASH276
vlAStaIRASCHKOHENDRICKVOGTMATTELJAHR276
IzakTAKANASHIRASCHKOVOGTINSAMLUNDBY276
barbikaHENDRICKIRASCHKOVOGTSEIFRIEDJAHR276
rynataSAGENIRASCHKOHENDRICKWUERTHSEIFRIED276
Remic GasperHENDRICKINSAMVOGTSEIFRIEDWUERTH275
JozeTrySAGENINSAMIRASCHKOPOZUNTAKANASH275
MetkicaSAGENINSAMIRASCHKOVOGTPOZUN275
Borut hribarHENDRICKINSAMMATTELPOZUNROGELJ274
MissiIRASCHKOMATTELHENDRICKINSAMVOGT270
zrinkoTAKANASHIRASCHKOVOGTINSAMROGELJ269
TeideTAKANASHSAGENSEIFRIEDPOZUNRUNGGALD267
AnjaMTAKANASHINSAMHENDRICKLUNDBYVOGT267
SiHokIRASCHKOTAKANASHSEIFRIEDPOZUNROGELJ264
hlodSAGENIRASCHKOMATTELLUNDBYVOGT262
IrenaSAGENINSAMTAKANASHPOZUNLUNDBY261
grumfIRASCHKOMATTELSEIFRIEDINSAMVOGT255
DiplomaIRASCHKOSAGENINSAMVOGTJAHR251
opicjakIRASCHKOINSAMMATTELWUERTHSEIFRIED251
galeroIRASCHKOMATTELINSAMSEIFRIEDVOGT250
IniestaIRASCHKOTAKANASHVOGTWUERTHRUNGGALD248
DebelySAGENMATTELHENDRICKLUNDBYPOZUN247
Skofja LokaSAGENINSAMIRASCHKOLUNDBYROGELJ246
isskalIRASCHKOINSAMMATTELVOGTPOZUN245
kozuhIRASCHKOMATTELINSAMSEIFRIEDPOZUN245
stalcSAGENINSAMTAKANASHLUNDBYJAHR243
AdelkoSAGENIRASCHKOSEIFRIEDPOZUNLUNDBY241
Petra MesicekIRASCHKOMATTELPOZUNINSAMHENDRICK241
smukTAKANASHIRASCHKOPOZUNWUERTHJAHR238
skof_mitjaSAGENINSAMVOGTLUNDBYSEIFRIED237
jankoravnikarIRASCHKOMATTELINSAMVOGTLUNDBY231
saintjozefIRASCHKOMATTELINSAMLUNDBYHENDRICK227

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - St. Moritz (ŠVI), ženske - veleslalom

Player1.2.3.4.5.Points
MetkicaMAZEREBENSBUZETTELGUTGOERGL_E410
KrvavecMAZEREBENSBUGISIN_DZETTELKOEHLE368
MetodGZETTELREBENSBUKOEHLEGUTGISIN_D352
peroMAZEZETTELGUTREBENSBUWORLEY345
ulaFlaMAZEKOEHLECURTONIIGUTGAGNON342
KentavrMAZEKOEHLEGISIN_DGUTGAGNON334
avstrijcMAZEBARIOZGISIN_DGUTCURTONII332
hlodMAZEBARIOZCURTONIIGUTGAGNON322
opicjakMAZEREBENSBUGISIN_DKOEHLEVONN314
ancicaMAZEBARIOZVONNGUTREBENSBU306
SkelagMAZEZETTELKOEHLECURTONIIGUT292
soncekMAZEZETTELKOEHLEGISIN_DWORLEY263
odrivMAZEZETTELBARIOZGISIN_DGUT261
Klemen ZibelnikMAZEKOEHLEREBENSBUZETTELBARIOZ260
Anja VrtnikarMAZEZETTELKOEHLEGISIN_DCURTONII253
maxi009KOEHLEREBENSBUVONNCURTONIIGUT249
jesenkoGISIN_DMAZECURTONIIGUTGOERGL_E246
spinjelGISIN_DREBENSBUCURTONIIGOERGL_EZETTEL246
cirenijZETTELREBENSBUCURTONIIKOEHLEGISIN_D244
makroMAZEKOEHLEVONNGISIN_DZETTEL242
AnjaMMAZEBARIOZCURTONIIZETTELGISIN_D240
PoKoCIGISIN_DBARIOZREBENSBUGUTGAGNON238
Borut hribarKOEHLEMAZEREBENSBUZETTELFENNINGE238
AndrecccKOEHLEBARIOZCURTONIIGUTZETTEL238
concordZETTELREBENSBUVONNMAZEGISIN_D236
JulySmotkaZETTELMAZEVONNGAGNONGUT235
bOsreZETTELMAZEREBENSBUKOEHLEVONN232
DiplomaMAZEZETTELBARIOZGISIN_DREBENSBU231
SchumiKOEHLEREBENSBUGISIN_DBARIOZGUT230
Terezija VukMAZEGISIN_DCURTONIIZETTELFENNINGE229
Messi zakonMAZEZETTELGISIN_DBARIOZREBENSBU227
Miha SvajgerGISIN_DMAZEZETTELCURTONIIKOEHLE227
AmonGoethZETTELGISIN_DVONNGUTREBENSBU225
crticaZETTELMAZECURTONIIREBENSBUGOERGL_E220
tigerbalmGISIN_DMAZEBARIOZZETTELREBENSBU216
LisickaKOEHLEREBENSBUVONNMAZEGISIN_D214
exdetektivMAZEZETTELKOEHLEGISIN_DPOUTIAIN213
smukMAZEBARIOZZETTELREBENSBUFENNINGE210
jankoravnikarKOEHLEZETTELCURTONIIREBENSBUMAZE208
tian29KOEHLEGISIN_DREBENSBUGAGNONCURTONII206
oldfardGISIN_DBARIOZREBENSBUGUTGOERGL_E206
SerafMAZEBARIOZZETTELKOEHLEGAGNON206
dvoriscnikKOEHLEZETTELGISIN_DMAZEWORLEY205
112gasilciGISIN_DREBENSBUGOERGL_EGAGNONCURTONII205
marocanacMAZEGISIN_DZETTELKOEHLEBARIOZ203
antireligijaMAZEGISIN_DBARIOZKOEHLEREBENSBU203
LexysKOEHLEZETTELMAZEGAGNONCURTONII202
BurekGISIN_DKOEHLEZETTELCURTONIIWORLEY201
AdelkoZETTELREBENSBUKOEHLEGAGNONPOUTIAIN201
indelebilisGISIN_DMAZEGOERGL_ECURTONIIREBENSBU201
Petra MesicekMAZEGISIN_DCURTONIIBARIOZGAGNON201
grobarZETTELREBENSBUGISIN_DGAGNONGOERGL_E201
SidraKOEHLEGISIN_DBARIOZGUTREBENSBU197
vitrancZETTELMAZEGOERGL_EKOEHLECURTONII194
krombergGISIN_DREBENSBUGOERGL_EVONNWORLEY193
purjakoltZETTELKOEHLEGISIN_DMAZECURTONII192
musnicaKOEHLEZETTELCURTONIIGAGNONWORLEY192
HinkoZETTELMAZEKOEHLEGOERGL_ECURTONII192
Alonso196MAZEZETTELVONNRIESCHFENNINGE191
IrenaZETTELBARIOZREBENSBUCURTONIIKOEHLE191
gradimoMAZEBARIOZZETTELVONNGAGNON189
guavaGISIN_DZETTELKOEHLECURTONIIREBENSBU188
kmetZETTELBARIOZCURTONIIGUTVONN188
staffordMAZEZETTELGISIN_DBARIOZPOUTIAIN187
hubertfastGISIN_DMAZEREBENSBUBARIOZGOERGL_E186
orangensaftGISIN_DREBENSBUZETTELGOERGL_EPOUTIAIN186
saintjozefKOEHLEZETTELGISIN_DCURTONIIMAZE185
kozuhZETTELKOEHLEREBENSBUCURTONIIFENNINGE185
regallMAZEGISIN_DBARIOZKOEHLEGAGNON185
magneMAZEZETTELGISIN_DVONNGOERGL_E184
duleKOEHLEMAZEGOERGL_EGISIN_DCURTONII184
dixiZETTELMAZEBARIOZKOEHLEGISIN_D184
HajdukMAZEBARIOZKOEHLEZETTELFENNINGE182
galeroGISIN_DREBENSBUKOEHLEGOERGL_EGAGNON180
mc_burekZETTELBARIOZGOERGL_EREBENSBUGUT180
zeitungMAZEGISIN_DBARIOZGOERGL_EREBENSBU179
scipioZETTELREBENSBUGOERGL_EVONNGAGNON179
glihaKOEHLEREBENSBUGISIN_DGAGNONBARIOZ179
IzakZETTELMAZEKOEHLEGISIN_DGOERGL_E178
hibGISIN_DBARIOZREBENSBUCURTONIIKOEHLE177
beri55MAZEZETTELGOERGL_EKOEHLEVONN177
MissiZETTELMAZEGOERGL_EKOEHLEGAGNON176
krivuljaKOEHLEREBENSBUZETTELVONNGOERGL_E175
turikZETTELGISIN_DBARIOZKOEHLEGUT173
JJKOEHLEZETTELGOERGL_EGUTPOUTIAIN173
Miha RozmanKOEHLEGISIN_DGOERGL_ECURTONIIZETTEL172
LoolipoopGISIN_DKOEHLEBARIOZCURTONIIZETTEL171
JerentheGISIN_DBARIOZCURTONIIZETTELMAZE171
RebulaZETTELKOEHLEMAZEGOERGL_ECURTONII170
ciciKOEHLEGISIN_DCURTONIIBARIOZGUT167
tesarkaMAZEZETTELKOEHLEGOERGL_EBARIOZ167
temeKOEHLEGISIN_DMAZEZETTELBARIOZ167
JozeTryMAZEZETTELKOEHLEGOERGL_EFENNINGE167
zrinkoGISIN_DREBENSBUCURTONIIGOERGL_EBARIOZ166
blue33GISIN_DBARIOZREBENSBUZETTELGOERGL_E166
RavninaGISIN_DZETTELKOEHLEREBENSBUPOUTIAIN163
orsanZETTELGISIN_DBARIOZREBENSBUGAGNON161
jimiGISIN_DZETTELCURTONIIMAZEBARIOZ161
ViktorijaGISIN_DZETTELKOEHLEREBENSBUVONN161
ItreZETTELBARIOZKOEHLECURTONIIREBENSBU157
mucaZETTELBARIOZMAZEVONNREBENSBU157
ScerknoKOEHLEGISIN_DBARIOZZETTELREBENSBU157
februarGISIN_DMAZEZETTELGOERGL_EFENNINGE156
DebelyGISIN_DBARIOZREBENSBUGOERGL_ECURTONII156
Milena CukGISIN_DREBENSBUKOEHLEVONNGOERGL_E155
PorsamGISIN_DREBENSBUBARIOZGAGNONFENNINGE155
pikoGISIN_DREBENSBUKOEHLEVONNFENNINGE155
NikyKOEHLEMAZEGOERGL_EVONNCURTONII155
athsulKOEHLEBARIOZREBENSBUVONNCURTONII155
gulmorZETTELKOEHLEGISIN_DGOERGL_EWORLEY152
jasnojaMAZEKOEHLEGISIN_DBARIOZGOERGL_E152
velikonjaKOEHLEMAZEGOERGL_EBARIOZREBENSBU148
mojcdKOEHLEGISIN_DGOERGL_EGUTFENNINGE147
SiHokKOEHLEGISIN_DZETTELCURTONIIGOERGL_E142
Vladimir bersicZETTELGISIN_DBARIOZREBENSBUPOUTIAIN139
MissKOEHLEGISIN_DBARIOZREBENSBUGAGNON139
FGGZETTELKOEHLEGISIN_DBARIOZMAZE137
PollyMAZEGISIN_DBARIOZGOERGL_EVONN137
politik75GISIN_DBARIOZZETTELREBENSBUGOERGL_E136
inichiGISIN_DBARIOZZETTELREBENSBUGOERGL_E136
vlAStaGISIN_DKOEHLEBARIOZCURTONIIMAZE136
MillerGISIN_DBARIOZREBENSBUGAGNONFENNINGE135
bogatinKOEHLEBARIOZREBENSBUGOERGL_EGAGNON130
rynataKOEHLEGISIN_DBARIOZGAGNONREBENSBU126
isskalGISIN_DBARIOZVONNCURTONIIMAZE122
barbikaZETTELKOEHLEGISIN_DGAGNONFENNINGE121
antoninoKOEHLEGISIN_DBARIOZZETTELPOUTIAIN117
PriapGISIN_DZETTELVONNGAGNONPOUTIAIN116
skodaKOEHLEGISIN_DBARIOZREBENSBUVONN115
VarukGISIN_DBARIOZVONNMAZEGAGNON114
Remic GasperGISIN_DMAZEVONNBARIOZFENNINGE112
MariborKOEHLEBARIOZVONNGISIN_DCURTONII110
trviataGISIN_DBARIOZKOEHLEREBENSBUFENNINGE108
branccGISIN_DBARIOZVONNKOEHLEREBENSBU106
MitjaSonZETTELKOEHLEGOERGL_EGISIN_DVONN104
jezkeKOEHLEGISIN_DBARIOZVONNCURTONII104
krtZETTELKOEHLEGISIN_DVONNFENNINGE99
hendlZETTELKOEHLEGOERGL_EGAGNONVONN97
hanseGISIN_DBARIOZCURTONIIGAGNONGOERGL_E95
stalcKOEHLEBARIOZGOERGL_EREBENSBUVONN86
portiGISIN_DBARIOZGOERGL_EVONNMAZE78
bossairerGISIN_DKOEHLEVONNBARIOZPOUTIAIN62
Skofja LokaGISIN_DKOEHLEBARIOZGOERGL_EPOUTIAIN56

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - SKOKI - Engelberg (ŠVI), moški

Player1.2.3.4.5.Points
knez_SamoKOFLERFREUNDSCHLIEREMORGENSTBARDAL392
ransomeBARDALKOFLERFREITAGFREUNDHVALA380
MiciBARDALSCHLIEREKOFLERFREUNDLOITZL356
BurekKOFLERWATASEFREUNDFREITAGHVALA345
galeroFREUNDSCHLIEREKOFLERBARDALHVALA340
IzakKOFLERBARDALFREUNDSCHLIEREPREVC326
AdelkoFREUNDMORGENSTSCHLIEREWATASEHVALA318
maxi009KOFLERBARDALSCHLIEREAMMANNMORGENST314
avstrijcSCHLIEREKOFLERFREITAGFREUNDBARDAL314
orangensaftKOFLERSCHLIEREAMMANNBARDALFREUND310
ratioKOFLERFREUNDBARDALSCHLIEREMORGENST309
MitjaSonKOFLERFREUNDBARDALSCHLIEREJACOBSEN293
starcekFREUNDKOFLERMORGENSTSCHLIEREBARDAL290
makroKOFLERWATASEFREITAGFREUNDFANNEMEL282
hanseSCHLIEREBARDALAMMANNFREUNDLOITZL280
beri55FREUNDKOFLERBARDALSCHLIEREMORGENST279
IrenaKOFLERMORGENSTFREUNDWATASELOITZL278
pikoKOFLERMORGENSTWATASEJACOBSENHVALA275
AnjaMSCHLIEREMORGENSTBARDALKOFLERHVALA273
abrahamSCHLIEREFREUNDBARDALTAKEUCHIHVALA273
AmonGoethKOFLERMORGENSTFREUNDFREITAGSCHLIERE273
marocanacBARDALFREUNDSCHLIEREKOFLERMORGENST270
blue33FREUNDSCHLIEREKOFLERBARDALMORGENST264
MetkicaFREUNDSCHLIEREKOFLERBARDALMORGENST264
krtSCHLIEREKOFLERJACOBSENFANNEMELHVALA262
SiHokFREUNDKOFLERBARDALJACOBSENLOITZL262
KtrevenSCHLIEREBARDALKOFLERAMMANNHVALA260
jezkeKOFLERSCHLIEREMORGENSTWATASEBARDAL260
Miha RozmanKOFLERMORGENSTBARDALSCHLIEREFREITAG259
JulySmotkaSCHLIEREKOFLERMORGENSTFANNEMELLOITZL256
OblekcaKOFLERBARDALMORGENSTFANNEMELFREUND256
LoolipoopBARDALKOFLERSCHLIEREFANNEMELMORGENST256
SchumiFREUNDSCHLIEREBARDALWATASELOITZL255
FGGFREUNDSCHLIEREWATASEMORGENSTHVALA252
saintjozefKOFLERFREUNDJACOBSENMORGENSTSCHLIERE248
ScerknoKOFLERSCHLIEREBARDALMORGENSTWATASE247
politik75BARDALKOFLERSCHLIEREJACOBSENMORGENST247
SkelagSCHLIEREMORGENSTFREITAGKOFLERHVALA242
MissKOFLERFREUNDFREITAGJACOBSENBARDAL241
duleBARDALKOFLERSCHLIEREAMMANNMORGENST240
cirenijBARDALKOFLERAMMANNMORGENSTHVALA238
skodaKOFLERFREUNDBARDALTAKEUCHIMORGENST237
VarukFREUNDMORGENSTKOFLERTAKEUCHIHVALA236
PoKoCISCHLIEREBARDALJACOBSENKOFLERLOITZL236
purjakoltFREUNDSCHLIEREBARDALKOFLERJACOBSEN233
ChilipepperSCHLIEREBARDALFREUNDJACOBSENKOFLER232
inichiFREUNDSCHLIEREKOFLERFREITAGPREVC231
staffordFREUNDKOFLERMORGENSTSCHLIEREWATASE230
JerentheFREUNDSCHLIEREKOFLERMORGENSTFREITAG228
rynataBARDALMORGENSTFREITAGSCHLIERELOITZL228
TzyganFREUNDSCHLIEREWATASEBARDALKOFLER225
magneBARDALKOFLERSCHLIEREWATASETAKEUCHI225
mucaKOFLERSCHLIEREJACOBSENMORGENSTFREITAG224
smukBARDALKOFLERWATASETAKEUCHIHVALA224
barbikaFREUNDSCHLIEREJACOBSENTAKEUCHILOITZL224
Borut hribarKOFLERMORGENSTFREUNDFREITAGJACOBSEN221
portiFREUNDSCHLIEREBARDALAMMANNKOFLER220
naklonSCHLIEREKOFLERMORGENSTWATASEBARDAL220
regallFREUNDSCHLIEREBARDALWATASEKOFLER220
velikonjaSCHLIEREKOFLERMORGENSTWATASEBARDAL220
DiplomaSCHLIEREBARDALJACOBSENTAKEUCHIHVALA214
GoricaKOFLERMORGENSTWATASEFREITAGLOITZL213
MikiFREUNDSCHLIEREKOFLERMORGENSTAMMANN212
Alonso196SCHLIEREFREUNDBARDALAMMANNKOFLER210
spinjelSCHLIEREWATASEMORGENSTBARDALLOITZL210
stalcFREUNDBARDALKOFLERAMMANNSCHLIERE210
peroSCHLIEREMORGENSTBARDALJACOBSENFREUND210
ancicaFREUNDMORGENSTBARDALSCHLIEREFREITAG209
hlodKOFLERSCHLIEREAMMANNJACOBSENFANNEMEL205
AndrecccFREUNDSCHLIEREBARDALMORGENSTJACOBSEN205
vlAStaFREUNDSCHLIEREFREITAGAMMANNBARDAL204
soncekSCHLIEREFREUNDKOFLERJACOBSENFREITAG203
guavaFREUNDSCHLIEREFREITAGKOFLERTAKEUCHI203
antireligijaBARDALSCHLIEREKOFLERFREITAGJACOBSEN199
vitrancBARDALSCHLIEREKOFLERFREITAGJACOBSEN199
nicko08KOFLERMORGENSTWATASEAMMANNLOITZL198
MillerKOFLERMORGENSTFREUNDWATASEAMMANN198
opicjakFREUNDSCHLIEREJACOBSENFANNEMELKOFLER197
darkTemptationBARDALKOFLERMORGENSTWATASESCHLIERE196
concordKOFLERWATASEFREITAGMORGENSTBARDAL196
LisickaSCHLIEREBARDALFREITAGWATASELOITZL194
Klemen ZibelnikFREUNDBARDALWATASESCHLIEREMORGENST194
musnicaFREUNDMORGENSTSCHLIEREFANNEMELTAKEUCHI193
hibSCHLIEREBARDALKOFLERJACOBSENMORGENST191
SerafFREUNDSCHLIEREAMMANNWATASEBARDAL190
PorsamSCHLIEREFREUNDWATASETAKEUCHIBARDAL188
zrinkoKOFLERWATASEAMMANNJACOBSENFREUND187
dvoriscnikSCHLIEREBARDALKOFLERAMMANNMORGENST184
Remic GasperSCHLIEREKOFLERMORGENSTJACOBSENFREITAG183
zeitungSCHLIEREBARDALKOFLERMORGENSTWATASE182
dixiBARDALWATASESCHLIEREAMMANNKOFLER181
odrivBARDALFREUNDKOFLERJACOBSENFANNEMEL181
krivuljaSCHLIEREFREUNDAMMANNFREITAGKOFLER180
exdetektivKOFLERMORGENSTBARDALTAKEUCHIJACOBSEN179
mc_burekKOFLERBARDALWATASEFREITAGMORGENST179
smrekrcaFREUNDSCHLIEREJACOBSENFANNEMELPREVC178
tesarkaFREUNDKOFLERAMMANNMORGENSTPREVC178
isskalSCHLIEREKOFLERJACOBSENMORGENSTTAKEUCHI177
csrdSCHLIEREBARDALAMMANNKOFLERPREVC176
RavninaKOFLERFREUNDAMMANNJACOBSENTAKEUCHI176
QqcSCHLIEREBARDALWATASEKOFLERMORGENST174
Skofja LokaSCHLIEREBARDALJACOBSENMORGENSTKOFLER173
ulaFlaBARDALFREUNDKOFLERAMMANNFREITAG172
jasnojaSCHLIEREFREUNDWATASEJACOBSENKOFLER172
jankoravnikarBARDALWATASEKOFLERFREITAGSCHLIERE171
Miha SvajgerSCHLIEREKOFLERWATASEMORGENSTTAKEUCHI171
kamasutraBARDALMORGENSTSCHLIEREFANNEMELWATASE170
temeKOFLERFREUNDWATASEAMMANNJACOBSEN168
grobarKOFLERWATASEBARDALMORGENSTAMMANN167
JozeTryKOFLERBARDALWATASEJACOBSENFANNEMEL165
kmetFREUNDKOFLERMORGENSTFREITAGWATASE165
jimiFREUNDMORGENSTAMMANNFANNEMELLOITZL164
bossairerSCHLIEREWATASEBARDALKOFLERTAKEUCHI164
Milena CukFREUNDKOFLERAMMANNJACOBSENFANNEMEL155
112gasilciBARDALKOFLERMORGENSTAMMANNFANNEMEL154
meganeSCHLIEREMORGENSTKOFLERWATASEFREITAG154
cikoFREUNDMORGENSTKOFLERWATASEPREVC154
turikFREUNDSCHLIEREFREITAGAMMANNJACOBSEN152
athsulFREUNDSCHLIEREFREITAGJACOBSENAMMANN151
zekFREUNDSCHLIEREFREITAGJACOBSENAMMANN151
bOsreSCHLIEREWATASEKOFLERMORGENSTJACOBSEN150
Anja VrtnikarKOFLERWATASEJACOBSENFANNEMELPREVC148
hendlBARDALKOFLERAMMANNFANNEMELFREITAG148
SidraSCHLIEREBARDALMORGENSTFREITAGJACOBSEN143
mali_maliKOFLERMORGENSTJACOBSENWATASEFANNEMEL142
scipioSCHLIEREFREUNDJACOBSENWATASEFREITAG142
JJKOFLERMORGENSTAMMANNFREITAGJACOBSEN141
NikySCHLIEREWATASEJACOBSENBARDALMORGENST140
tigerbalmFREUNDWATASEFREITAGKOFLERMORGENST138
DomzaDBARDALMORGENSTKOFLERFREITAGTAKEUCHI138
Petra MesicekFREUNDMORGENSTWATASEBARDALFANNEMEL136
ciciSCHLIEREBARDALFREITAGMORGENSTWATASE136
minimalischKOFLERWATASEMORGENSTFREITAGAMMANN135
ViktorijaKOFLERMORGENSTWATASEFREITAGAMMANN133
HinkoSCHLIEREBARDALWATASEFREITAGFANNEMEL133
kozuhFREUNDWATASEFREITAGJACOBSENSCHLIERE131
gradimoSCHLIEREBARDALJACOBSENWATASEFANNEMEL124
DebelyFREUNDWATASEAMMANNKOFLERMORGENST124
MissiFREUNDBARDALFREITAGFANNEMELAMMANN120
KentavrBARDALMORGENSTFREITAGKOFLERWATASE118
KrvavecSCHLIEREBARDALJACOBSENWATASETAKEUCHI115
starostaSCHLIEREBARDALWATASEFREITAGAMMANN115
LexysBARDALMORGENSTWATASEFREITAGKOFLER114
orehekFREUNDBARDALFREITAGJACOBSENAMMANN111
bogatinSCHLIEREWATASEMORGENSTTAKEUCHIFREITAG104
Terezija VukBARDALWATASEJACOBSENTAKEUCHIKOFLER95
gulmorFREUNDMORGENSTJACOBSENAMMANNFANNEMEL92
krombergBARDALWATASEFREITAGFANNEMELPREVC92
Messi zakonBARDALWATASEMORGENSTJACOBSENPREVC89
ItreFREUNDMORGENSTAMMANNTAKEUCHIJACOBSEN84
antoninoSCHLIEREWATASEFREITAGAMMANNJACOBSEN82
PriapBARDALMORGENSTWATASEFANNEMELTAKEUCHI79
MetodGBARDALMORGENSTWATASEFREITAGTAKEUCHI78
fizikalecFREUNDMORGENSTAMMANNJACOBSENWATASE75
trviataBARDALWATASEMORGENSTAMMANNFREITAG72

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Alta Badia (ITA), moški - veleslalom

Player1.2.3.4.5.Points
magneLIGETYHIRSCHERSIMONCELDOPFERPINTURAU500
smukLIGETYHIRSCHERMOELGGDOPFERSIMONCEL494
fowler9LIGETYHIRSCHERPINTURAUFANARADOPFER460
SerafLIGETYFANARASVINDALDOPFERPINTURAU446
JulySmotkaLIGETYFANARASVINDALHIRSCHERSIMONCEL426
DebelyLIGETYHIRSCHERMOELGGFANARADOPFER424
Remic GasperLIGETYMOELGGHIRSCHERFANARASIMONCEL423
primoydeMOELGGHIRSCHERFANARASVINDALSIMONCEL412
WakeUpLIGETYHIRSCHERSIMONCELSVINDALFANARA410
b79LIGETYSVINDALFANARANEUREUTHPINTURAU407
fizikalecLIGETYHIRSCHERMOELGGFANARANEUREUTH394
athsulHIRSCHERMOELGGFANARASVINDALSIMONCEL383
politik75MOELGGHIRSCHERFANARAPINTURAUSANDELL382
vitrancLIGETYHIRSCHERNEUREUTHFANARAREICHELT380
DiplomaLIGETYHIRSCHERSIMONCELLUITZSANDELL370
PorsamLIGETYHIRSCHERNEUREUTHMOELGGFANARA365
vlAStaLIGETYHIRSCHERNEUREUTHMOELGGFANARA365
ciciFANARAHIRSCHERMOELGGSVINDALSIMONCEL364
NikyLIGETYHIRSCHERSVINDALMOELGGFANARA361
blue33FANARAHIRSCHERPINTURAUDOPFERBLARDONE360
naklonLIGETYMOELGGSVINDALPINTURAUSIMONCEL359
tesarkaLIGETYMOELGGFANARANEUREUTHHIRSCHER358
VarukMOELGGHIRSCHERPINTURAUDOPFERSVINDAL357
MissiLIGETYSVINDALPINTURAUMOELGGSIMONCEL347
odrivLIGETYFANARASIMONCELPINTURAUSVINDAL345
GoricaLIGETYFANARASIMONCELHIRSCHERSVINDAL345
MikiLIGETYHIRSCHERMOELGGFANARABLARDONE344
IzakHIRSCHERSVINDALFANARALIGETYDOPFER342
mucaMOELGGHIRSCHERFANARALUITZPINTURAU342
MetodGLIGETYHIRSCHERMOELGGJANSRUDSANDELL338
jimiFANARAHIRSCHERSVINDALSIMONCELSANDELL336
duleFANARALIGETYSIMONCELNEUREUTHDOPFER325
isskalFANARALIGETYSIMONCELSVINDALPINTURAU320
hendlMOELGGHIRSCHERFANARASVINDALJANSRUD317
MarkLIGETYHIRSCHERPINTURAUBLARDONEMOELGG316
dixiHIRSCHERFANARANEUREUTHMOELGGSIMONCEL315
SiHokHIRSCHERLIGETYNEUREUTHJANSRUDSIMONCEL314
concordHIRSCHERSIMONCELNEUREUTHPINTURAUDOPFER310
cikoFANARALIGETYPINTURAUSVINDALDOPFER310
soncekFANARAHIRSCHERSIMONCELNEUREUTHLIGETY310
SidraFANARALIGETYSVINDALSIMONCELNEUREUTH306
Messi zakonHIRSCHERSIMONCELMOELGGFANARAPINTURAU304
jankoravnikarMOELGGLIGETYPINTURAUDOPFERFANARA302
MillerHIRSCHERFANARAMOELGGNEUREUTHDOPFER299
TzyganLIGETYFANARAMOELGGSVINDALSANDELL294
PoKoCIFANARAMOELGGHIRSCHERPINTURAUDOPFER293
IrenaFANARASIMONCELLIGETYPINTURAUSANDELL290
Miha SvajgerLIGETYSIMONCELNEUREUTHSVINDALSANDELL290
JerentheHIRSCHERSVINDALPINTURAUFANARALIGETY287
dvoriscnikLIGETYFANARASIMONCELNEUREUTHLUITZ285
krtFANARAMOELGGHIRSCHERLIGETYDOPFER283
barbikaMOELGGLIGETYSIMONCELFANARANEUREUTH282
kamasutraFANARALIGETYLUITZSVINDALSIMONCEL280
staffordHIRSCHERLIGETYNEUREUTHFANARABLARDONE280
Klemen ZibelnikLIGETYMOELGGSIMONCELHIRSCHERSVINDAL278
Terezija VukMOELGGHIRSCHERNEUREUTHFANARALIGETY277
nicko08MOELGGFANARANEUREUTHDOPFERSVINDAL277
FGGHIRSCHERSVINDALFANARAMOELGGNEUREUTH277
rynataHIRSCHERLIGETYSIMONCELSVINDALMOELGG276
Petra MesicekFANARASIMONCELMOELGGDOPFERHIRSCHER274
kmetLIGETYMOELGGNEUREUTHHIRSCHERSANDELL273
JJLIGETYMOELGGHIRSCHERSIMONCELLUITZ273
orehekLIGETYSIMONCELNEUREUTHLUITZDOPFER270
Miha RozmanHIRSCHERMOELGGFANARAPINTURAUJANSRUD268
zeitungMOELGGSIMONCELFANARAPINTURAUSVINDAL267
SkelagHIRSCHERLIGETYMOELGGSVINDALNEUREUTH264
StajercFANARAHIRSCHERMOELGGNEUREUTHLIGETY264
mali_maliFANARALIGETYSIMONCELPINTURAULUITZ260
jasnojaHIRSCHERSIMONCELPINTURAULUITZDOPFER260
smrekrcaHIRSCHERMOELGGNEUREUTHFANARALIGETY258
gradimoMOELGGFANARASVINDALSIMONCELHIRSCHER258
KrvavecHIRSCHERSIMONCELPINTURAUMOELGGSANDELL255
abrahamHIRSCHERLIGETYMOELGGFANARALUITZ254
inichiHIRSCHERMOELGGFANARAPINTURAUBLARDONE253
purjakoltHIRSCHERMOELGGFANARALIGETYREICHELT253
saintjozefLIGETYSVINDALNEUREUTHSIMONCELLUITZ252
regallMOELGGLIGETYFANARAHIRSCHERLUITZ252
hcaineFANARALIGETYHIRSCHERMOELGGJANSRUD250
Skofja LokaHIRSCHERSIMONCELMOELGGNEUREUTHFANARA249
MissHIRSCHERSIMONCELMOELGGNEUREUTHFANARA249
ItreHIRSCHERMOELGGFANARASVINDALJANSRUD248
portiMOELGGFANARAHIRSCHERPINTURAUJANSRUD247
peschkaFANARASVINDALSIMONCELJANSRUDPINTURAU246
Milena CukFANARAMOELGGNEUREUTHSIMONCELHIRSCHER243
guavaMOELGGFANARASVINDALJANSRUDSIMONCEL242
starcekFANARASIMONCELSVINDALNEUREUTHHIRSCHER241
beri55FANARALIGETYSVINDALJANSRUDNEUREUTH240
Alonso196HIRSCHERLIGETYBLARDONEPINTURAUMOELGG236
MitjaSonHIRSCHERSVINDALMOELGGDOPFERREICHELT236
hanseHIRSCHERLIGETYSIMONCELLUITZMOELGG236
turikHIRSCHERFANARALIGETYMOELGGBLARDONE235
gulmorFANARASIMONCELMOELGGDOPFERREICHELT234
knez_SamoHIRSCHERLIGETYMOELGGLUITZSANDELL234
velikonjaFANARAMOELGGLUITZSIMONCELDOPFER233
MetkicaMOELGGHIRSCHERLUITZPINTURAUFANARA232
AdelkoMOELGGHIRSCHERPINTURAULIGETYREICHELT222
bogatinMOELGGFANARASVINDALJANSRUDDOPFER222
ulaFlaMOELGGFANARASVINDALJANSRUDPINTURAU222
OblekcaHIRSCHERSVINDALSIMONCELNEUREUTHLUITZ217
zrinkoHIRSCHERSVINDALLUITZPINTURAULIGETY217
jokerFANARASVINDALSIMONCELMOELGGNEUREUTH217
jezkeFANARASIMONCELNEUREUTHJANSRUDHIRSCHER214
meganeMOELGGHIRSCHERPINTURAULIGETYBLARDONE212
AnjaMFANARASVINDALNEUREUTHLUITZPINTURAU212
csrdFANARASVINDALNEUREUTHSIMONCELLUITZ212
LisickaFANARASVINDALNEUREUTHSIMONCELLUITZ212
MiciMOELGGHIRSCHERPINTURAULIGETYBLARDONE212
AndrecccFANARASIMONCELNEUREUTHHIRSCHERLUITZ210
spinjelMOELGGHIRSCHERLUITZFANARAJANSRUD207
JozeTryFANARASIMONCELSVINDALNEUREUTHMOELGG207
kozuhMOELGGLIGETYSVINDALHIRSCHERJANSRUD203
darkTemptationHIRSCHERMOELGGSIMONCELNEUREUTHLUITZ198
stalcMOELGGLIGETYFANARALUITZBLARDONE192
LexysFANARASVINDALNEUREUTHHIRSCHERLUITZ192
avstrijcFANARAMOELGGSIMONCELJANSRUDSVINDAL192
pkorosecFANARASIMONCELSVINDALNEUREUTHLUITZ191
BurekHIRSCHERSVINDALMOELGGPINTURAULUITZ186
DomzaDFANARASVINDALMOELGGLUITZDOPFER186
musnicaMOELGGHIRSCHERPINTURAUJANSRUDBLARDONE176
FraterHIRSCHERSVINDALLUITZNEUREUTHMOELGG173
minimalischFANARASVINDALLIGETYLUITZMOELGG168
bossairerMOELGGFANARALUITZPINTURAUJANSRUD167
galeroMOELGGHIRSCHERNEUREUTHLUITZREICHELT162
KtrevenHIRSCHERSIMONCELLUITZMOELGGJANSRUD160
antoninoMOELGGSVINDALPINTURAUJANSRUDNEUREUTH158
hlodHIRSCHERSIMONCELLUITZJANSRUDREICHELT154
pikoMOELGGSVINDALSIMONCELLUITZNEUREUTH154
Anja VrtnikarMOELGGSVINDALSIMONCELNEUREUTHLUITZ149
grobarMOELGGSIMONCELNEUREUTHSVINDALLUITZ142

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Bormio (ITA), moški - smuk

Player1.2.3.4.5.Points
skodaPARISINNERHOFSVINDALKROELLCLAREY512
afrodiPARISKROELLJANSRUDSVINDALCLAREY390
smukecPARISKROELLSVINDALHEELNYMAN379
janezMiyPARISINNERHOFKROELLGUAYCLAREY372
oldfardPARISSVINDALJANSRUDINNERHOFCLAREY370
tigerbalmPARISCLAREYSVINDALGUAYGANONG370
musnicaPARISKROELLSVINDALHEELSULLIVAN370
Anja VrtnikarPARISSVINDALINNERHOFKROELLSULLIVAN366
Skofja LokaPARISJANSRUDINNERHOFKROELLHEEL366
PriapPARISINNERHOFKROELLJANSRUDCLAREY362
AnjaMPARISCLAREYKROELLREICHELTSVINDAL350
ciciSVINDALPARISKROELLREICHELTGANONG340
beri55PARISSVINDALKROELLJANSRUDHEEL340
AdelkoSVINDALPARISKROELLINNERHOFHEEL340
IniestaSVINDALINNERHOFPARISKROELLHEEL332
KtrevenSVINDALPARISKROELLNYMANCLAREY328
LaNaaaaPARISKROELLREICHELTNYMANHEEL328
MikiKROELLPARISINNERHOFCLAREYHEEL326
VarukPARISKROELLJANSRUDSVINDALHEEL320
MiciSVINDALPARISCLAREYREICHELTGANONG320
nicko08SVINDALPARISCLAREYINNERHOFKROELL320
bogatinPARISCLAREYKROELLINNERHOFREICHELT320
bOsrePARISKROELLSVINDALJANSRUDNYMAN319
JozeTrySVINDALPARISINNERHOFHEELKROELL316
scipioKROELLPARISSVINDALJANSRUDHEEL310
fizikalecSVINDALPARISREICHELTNYMANHEEL308
TzyganSVINDALPARISINNERHOFCLAREYREICHELT306
darkTemptationJANSRUDSVINDALREICHELTKROELLINNERHOF305
krombergPARISJANSRUDGUAYKROELLINNERHOF304
staffordKROELLINNERHOFPARISCLAREYHEEL302
NikyPARISINNERHOFNYMANKROELLGUAY300
csrdKROELLJANSRUDSVINDALSULLIVANCLAREY300
ViktorijaJANSRUDSVINDALPARISCLAREYKROELL300
turikPARISINNERHOFKROELLCLAREYJANSRUD292
minimalischPARISCLAREYKROELLJANSRUDGANONG290
Terezija VukSVINDALPARISREICHELTHEELNYMAN289
godheadJANSRUDPARISKROELLSVINDALINNERHOF285
mojcdSVINDALJANSRUDREICHELTKROELLINNERHOF285
Miha RozmanSVINDALINNERHOFGUAYKROELLHEEL281
HinkoSVINDALPARISKROELLREICHELTJANSRUD280
februarSVINDALPARISCLAREYJANSRUDKROELL280
MariborPARISKROELLINNERHOFSVINDALPERKO276
anomis72KROELLINNERHOFSVINDALCLAREYGUAY273
mali_maliPARISINNERHOFKROELLHEELJANSRUD272
stalcSVINDALKROELLPARISGUAYHEEL270
portiPARISKROELLJANSRUDHEELREICHELT270
QqcKROELLPARISCLAREYSVINDALJANSRUD270
grumfJANSRUDPARISGUAYKROELLHEEL269
opicjakPARISJANSRUDREICHELTNYMANHEEL268
zrinkoSVINDALPARISKROELLJANSRUDINNERHOF265
hubertfastSVINDALPARISKROELLJANSRUDINNERHOF265
StajercJANSRUDPARISKROELLHEELINNERHOF265
Klemen ZibelnikSVINDALPARISKROELLJANSRUDINNERHOF265
Borut hribarSVINDALPARISKROELLJANSRUDINNERHOF265
112gasilciJANSRUDKROELLSVINDALREICHELTINNERHOF265
ransomeKROELLSVINDALPARISHEELGUAY261
LoolipoopPARISKROELLJANSRUDINNERHOFSVINDAL260
kozuhPARISSVINDALKROELLJANSRUDPERKO260
DiplomaSVINDALPARISCLAREYREICHELTJANSRUD260
BurekPARISINNERHOFNYMANREICHELTGANONG259
guavaPARISINNERHOFNYMANHEELSVINDAL259
athsulPARISSVINDALGUAYREICHELTNYMAN258
hendlJANSRUDINNERHOFREICHELTCLAREYGANONG252
maxi009KROELLSVINDALPARISHEELJANSRUD250
temeSVINDALKROELLJANSRUDCLAREYREICHELT250
marocanacKROELLINNERHOFREICHELTNYMANHEEL250
galeroSVINDALKROELLREICHELTINNERHOFNYMAN249
ScerknoPARISKROELLNYMANJANSRUDHEEL247
IzakSVINDALJANSRUDINNERHOFPARISCLAREY246
jankoravnikarKROELLJANSRUDINNERHOFREICHELTCLAREY246
orsanSVINDALPARISINNERHOFGUAYGANONG246
isskalKROELLINNERHOFPARISJANSRUDCLAREY242
krtPARISCLAREYREICHELTJANSRUDGUAY241
PoKoCIPARISCLAREYREICHELTJANSRUDGUAY241
MetodGKROELLSVINDALJANSRUDPARISGANONG240
meganeSVINDALCLAREYREICHELTPARISPERKO240
hibSVINDALKROELLCLAREYREICHELTPERKO240
belsiJANSRUDPARISSVINDALHEELSULLIVAN240
pikoPARISSVINDALJANSRUDHEELSULLIVAN240
smukKROELLCLAREYREICHELTPARISNYMAN239
cikoSVINDALPARISNYMANCLAREYGUAY238
barbikaPARISJANSRUDKROELLGUAYINNERHOF235
smrekrcaSVINDALPARISREICHELTSULLIVANGUAY231
IrenaPARISJANSRUDCLAREYHEELGUAY231
JerentheJANSRUDSVINDALCLAREYGUAYHEEL230
peschkaPARISKROELLCLAREYSULLIVANNYMAN229
JJKROELLSVINDALREICHELTNYMANGUAY229
gradimoSVINDALPARISKROELLNYMANPERKO228
Messi zakonSVINDALPARISKROELLNYMANJANSRUD228
zeitungJANSRUDPARISINNERHOFKROELLGUAY227
ancicaSVINDALINNERHOFKROELLNYMANPARIS225
magneKROELLCLAREYJANSRUDSVINDALINNERHOF225
spinjelSVINDALINNERHOFPARISHEELGUAY223
SidraPARISINNERHOFJANSRUDCLAREYGUAY223
SkelagKROELLINNERHOFREICHELTJANSRUDSVINDAL222
orangensaftJANSRUDINNERHOFCLAREYPARISKROELL222
jasnojaPARISKROELLGUAYNYMANINNERHOF222
FGGKROELLJANSRUDPARISHEELREICHELT220
jezkeJANSRUDPARISGUAYCLAREYREICHELT219
rynataPARISCLAREYGUAYREICHELTPERKO219
b79KROELLJANSRUDGUAYCLAREYHEEL219
inichiPARISCLAREYGUAYREICHELTFRANZ219
Petra MesicekPARISJANSRUDINNERHOFSVINDALSULLIVAN216
starostaPARISKROELLJANSRUDNYMANINNERHOF213
MillerSVINDALINNERHOFCLAREYHEELSULLIVAN212
DebelyKROELLINNERHOFJANSRUDPARISHEEL212
OblekcaJANSRUDKROELLSVINDALPARISPERKO210
vlAStaSVINDALPARISCLAREYGUAYFRANZ210
duleJANSRUDCLAREYSVINDALPARISNYMAN209
TeideSVINDALJANSRUDREICHELTHEELNYMAN209
exdetektivSVINDALJANSRUDPARISNYMANHEEL208
GoricaJANSRUDSVINDALNYMANREICHELTGANONG207
blue33SVINDALINNERHOFNYMANHEELPARIS204
bossairerJANSRUDINNERHOFKROELLCLAREYGUAY203
Remic GasperJANSRUDINNERHOFKROELLCLAREYGUAY203
kamasutraSVINDALINNERHOFCLAREYJANSRUDREICHELT202
primoydeSVINDALINNERHOFJANSRUDGUAYCLAREY202
trviataJANSRUDCLAREYSVINDALINNERHOFGUAY201
makroJANSRUDINNERHOFGUAYCLAREYKROELL201
zekSVINDALJANSRUDREICHELTHEELFRANZ200
putanescaJANSRUDINNERHOFKROELLNYMANHEEL200
moatJANSRUDSVINDALKROELLINNERHOFPERKO200
Vladimir bersicKROELLJANSRUDGUAYINNERHOFCLAREY199
hcaineSVINDALPARISGUAYSULLIVANREICHELT199
TtheGKROELLCLAREYINNERHOFGUAYREICHELT196
jokerPARISKROELLINNERHOFJANSRUDFRANZ196
PollyJANSRUDPARISCLAREYGUAYINNERHOF195
MissiSVINDALJANSRUDREICHELTNYMANINNERHOF193
AlexxsasoJANSRUDINNERHOFKROELLCLAREYSULLIVAN192
krivuljaSVINDALINNERHOFJANSRUDSULLIVANCLAREY192
orehekJANSRUDINNERHOFREICHELTCLAREYPERKO192
dvoriscnikKROELLSVINDALPARISSULLIVANJANSRUD190
RavninaKROELLSVINDALCLAREYJANSRUDSULLIVAN190
avstrijcPARISJANSRUDREICHELTGUAYFRANZ190
AndrecccJANSRUDKROELLREICHELTPARISSULLIVAN190
MitjaSonSVINDALJANSRUDPARISREICHELTNYMAN189
RebulaJANSRUDKROELLINNERHOFCLAREYGUAY187
starcekSVINDALKROELLNYMANREICHELTJANSRUD187
knez_SamoSVINDALPARISJANSRUDINNERHOFPERKO180
LisickaPARISKROELLJANSRUDGUAYNYMAN179
mc_burekPARISKROELLNYMANJANSRUDGUAY178
abrahamKROELLJANSRUDINNERHOFCLAREYGUAY177
ItreKROELLSVINDALINNERHOFSULLIVANNYMAN175
Alonso196SVINDALKROELLGUAYJANSRUDPARIS174
KrvavecSVINDALKROELLJANSRUDNYMANPARIS173
mucaKROELLCLAREYPARISJANSRUDGUAY171
tian29JANSRUDCLAREYREICHELTINNERHOFFRANZ170
SerafPARISKROELLGUAYJANSRUDFRANZ169
gulmorJANSRUDINNERHOFNYMANCLAREYREICHELT169
grobarJANSRUDKROELLSVINDALNYMANFRANZ168
AmonGoethKROELLCLAREYNYMANJANSRUDGANONG167
hlodPARISKROELLNYMANJANSRUDPERKO167
SchumiJANSRUDINNERHOFCLAREYREICHELTGUAY163
crticaSVINDALINNERHOFPARISGUAYSULLIVAN162
velikonjaKROELLINNERHOFREICHELTJANSRUDFRANZ162
antireligijaJANSRUDINNERHOFCLAREYGUAYGANONG162
glihaJANSRUDINNERHOFCLAREYGUAYSVINDAL162
tesarkaSVINDALINNERHOFPARISJANSRUDNYMAN161
Milena CukSVINDALCLAREYJANSRUDINNERHOFGUAY161
cirenijJANSRUDINNERHOFCLAREYNYMANGANONG160
KentavrJANSRUDCLAREYINNERHOFREICHELTGUAY157
branccKROELLCLAREYJANSRUDGUAYINNERHOF155
SiHokJANSRUDINNERHOFCLAREYPARISGUAY153
MetkicaJANSRUDINNERHOFCLAREYGUAYREICHELT152
saintjozefJANSRUDINNERHOFCLAREYREICHELTSULLIVAN152
PorsamKROELLINNERHOFPARISNYMANPERKO150
Miha SvajgerKROELLINNERHOFNYMANREICHELTFRANZ149
kmetJANSRUDCLAREYNYMANGUAYKROELL147
jesenkoKROELLJANSRUDINNERHOFSULLIVANREICHELT136
JulySmotkaJANSRUDINNERHOFNYMANCLAREYGUAY130
naklonSVINDALKROELLJANSRUDNYMANFRANZ128
peroINNERHOFKROELLJANSRUDNYMANGUAY108
soncekJANSRUDCLAREYINNERHOFGUAYNYMAN105
pkorosecJANSRUDINNERHOFCLAREYSULLIVANPERKO92

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - SKOKI - Oberstdorf (NEM), moški

Player1.2.3.4.5.Points
exdetektivSCHLIEREWELLINGEFREUNDHVALAHILDE388
stalcSCHLIEREFREUNDHILDEBARDALAMMANN332
soncekBARDALSCHLIEREKOFLERJACOBSENHILDE327
IrenaSCHLIEREFREUNDJACOBSENKOFLERHILDE324
beri55KOFLERJACOBSENSCHLIEREFREUNDAMMANN321
krtSCHLIEREJACOBSENHILDEFREUNDPREVC318
purjakoltSCHLIEREFREUNDWELLINGEHILDEJACOBSEN317
jimiKOFLERSCHLIEREFREUNDWELLINGEPREVC305
Remic GasperBARDALSCHLIEREFREUNDKOFLERLOITZL304
magneSCHLIEREJACOBSENWELLINGEHILDEHVALA304
DebelySCHLIEREJACOBSENWELLINGEFREUNDSTOCH301
Vladimir bersicSCHLIEREFREUNDBARDALHVALAAMMANN298
spinjelSCHLIEREFREUNDWELLINGEKOFLERHILDE296
antireligijaSCHLIEREJACOBSENBARDALHILDEPREVC287
grobarSCHLIEREFREUNDBARDALHILDEPREVC287
saintjozefFREUNDJACOBSENSCHLIEREBARDALHVALA284
PoKoCIFREUNDSCHLIEREKOFLERHILDEWELLINGE283
tigerbalmSCHLIEREKOFLERJACOBSENHILDEFREUND282
JulySmotkaKOFLERSCHLIEREJACOBSENHILDEBARDAL277
staffordKOFLERSCHLIEREHILDEFREUNDBARDAL277
jesenkoFREUNDJACOBSENFREITAGBARDALAMMANN272
primoydeSCHLIEREFREUNDJACOBSENBARDALPREVC270
AdelkoBARDALJACOBSENFREUNDSCHLIEREKOFLER269
smukSCHLIEREBARDALKOFLERFREUNDAMMANN269
mucaSCHLIEREFREUNDBARDALHILDEMORGENST269
Anja VrtnikarSCHLIEREBARDALKOFLERFREUNDAMMANN269
hendlFREUNDBARDALSCHLIEREMORGENSTHILDE266
StajercSCHLIEREFREUNDWELLINGEJACOBSENFREITAG266
kmetSCHLIEREBARDALJACOBSENMORGENSTHILDE266
b79SCHLIEREWELLINGEFREUNDBARDALFREITAG265
peroSCHLIEREJACOBSENFREITAGLOITZLFREUND264
Klemen ZibelnikSCHLIEREBARDALWELLINGEFREUNDJACOBSEN263
vlAStaSCHLIEREKOFLERJACOBSENFREUNDWELLINGE262
PollySCHLIEREWELLINGEFREUNDHVALAFREITAG262
antoninoFREUNDJACOBSENWELLINGESCHLIERESTOCH261
scipioSCHLIEREJACOBSENFREITAGFREUNDMORGENST260
DomzaDKOFLERSCHLIEREHILDEFREUNDPREVC259
nicko08SCHLIEREBARDALFREUNDKOFLERJACOBSEN255
duleSCHLIEREKOFLERJACOBSENBARDALAMMANN254
athsulSCHLIEREKOFLERFREUNDHVALAWELLINGE251
skodaSCHLIEREFREUNDHILDEMORGENSTLOITZL246
bOsreSCHLIEREBARDALJACOBSENHILDEMORGENST246
LisickaSCHLIEREKOFLERFREUNDWELLINGELOITZL244
darkTemptationSCHLIEREKOFLERBARDALHVALAHILDE240
rynataBARDALFREUNDMORGENSTWELLINGEHILDE240
putanescaSCHLIEREJACOBSENBARDALSTOCHFREITAG239
RebulaSCHLIEREKOFLERFREUNDBARDALFREITAG238
PorsamFREUNDJACOBSENWELLINGEHVALABARDAL237
galeroKOFLERBARDALSCHLIEREJACOBSENAMMANN237
MetodGSCHLIEREFREUNDKOFLERBARDALWELLINGE235
tesarkaSCHLIEREFREUNDBARDALKOFLERWELLINGE233
LoolipoopFREUNDJACOBSENWELLINGEBARDALSTOCH233
barbikaKOFLERJACOBSENSCHLIEREWELLINGEBARDAL233
cirenijFREUNDSCHLIEREMORGENSTBARDALWELLINGE232
hlodSCHLIEREKOFLERWELLINGEFREUNDBARDAL230
SiHokKOFLERJACOBSENWELLINGEFREUNDBARDAL229
orangensaftBARDALFREUNDSCHLIEREKOFLERWELLINGE228
odrivBARDALFREUNDFREITAGKOFLERHILDE228
ciciSCHLIEREWELLINGEJACOBSENSTOCHHVALA227
bossairerBARDALSCHLIEREKOFLERHILDEPREVC225
SkelagFREUNDSCHLIEREBARDALKOFLERHVALA225
dvoriscnikSCHLIEREWELLINGEBARDALSTOCHFREUND224
AmonGoethFREUNDSCHLIEREKOFLERWELLINGEFREITAG223
makroKOFLERJACOBSENFREITAGHILDEWELLINGE221
Alonso196FREUNDSCHLIEREBARDALMORGENSTHVALA221
oldfardKOFLERJACOBSENSCHLIEREWELLINGEFREITAG221
hibKOFLERSCHLIEREJACOBSENWELLINGEFREITAG221
FGGKOFLERWELLINGESCHLIEREHVALAAMMANN219
Messi zakonFREUNDBARDALSCHLIEREHVALAFREITAG219
Terezija VukBARDALKOFLERWELLINGEHILDEAMMANN218
februarKOFLERJACOBSENFREUNDMORGENSTBARDAL217
Miha SvajgerFREUNDSCHLIEREFREITAGBARDALKOFLER217
SerafBARDALKOFLERJACOBSENHVALAHILDE215
zekFREUNDKOFLERJACOBSENSCHLIEREHVALA214
temeFREUNDJACOBSENBARDALKOFLERWELLINGE213
MariborFREUNDKOFLERFREITAGJACOBSENAMMANN212
orsanBARDALKOFLERFREUNDWELLINGEJACOBSEN207
mojcdFREUNDWELLINGEHILDEHVALASTOCH207
KentavrBARDALFREUNDKOFLERMORGENSTHILDE207
gulmorKOFLERWELLINGEFREUNDSTOCHJACOBSEN201
politik75KOFLERJACOBSENHILDEWELLINGEFREITAG201
SidraSCHLIEREKOFLERBARDALJACOBSENWELLINGE201
LexysBARDALFREUNDHILDEKOFLERSTOCH197
concordSCHLIEREFREUNDMORGENSTBARDALKOFLER197
starostaBARDALKOFLERSCHLIEREJACOBSENWELLINGE196
MitjaSonBARDALKOFLERJACOBSENHILDESTOCH195
branccKOFLERWELLINGEFREUNDHVALABARDAL195
ItreFREUNDBARDALKOFLERSTOCHAMMANN195
DiplomaFREUNDJACOBSENBARDALMORGENSTFREITAG193
regallKOFLERWELLINGESCHLIEREFREITAGFREUND192
Milena CukBARDALJACOBSENFREITAGWELLINGEHVALA192
musnicaSCHLIEREWELLINGEFREITAGSTOCHBARDAL191
PriapKOFLERSCHLIEREHILDEHVALAMORGENST190
krombergBARDALSCHLIEREJACOBSENMORGENSTKOFLER189
VarukFREUNDBARDALKOFLERMORGENSTHILDE189
pikoBARDALJACOBSENMORGENSTSCHLIEREFREITAG188
opicjakFREUNDBARDALJACOBSENWELLINGEKOFLER187
hanseSCHLIEREWELLINGEFREITAGSTOCHHVALA187
NikyFREUNDKOFLERSCHLIEREMORGENSTJACOBSEN187
turikBARDALKOFLERJACOBSENSCHLIEREWELLINGE186
HinkoBARDALKOFLERFREUNDWELLINGEFREITAG186
KrvavecFREUNDWELLINGEBARDALFREITAGJACOBSEN185
isskalBARDALFREUNDWELLINGEKOFLERJACOBSEN185
glihaSCHLIEREWELLINGEFREITAGJACOBSENKOFLER184
Miha RozmanKOFLERJACOBSENFREITAGBARDALSCHLIERE183
hubertfastFREUNDBARDALWELLINGESCHLIEREKOFLER183
avstrijcFREUNDKOFLERWELLINGEJACOBSENBARDAL180
IzakFREUNDBARDALJACOBSENHVALAKOFLER180
MillerKOFLERFREUNDFREITAGJACOBSENSTOCH180
peschkaFREUNDBARDALKOFLERJACOBSENWELLINGE179
JerentheFREUNDBARDALKOFLERJACOBSENWELLINGE179
ScerknoKOFLERFREUNDWELLINGEHVALABARDAL178
kozuhKOFLERFREUNDBARDALFREITAGJACOBSEN177
jasnojaSCHLIEREWELLINGEFREITAGMORGENSTJACOBSEN174
crticaSCHLIEREWELLINGEFREITAGMORGENSTJACOBSEN174
acooKOFLERJACOBSENWELLINGEFREITAGBARDAL171
guavaKOFLERFREUNDMORGENSTJACOBSENWELLINGE171
ulaFlaBARDALJACOBSENWELLINGEHVALAKOFLER170
BurekBARDALKOFLERHILDEFREITAGFREUND168
trviataBARDALKOFLERWELLINGEHILDESTOCH167
fowler9BARDALKOFLERJACOBSENSTOCHSCHLIERE162
velikonjaKOFLERBARDALJACOBSENFREITAGSCHLIERE159
vitrancKOFLERWELLINGEFREITAGHILDESTOCH159
MissiKOFLERJACOBSENMORGENSTSCHLIEREPREVC159
SchumiFREUNDKOFLERWELLINGEBARDALHVALA158
zrinkoSCHLIEREWELLINGEFREITAGMORGENSTSTOCH158
jankoravnikarBARDALWELLINGESCHLIEREMORGENSTFREITAG157
MissFREUNDBARDALKOFLERFREITAGJACOBSEN156
marocanacKOFLERSCHLIEREWELLINGEFREITAGMORGENST155
Petra MesicekKOFLERWELLINGEFREUNDMORGENSTFREITAG154
portiBARDALKOFLERJACOBSENWELLINGEHVALA154
mc_burekSCHLIEREBARDALMORGENSTHVALAPREVC153
Skofja LokaKOFLERJACOBSENFREITAGMORGENSTSCHLIERE151
blue33FREUNDKOFLERHILDEMORGENSTLOITZL148
TtheGKOFLERWELLINGEJACOBSENSTOCHHVALA148
112gasilciKOFLERJACOBSENFREITAGHVALAPREVC148
Borut hribarFREUNDBARDALKOFLERSTOCHHVALA147
jezkeKOFLERJACOBSENMORGENSTWELLINGELOITZL143
inichiFREUNDKOFLERMORGENSTSCHLIEREPREVC140
MetkicaBARDALKOFLERWELLINGEJACOBSENHVALA140
gradimoBARDALWELLINGEKOFLERSCHLIEREFREITAG140
RavninaKOFLERWELLINGEHILDEFREITAGLOITZL138
jokerKOFLERJACOBSENWELLINGEMORGENSTFREITAG137
AnjaMKOFLERBARDALMORGENSTHILDELOITZL133
JozeTrySCHLIEREKOFLERBARDALFREITAGMORGENST133
dixiKOFLERBARDALSCHLIERESTOCHMORGENST133
JJFREUNDWELLINGEFREITAGKOFLERPREVC131
zeitungBARDALJACOBSENFREITAGMORGENSTKOFLER129
krivuljaKOFLERWELLINGEBARDALJACOBSENPREVC127
maxi009BARDALKOFLERMORGENSTJACOBSENWELLINGE116
bogatinKOFLERBARDALJACOBSENMORGENSTFREITAG111
QqcBARDALKOFLERFREITAGSCHLIEREMORGENST106
ancicaBARDALKOFLERMORGENSTJACOBSENLOITZL102
ViktorijaBARDALWELLINGEFREITAGMORGENSTKOFLER78

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - SKOKI - Schonach (NEM), ženske

Player1.2.3.4.5.Points
PoKoCIMATTELIRASCHKOINSAMSEIFRIEDSAGEN432
JozeTryTAKANASHMATTELIRASCHKOHENDRICKSAGEN416
magneTAKANASHHENDRICKINSAMSEIFRIEDIRASCHKO416
PorsamMATTELHENDRICKIRASCHKOSEIFRIEDSAGEN408
Klemen ZibelnikTAKANASHHENDRICKSEIFRIEDMATTELSAGEN385
JulySmotkaTAKANASHHENDRICKMATTELIRASCHKOSAGEN382
athsulTAKANASHHENDRICKIRASCHKOINSAMLUNDBY376
spinjelHENDRICKSAGENIRASCHKOSEIFRIEDVOGT374
BurekTAKANASHIRASCHKOINSAMMATTELPOZUN369
saintjozefTAKANASHHENDRICKINSAMWUERTHSAGEN361
antireligijaTAKANASHHENDRICKVANSEIFRIEDINSAM346
AmonGoethHENDRICKMATTELIRASCHKOVOGTSAGEN343
SidraMATTELSEIFRIEDIRASCHKOWUERTHSAGEN337
ViktorijaTAKANASHHENDRICKSEIFRIEDIRASCHKOINSAM336
LoolipoopIRASCHKOSAGENINSAMSEIFRIEDTAKANASH335
112gasilciTAKANASHMATTELSEIFRIEDSAGENVOGT334
barbikaMATTELIRASCHKOSEIFRIEDTAKANASHSAGEN332
Alonso196HENDRICKTAKANASHSAGENIRASCHKOSEIFRIED324
Skofja LokaHENDRICKMATTELIRASCHKOJEROMESAGEN324
putanescaTAKANASHIRASCHKOHENDRICKMATTELSEIFRIED318
MetodGTAKANASHIRASCHKOHENDRICKSAGENVAN313
SiHokTAKANASHMATTELINSAMIRASCHKOJEROME313
acooTAKANASHHENDRICKMATTELIRASCHKOSEIFRIED312
Miha SvajgerMATTELIRASCHKOSAGENSEIFRIEDINSAM312
MillerTAKANASHSEIFRIEDSAGENVOGTLUNDBY305
hlodHENDRICKIRASCHKOSEIFRIEDINSAMVOGT294
turikMATTELIRASCHKOTAKANASHHENDRICKSAGEN294
avstrijcIRASCHKOTAKANASHSEIFRIEDHENDRICKLUNDBY292
dvoriscnikMATTELTAKANASHHENDRICKIRASCHKOSEIFRIED291
kozuhIRASCHKOSAGENSEIFRIEDTAKANASHVOGT290
FGGTAKANASHSEIFRIEDSAGENMATTELLUNDBY289
Borut hribarTAKANASHSEIFRIEDVOGTIRASCHKOWUERTH286
IzakIRASCHKOHENDRICKSAGENSEIFRIEDLUNDBY286
jasnojaIRASCHKOSAGENSEIFRIEDVOGTINSAM285
KrvavecTAKANASHSAGENMATTELJEROMESEIFRIED282
inichiHENDRICKTAKANASHVOGTSEIFRIEDMATTEL276
SkelagIRASCHKOSAGENVOGTSEIFRIEDVAN274
Anja VrtnikarTAKANASHMATTELHENDRICKSAGENLUNDBY273
tigerbalmIRASCHKOSAGENSEIFRIEDHENDRICKVOGT272
ItreHENDRICKIRASCHKOSAGENSEIFRIEDWUERTH270
mali_maliHENDRICKIRASCHKOSAGENSEIFRIEDWUERTH270
isskalHENDRICKIRASCHKOINSAMVOGTLUNDBY269
krtMATTELHENDRICKTAKANASHIRASCHKOSEIFRIED268
AdelkoIRASCHKOSEIFRIEDMATTELVANSAGEN268
rynataMATTELIRASCHKOINSAMWUERTHPOZUN267
staffordTAKANASHIRASCHKOMATTELVANHENDRICK264
krivuljaHENDRICKIRASCHKOSEIFRIEDMATTELVOGT263
MissiIRASCHKOSEIFRIEDSAGENHENDRICKVOGT262
AnjaMIRASCHKOMATTELHENDRICKVOGTSAGEN258
ciciIRASCHKOHENDRICKVOGTMATTELSAGEN255
triglavnikIRASCHKOSAGENSEIFRIEDMATTELHENDRICK255
soncekIRASCHKOSAGENVOGTVANSEIFRIED252
bogatinMATTELSEIFRIEDVANTAKANASHSAGEN252
SerafMATTELSEIFRIEDSAGENINSAMVOGT252
kmetMATTELSEIFRIEDIRASCHKOVOGTVAN251
hendlIRASCHKOMATTELSEIFRIEDTAKANASHHENDRICK250
DebelyMATTELHENDRICKVANIRASCHKOSAGEN248
guavaHENDRICKIRASCHKOSAGENINSAMVAN248
beri55TAKANASHSEIFRIEDHENDRICKMATTELJEROME247
TzyganMATTELSAGENHENDRICKSEIFRIEDTAKANASH246
Petra MesicekIRASCHKOSEIFRIEDSAGENMATTELHENDRICK245
hcaineMATTELIRASCHKOSAGENHENDRICKVOGT244
LisickaTAKANASHSAGENVOGTJEROMEVAN240
SchumiIRASCHKOSAGENHENDRICKINSAMLUNDBY239
pikoTAKANASHMATTELHENDRICKJEROMEIRASCHKO239
peroTAKANASHMATTELHENDRICKJEROMEIRASCHKO239
PriapHENDRICKMATTELTAKANASHIRASCHKOVOGT238
Terezija VukHENDRICKIRASCHKOVANSAGENMATTEL236
NikyIRASCHKOSAGENVOGTTAKANASHHENDRICK236
jezkeHENDRICKIRASCHKOMATTELINSAMTAKANASH235
duleHENDRICKIRASCHKOINSAMJEROMEVAN234
zeitungHENDRICKSAGENVANINSAMPOZUN234
grobarMATTELHENDRICKINSAMVOGTIRASCHKO233
IrenaMATTELSEIFRIEDHENDRICKVANSAGEN233
galeroMATTELSEIFRIEDHENDRICKIRASCHKOLUNDBY231
vlAStaIRASCHKOMATTELSAGENTAKANASHHENDRICK230
zrinkoTAKANASHSEIFRIEDVANWUERTHLUNDBY225
MetkicaMATTELSAGENSEIFRIEDHENDRICKLUNDBY224
darkTemptationIRASCHKOMATTELHENDRICKSAGENJEROME222
gulmorMATTELIRASCHKOHENDRICKSAGENHUGHES221
DiplomaHENDRICKSAGENSEIFRIEDWUERTHIRASCHKO219
mucaMATTELHENDRICKVOGTTAKANASHSEIFRIED218
nicko08HENDRICKSEIFRIEDVANTAKANASHIRASCHKO214
makroMATTELIRASCHKOINSAMVANHUGHES214
StajercMATTELIRASCHKOVOGTVANINSAM214
krombergHENDRICKIRASCHKOVANVOGTTAKANASH214
Miha RozmanMATTELHENDRICKINSAMWUERTHPOZUN213
trviataMATTELHENDRICKVOGTSAGENTAKANASH213
JerentheMATTELHENDRICKSAGENVANSEIFRIED210
Messi zakonMATTELTAKANASHHENDRICKVANINSAM203
VarukMATTELSAGENIRASCHKOVANWUERTH200
RavninaHENDRICKIRASCHKOSAGENJEROMEHUGHES200
bOsreHENDRICKTAKANASHSAGENMATTELWUERTH199
blue33HENDRICKMATTELVOGTTAKANASHIRASCHKO198
gradimoTAKANASHMATTELHENDRICKWUERTHLUNDBY198
scipioIRASCHKOMATTELHENDRICKVOGTLUNDBY198
portiIRASCHKOSAGENVANMATTELHENDRICK195
ScerknoHENDRICKSEIFRIEDVOGTVANTAKANASH191
Remic GasperIRASCHKOMATTELVANTAKANASHHENDRICK190
jokerMATTELSEIFRIEDVANVOGTLUNDBY187
MitjaSonMATTELSAGENHENDRICKWUERTHSEIFRIED186
orangensaftHENDRICKMATTELINSAMWUERTHVOGT183
velikonjaMATTELHENDRICKSEIFRIEDWUERTHVOGT183
smukMATTELSEIFRIEDVOGTTAKANASHHUGHES182
bossairerHENDRICKMATTELIRASCHKOJEROMEWUERTH180
hibTAKANASHMATTELVOGTWUERTHHUGHES179
jankoravnikarTAKANASHMATTELVANWUERTHJEROME178
opicjakIRASCHKOHENDRICKVANINSAMHUGHES176
stalcIRASCHKOSAGENMATTELHENDRICKWUERTH174
tesarkaHENDRICKSEIFRIEDVOGTWUERTHLUNDBY169
HinkoMATTELSEIFRIEDHENDRICKVOGTHUGHES166
JJMATTELHENDRICKVOGTJEROMEINSAM164
musnicaMATTELSEIFRIEDVOGTWUERTHHENDRICK163
zekMATTELHENDRICKSEIFRIEDJEROMEWUERTH160
Milena CukMATTELHENDRICKVOGTTAKANASHHUGHES148
temeMATTELTAKANASHHENDRICKWUERTHHUGHES146

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - ALPIN - Zagreb (HRV), moški - slalom

Player1.2.3.4.5.Points
MetodGHIRSCHERMYHRERBYGGMARKKOSTELICNEUREUTH412
Alonso196HIRSCHERMYHRERNEUREUTHMOELGGKOSTELIC410
MetkicaHIRSCHERMOELGGMYHRERDOPFERNEUREUTH402
HinkoHIRSCHERMYHRERPRANGERDOPFERNEUREUTH392
Klemen ZibelnikHIRSCHERMYHRERMOELGGNEUREUTHBYGGMARK384
MarkHIRSCHERMYHRERNEUREUTHPINTURAUBYGGMARK379
zeitungHIRSCHERMYHRERPINTURAUBYGGMARKMOELGG368
zekHIRSCHERBYGGMARKMOELGGPINTURAUNEUREUTH361
gradimoPINTURAUMYHRERHIRSCHERBYGGMARKNEUREUTH358
Milena CukHIRSCHERMYHRERMOELGGPINTURAULIGETY355
krivuljaHIRSCHERMYHRERBYGGMARKPINTURAUDOPFER353
grobarPINTURAUMYHRERHIRSCHERNEUREUTHMOELGG340
MissiHIRSCHERMYHRERNEUREUTHHARGINBYGGMARK339
JerentheHIRSCHERNEUREUTHMOELGGMYHRERPINTURAU335
IzakHIRSCHERPINTURAUNEUREUTHMYHRERMOELGG325
ciciHIRSCHERBYGGMARKMYHRERMOELGGPINTURAU316
staffordHIRSCHERMYHRERKOSTELICHERBSTBYGGMARK313
jokerMYHRERNEUREUTHHIRSCHERPINTURAUMOELGG310
krombergMYHRERMOELGGNEUREUTHHIRSCHERPINTURAU310
AdelkoHIRSCHERPINTURAUNEUREUTHMOELGGMYHRER305
JozeTryNEUREUTHMYHRERKOSTELICPINTURAUMOELGG305
skodaHIRSCHERPINTURAUPRANGERBYGGMARKNEUREUTH303
pikoHIRSCHERNEUREUTHMYHRERPINTURAUBYGGMARK299
blue33HIRSCHERMYHRERHERBSTDOPFERPRANGER295
Anja VrtnikarMYHRERMOELGGHIRSCHERPINTURAUKOSTELIC290
RavninaMYHRERPINTURAUNEUREUTHKOSTELICMOELGG290
makroMYHRERMOELGGBYGGMARKNEUREUTHPINTURAU287
MillerMYHRERMOELGGBYGGMARKNEUREUTHPINTURAU287
Skofja LokaMYHRERPINTURAUBYGGMARKHIRSCHERNEUREUTH282
peschkaPINTURAUMYHRERHIRSCHERNEUREUTHPRANGER280
TtheGPINTURAUHIRSCHERKOSTELICMYHRERMOELGG280
PorsamPINTURAUMYHRERKOSTELICNEUREUTHHERBST275
DebelyHIRSCHERPINTURAUKOSTELICNEUREUTHBYGGMARK274
IrenaMYHRERNEUREUTHHERBSTMOELGGPINTURAU273
cirenijHIRSCHERNEUREUTHPINTURAUMYHRERBYGGMARK269
LisickaHIRSCHERPINTURAUBYGGMARKNEUREUTHDOPFER268
kmetHIRSCHERNEUREUTHPINTURAUBYGGMARKMOELGG268
tesarkaMYHRERHIRSCHERMOELGGPINTURAULIGETY265
112gasilciNEUREUTHHIRSCHERMYHRERKOSTELICHERBST265
acooNEUREUTHMOELGGKOSTELICMYHRERPINTURAU265
barbikaNEUREUTHMYHRERPRANGERPINTURAUMOELGG265
peroHIRSCHERNEUREUTHMYHRERDEVILLEBYGGMARK263
hibMYHRERBYGGMARKHIRSCHERNEUREUTHDOPFER262
putanescaMYHRERPINTURAUKOSTELICNEUREUTHHERBST260
primoydeNEUREUTHMYHRERPINTURAUHIRSCHERHERBST260
bogatinHIRSCHERNEUREUTHHERBSTMYHRERDOPFER259
KentavrNEUREUTHMYHRERBYGGMARKPINTURAUHIRSCHER257
guavaHIRSCHERPINTURAUBYGGMARKKOSTELICMOELGG257
stalcNEUREUTHMOELGGKOSTELICHIRSCHERPINTURAU255
opicjakHIRSCHERPINTURAUNEUREUTHMOELGGYUASA255
zrinkoHIRSCHERPINTURAUPRANGERMYHRERKOSTELIC255
Miha SvajgerHIRSCHERPINTURAUBYGGMARKMOELGGKOSTELIC252
bOsreNEUREUTHMYHRERBYGGMARKHIRSCHERKOSTELIC252
ScerknoNEUREUTHBYGGMARKMYHRERPINTURAUMOELGG251
magnePINTURAUHIRSCHERNEUREUTHMYHRERVOGEL248
LoolipoopHIRSCHERBYGGMARKMOELGGMYHRERDOPFER247
FGGHIRSCHERNEUREUTHMOELGGPRANGERKOSTELIC245
ViktorijaMYHRERPINTURAUKOSTELICNEUREUTHYUASA245
Petra MesicekMYHRERBYGGMARKNEUREUTHPINTURAUDOPFER242
NikyHIRSCHERMOELGGKOSTELICPINTURAUPRANGER240
JJHIRSCHERNEUREUTHBYGGMARKMYHRERHARGIN239
AnjaMMYHRERPINTURAUNEUREUTHMOELGGPRANGER235
SerafNEUREUTHMOELGGMYHRERKOSTELICHARGIN232
jankoravnikarHIRSCHERBYGGMARKNEUREUTHMOELGGHERBST231
soncekMYHRERPINTURAUHERBSTDOPFERMOELGG230
rynataHIRSCHERNEUREUTHPINTURAUHARGINBYGGMARK229
marocanacPINTURAUHIRSCHERBYGGMARKMOELGGMYHRER227
vlAStaMYHRERBYGGMARKHIRSCHERNEUREUTHPRANGER226
beri55NEUREUTHPINTURAUMYHRERKOSTELICBYGGMARK224
mucaHIRSCHERBYGGMARKMYHRERPRANGERDOPFER222
ItreNEUREUTHBYGGMARKHIRSCHERMYHRERKOSTELIC221
trviataNEUREUTHMYHRERHERBSTPINTURAUPRANGER218
krtNEUREUTHPINTURAUHIRSCHERBYGGMARKMOELGG218
bossairerHIRSCHERNEUREUTHPRANGERHERBSTMYHRER214
hlodNEUREUTHMYHRERPRANGERPINTURAUBYGGMARK214
ancicaPINTURAUNEUREUTHKOSTELICDOPFERMYHRER212
hendlMYHRERPINTURAUBYGGMARKHARGINMOELGG212
galeroNEUREUTHBYGGMARKHIRSCHERHARGINPINTURAU211
gulmorHIRSCHERBYGGMARKPINTURAUDOPFERHARGIN210
orangensaftNEUREUTHMOELGGHERBSTMYHRERKOSTELIC208
QqcNEUREUTHBYGGMARKMYHRERDOPFERHIRSCHER208
AmonGoethHIRSCHERPINTURAUHERBSTMOELGGPRANGER208
exdetektivHIRSCHERBYGGMARKPINTURAUMOELGGLIGETY206
SkelagPINTURAUBYGGMARKHIRSCHERPRANGERNEUREUTH206
Remic GasperNEUREUTHMYHRERPRANGERPINTURAUYUASA205
JulySmotkaNEUREUTHMYHRERPRANGERHERBSTHIRSCHER204
MitjaSonNEUREUTHMOELGGHERBSTMYHRERHIRSCHER203
dvoriscnikNEUREUTHMOELGGKOSTELICMYHRERHERBST200
mc_burekHIRSCHERPINTURAUPRANGERDOPFERHARGIN199
darkTemptationHIRSCHERMOELGGHERBSTKOSTELICLIGETY198
velikonjaMYHRERPINTURAUNEUREUTHBYGGMARKPRANGER193
maxi009PINTURAUMOELGGBYGGMARKMYHRERHIRSCHER192
turikPINTURAUNEUREUTHKOSTELICMOELGGBYGGMARK189
spinjelPINTURAUBYGGMARKHIRSCHERDOPFERKOSTELIC188
SidraPINTURAUNEUREUTHMYHRERBYGGMARKVOGEL186
kozuhPINTURAUNEUREUTHMYHRERBYGGMARKVOGEL186
temeNEUREUTHBYGGMARKMOELGGKOSTELICHIRSCHER186
musnicaPINTURAUBYGGMARKMOELGGKOSTELICMYHRER186
SchumiNEUREUTHHIRSCHERMOELGGHERBSTYUASA184
avstrijcMYHRERPINTURAUPRANGERHIRSCHERVOGEL183
saintjozefNEUREUTHMOELGGHERBSTPINTURAUHARGIN180
antireligijaNEUREUTHMOELGGHIRSCHERDOPFERYUASA177
Miha RozmanPINTURAUBYGGMARKMYHRERMOELGGLIGETY176
KrvavecHIRSCHERMOELGGPRANGERDOPFERLIGETY172
jasnojaPINTURAUBYGGMARKMOELGGKOSTELICDOPFER172
PriapPINTURAUMOELGGNEUREUTHBYGGMARKHARGIN170
portiMYHRERMOELGGHERBSTPRANGERDOPFER169
VarukNEUREUTHMYHRERHERBSTPRANGERVOGEL166
SiHokHIRSCHERNEUREUTHBYGGMARKPRANGERVOGEL165
tigerbalmNEUREUTHPINTURAUKOSTELICDOPFERPRANGER162
nicko08PINTURAUBYGGMARKHERBSTMOELGGMYHRER159
StajercHIRSCHERBYGGMARKPRANGERMOELGGLIGETY156
athsulPINTURAUMOELGGHERBSTHIRSCHERBYGGMARK152
jezkeNEUREUTHPINTURAUPRANGERHERBSTHIRSCHER149
scipioPINTURAUBYGGMARKMOELGGHIRSCHERVOGEL149
triglavnikPINTURAUBYGGMARKMOELGGHIRSCHERVOGEL149
inichiNEUREUTHMOELGGPINTURAUHERBSTPRANGER149
duleNEUREUTHPINTURAUBYGGMARKMOELGGLIGETY147
isskalNEUREUTHMOELGGKOSTELICHERBSTVOGEL147
smukMYHRERBYGGMARKHIRSCHERPRANGERYUASA146
Terezija VukMYHRERBYGGMARKPRANGERMOELGGVOGEL144
Messi zakonPINTURAUBYGGMARKMOELGGDOPFERHERBST138
BurekMYHRERPINTURAUPRANGERBYGGMARKYUASA133
PoKoCINEUREUTHBYGGMARKPRANGERDOPFERMYHRER133
DiplomaPINTURAUBYGGMARKMOELGGHARGINLIGETY111
Borut hribarPINTURAUBYGGMARKPRANGERMOELGGYUASA96

AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2012/13 - SKOKI - Zakopane (POL), moški

Player1.2.3.4.5.Points
PorsamSCHLIEREBARDALSTOCHFREITAGJACOBSEN437
MariborSCHLIEREBARDALSTOCHPREVCMATURA394
HinkoSCHLIEREBARDALSTOCHPREVCFREITAG394
bogatinSCHLIEREBARDALSTOCHFREITAGNEUMAYER392
hubertfastSCHLIEREBARDALFREUNDFREITAGMATURA373
112gasilciFREUNDBARDALSTOCHMATURAJACOBSEN364
Klemen ZibelnikJACOBSENSCHLIERESTOCHFREUNDBARDAL348
mali_maliSCHLIEREBARDALJACOBSENFREITAGKRANJEC342
hendlBARDALSTOCHFREITAGMATURAPREVC336
IrenaSTOCHBARDALFREITAGSCHLIERETEPES330
crticaSCHLIEREBARDALSTOCHKRANJECJACOBSEN327
tesarkaSTOCHJACOBSENBARDALFREITAGKRANJEC320
soncekBARDALJACOBSENSCHLIERESTOCHPREVC316
jezkeBARDALSTOCHJACOBSENFREUNDMATURA312
cirenijSCHLIEREBARDALPREVCFREITAGNEUMAYER311
velikonjaFREUNDBARDALSTOCHJACOBSENKRANJEC309
peschkaBARDALSCHLIERESTOCHFREUNDMATURA308
naklonBARDALJACOBSENSCHLIEREHILDEFREITAG306
Milena CukBARDALSTOCHKRANJECFREITAGJACOBSEN305
magneSCHLIEREJACOBSENBARDALPREVCFREITAG304
NikyBARDALSTOCHFREUNDJACOBSENFREITAG301
smukBARDALJACOBSENSTOCHFREUNDHILDE301
SiHokBARDALKRANJECJACOBSENSTOCHMATURA300
temeBARDALJACOBSENSCHLIEREFREITAGKRANJEC300
MillerFREUNDSTOCHFREITAGJACOBSENMATURA299
DiplomaBARDALJACOBSENKRANJECFREITAGPREVC296
StajercBARDALSTOCHNEUMAYERFREITAGPREVC296
zeitungBARDALSTOCHKRANJECJACOBSENFREITAG290
trviataBARDALJACOBSENFREITAGNEUMAYERSCHLIERE290
DebelyBARDALSTOCHPREVCFREITAGNEUMAYER289
darkTemptationBARDALJACOBSENPREVCFREITAGKRANJEC289
AnjaMSCHLIEREJACOBSENFREITAGBARDALPREVC288
orehekFREUNDJACOBSENBARDALSTOCHPREVC285
Alonso196SCHLIEREJACOBSENSTOCHBARDALFREUND285
JerentheSCHLIERESTOCHBARDALFREUNDFREITAG284
BurekSTOCHBARDALFREUNDPREVCMATURA283
Vladimir bersicSCHLIEREBARDALPREVCMATURASTOCH281
skodaSTOCHFREUNDBARDALJACOBSENMATURA280
ScerknoFREUNDJACOBSENBARDALFREITAGLOITZL279
orangensaftBARDALFREUNDSTOCHMATURAHILDE279
TzyganBARDALSTOCHFREITAGHILDELOITZL276
Petra MesicekSCHLIEREBARDALFREITAGNEUMAYERSTOCH272
meganeBARDALFREUNDPREVCFREITAGSCHLIERE269
branccBARDALSTOCHFREUNDJACOBSENTEPES266
ancicaBARDALFREUNDFREITAGJACOBSENTEPES265
Remic GasperBARDALSTOCHJACOBSENKRANJECTEPES265
makroBARDALFREUNDSTOCHHILDETEPES261
peroSCHLIEREFREITAGBARDALSTOCHAMMANN261
antireligijaFREUNDBARDALJACOBSENMATURAHILDE258
jokerBARDALSTOCHJACOBSENNEUMAYERPREVC256
musnicaSTOCHFREUNDJACOBSENSCHLIEREMATURA255
glihaSCHLIEREKRANJECFREITAGBARDALMATURA252
starostaSCHLIEREJACOBSENNEUMAYERBARDALMATURA252
turikSTOCHJACOBSENFREUNDFREITAGKRANJEC251
mc_burek