Kdo bo gradil v Planici?


Stara Bloudkova velikanka [foto: Klemen Zibelnik]

Na straneh nordijskega centra Planica je objavljen seznam izbranih izvajalcev na projektu izgradnje nordijskega centra Planica za leto 2011.

Seznam izbranih izvajalcev na projektu Nordijski center Planica (leto 2011)

Storitve projektiranja in pridobitev projektne dokumentacije
Blenkuš – Florijančič d.o.o., Igriška ul. 3, Ljubljana in Stvar d.o.o., Tržaška c. 2, Ljubljana
Vrednost: 1.691.791,51 €

Izgradnja Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti v SC Planica
GH HOLDING d.d., Bleiweisova c. 30, Ljubljana
Vrednost: 6.249.955,45 €

Izvedba strokovnega nadzora za projekt – Bloudkova velikanka s spremljajočimi objekti, mladinske in otroške skakalnice, servisni objekt, rekonstrukcija tirne vzpenjače ter sistem za zasneževanje
Proctor d.o.o. Ljubljanska c. 97, Šmarje Sap
Vrednost: 41.585,60 €

Dobava in montaža tehnološke opreme po sklopih – SC Planica
Sklop št. 1 Dobava in montaža plastike
Oy C.E. Lindgren Ab, PO Box 18,06151 Porvoo, Finska
Vrednost: 1.174.439,26 €

Sklop št. 2 Dobava in montaža zaletne smučine
MANA ORIGINAL d.o.o., Žiganja vas 90, 4294 Križe
Vrednost: 202.798,03 €

Sklop št. 3 Dobava in montaža zaščitne mreže
Seil-Frey GmbH, C.H.Jaeger str.3, 77955 Ettenheim, Nemčija
Vrednost: 542.643,84 €

Sklop št. 4 Dobava in montaža opreme za zamrzovanje naleta
Kota d.o.o., Petrovče 237,3301 Petrovče
Vrednost: 217.056,00 €

Izgradnja poševnega dvigala v SC Planica
RIKO d.o.o., Bizjanova ul. 2, 1000 Ljubljana
Vrednost: 809.179,20 €

Dobava tehnološke opreme za pripravo skakalnic po sklopih – SC Planica
Sklop št. 1 Teptalec za sneg
Prinoth S.p. A., Via Brennero 34, 39049 Vipiteno, Italija
Vrednost: 488.400,00 €

Sklop št. 2 Snežni topovi
postopek še ni zaključen

Sklop št. 3 Teptalno ravnalna naprava, voziček za doskočišče in vozički za zaletišče, 2 frezi ter gumirano platno za pokrivanje zaletne smučine
PUNT INTERNATIONAL d.o.o., Smokuč 48 a, 4274 Žirovnica
Vrednost: 89.368,80 €

vir: nc-planica.si

Leave a Comment