Kresal: S preventivnim delovanjem do večje varnosti na smučiščih


[foto: Klemen Zibelnik]

Za varnost na smučiščih smo odgovorni vsi: inšpekcijske službe za smučišča in žičnice, upravljavci smučišč, smučarske šole, učitelji in trenerji smučanja, pristojne lokalne skupnosti in seveda smučarji, uporabniki žičniških naprav in smučišč. Zato na Ministrstvu za notranje zadeve v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije pripravljajo več aktivnosti za varnejše smučanje, pri katerih sodelujejo vsi pristojni na področju zagotavljanja varnosti na smučiščih.

Tako so danes, 21. decembra 2010, v Policijski akademiji v Tacnu pripravili strokovni posvet, na katerem so različni strokovnjaki s področja smučanja širši javnosti predstavili nekaj temeljnih izhodišč za varnejšo smuko.

Posvet sta s pozdravnima nagovoroma odprla ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in direktor Smučarske zveze Slovenije (SZS) mag. Matija Vojsk.

Ko smo januarja letos v Kranjski Gori pripravili dogodek “Le varna smuka je užitek!”, smo obljubili, da bomo ob začetku vsake smučarske sezone pripravili pregled pretekle sezone, se pogovorili o morebitnih izboljšavah in kako odpraviti napake, ki smo jih ugotovili. To obljubo smo izpolnili. Tako smo danes tukaj vsi, ki se ukvarjamo z varnostjo na smučiščih,” je uvodoma dejala ministrica Katarina Kresal. Na smučiščih deluje kar nekaj inštitucij, organov, ki izvajajo zakonske naloge. Ministrica je poudarila, da “bo varnost še večja le, če bomo vsi dobro sodelovali.

Kot povsod, pri varnosti še posebej, represija ni dovolj, potrebno je preventivno delovanje in zavedanje, da se varnost začne pri nas samih,” je še dejala ministrica. Podatki namreč kažejo, da je bilo v sezoni 2009/2010 na 24 slovenskih smučiščih 1179 nesreč, 1113 z lahkimi telesnimi poškodbami, 66 nesreč pa s hudimi telesnimi poškodbami. “Vsaka nesreča, ki se zgodi, je tragična in nepotrebna, zato se je treba ravnati v skladu s FIS pravili, ki govorijo o obzirnosti do drugih smučarjev, obvladovanju hitrosti vožnje, vključevanju na progo, ustavljanju in drugem,” je še poudarila ministrica in zaključila, da “bomo pristojni za red in varnost na smučiščih prisotni na smučiščih in da bomo dosledno opravljali svoje delo v okviru svojih pristojnosti.

Na pomen ustreznega znanja smučanja in zavedanja, da je več različnih uporabnikov smučišč, bodo na Ministrstvu za notranje zadeve v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in z drugimi pristojnimi inštitucijami opozorili tudi z dogodkom na snegu, ki ga bodo organizirali v začetku prihodnjega leta. Takrat bodo obiskovalcem smučišč demonstrirali, kako pomembno je na smučiščih ustrezno znanje in obzirnost do drugih.

Direktor Smučarske zveze Slovenije mag. Matija Vojsk je v svojem nagovoru izpostavil, da Smučarska zveza Slovenije že vrsto let na področju usposabljanja kadrov dobro sodeluje z različnimi ministrstvi, tudi z Ministrstvom za notranje zadeve. Poudaril je, da je za varnost smučarjev najpomembnejše upoštevanje 10 FIS pravil obnašanja, pravil varnosti v smučarskih centrih in ekoloških pravil. Povedal je, da je moramo tvorno sodelovati pri praksi na smučiščih ter pri snovanju ukrepov, ki so s tem povezani.

Na posvetu, ki ga je moderiral Tomislav Omejec, predstavnik Smučarske zveze Slovenije, sicer zaposlen v Policiji, so s predstavitvami sodelovali dr. Blaž Lešnik (Smučarska zveza Slovenije – Združenje učiteljev in trenerjev smučanja), Boris Grilc (Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Ministrstvo za notranje zadeve), Marjan Čuk (Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ), Matija Remec (Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve), mag. Jurij Kos (Prometni inšpektorat Republike Slovenije), Klavdija Gomboc (RTC Žičnice Kranjska Gora; predstavnica upravljavcev), Alojz Sladič (Policija) in Gorazd Bedrač (Direktorat za železnice in žičnice, Ministrstvo za promet).

Udeleženci posveta so v razpravi izpostavili pozitiven pomen organizacije tovrstnih posvetov, kjer se lahko srečajo vsi pristojni s tega področja. Vsi so bili tudi enotni, da bomo večjo varnost na smučiščih dosegli le, če se bomo z ustrezno vzgojo in izobraževanjem ter seveda s preventivnim delovanjem dosegli zavedanje vseh smučarjev, da smo za varnost najprej odgovorni sami.

vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Leave a Comment