Nova sestava Izvršilnega odbora SZS

Člani Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije so se pred konstitutivno sejo sestali v stari sestavi in v skladu z določbami statuta, kot pritožbeni organ odločali o pritožbi in zahtevah vezanih na volilno skupščino. Na seji so sprejeli sklep, da se pritožbi glede glasovanja o novem predsedniku panoge za alpsko smučanje ugodi in da se volitve za predsednika panoge ponovi. Tako bo predsednik SZS v roku 30 dni sklical novo volilno skupščino, na kateri se bodo ponovile samo volitve za predsednika panoge za alpsko smučanje.


Novi predsednik SZS Enzo Smrekar [foto: GEPA]

Novi člani IO SZS so se nato sestali na konstitutivni seji. Na predlog predsednika SZS Enza Smrekarja so člani soglasno potrdili dva podpredsednika in sicer Petro Majdič in Draga Bahuna. Za naslednje mandatno obdobje je bil imenovan tudi direktor SZS dr. Jurij Žurej. Predsednik SZS bo člane IO seznanil s podrobnostmi pogodbe. Razprava je potekala tudi o etičnem kodeksu in dokumentu o integriteti SZS, ki ga bodo strokovne službe pripravile in bo zavezujoč za vse funkcionarje in sodelavce, ki delujejo pod okriljem SZS.

Na SZS je istočasno potekala tudi konstitutivna seja Nadzornega odbora . Za predsednika so člani izvolili Viktorja Vauhnika.

Nova sestava IO SZS

Enzo Smrekar, predsednik
Petra Majdič, podpredsednica
Drago Bahun, podpredsednik
Ljubo Jasnič, predsednik panoge za skoke in NK
Janez Vodičar, predsednik panoge za tek na smučeh
Srečo Barbič, predsednik panoge za biatlon
Branko Krašovec, predsednik panoge za smučanje prostega sloga
Samo Štante, predsednik panoge za deskanje na snegu
Tomaž Pogačar, predsednik panoge za telemark smučanje
Janez Kocijančič, član predsedstva FIS
Srečko Medven, predstavnik organizacijskih komitejev
Blaž Lešnik, ZUTS

Leave a Comment