Planica po svetovno prvenstvo 2019

V prostorih Smučarske zveze Slovenije (SZS) je potekala novinarska konferenca, na kateri sta novi predsednik Primož Ulaga in direktorica Barbara Kürner Čad predstavila sklepe in aktivnosti o delovanju SZS v luči včerajšnje, 24. seje Izvršilnega odbora.

Na seji smo obravnavali devet točk, ki so se nanašale tudi na finančno poslovanje v obdobju maj-avgust. Poudarek je bil na tem, da je potrebno zagotoviti dosledno upoštevanje načrtov, ki so bili sprejeti na Izvršilnem odboru mesecu juniju in da je potrebno dosledno spremljati porabo, s čimer se prepreči, da panoge prekoračijo sredstva, ki so na razpolago,” je uvodoma dejala direktorica zveze Barbara Kürner Čad ter nadaljevala: “Predsednik je predstavil svojo vizijo sprememb organizacije in s tem predvidene določene ukrepe. Člani Izvršilnega odbora so podprli izvedbo določenih sprememb, to da se organizacijo in poslovanje izboljša. Ter da se sprejme potrebno racionalizacijo v skladu z veljavnimi akti in postopki, ki so za to predvideni.


Barbara Kürner Čad v pogovoru s Primožem Ulago [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Izvršilni odbor SZS je sprejel tudi sklepe o ureditvi deležev v DPNC Kranj med občino klubom in SZS, glede vlaganja, ki so bila izvedena s strani SZS. Predstavljena je bila tudi kandidatura za nordijsko svetovno prvenstvo v Planici 2019, ki so jo vsi člani podprli in se strinjali, da je treba s kandidaturo nadaljevati. Potem so se tudi dogovorili za postopke v zvezi za razpise za Bloudkova priznanja. Naslednja seja, ki bo že naslednji teden, bo namenjena konkretnejšim predlogom in postopkom reorganizacije SZS.

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je soglasno potrdil kandidaturo Planice za nordijsko svetovno prvenstvo za leto 2019. Delovna skupina pod vodstvom Janeza Bukovnika je pripravila analizo kandidature, ki bo služila kot osnova za izvajanje aktivnosti. Hkrati so člani IO SZS pooblastili delovno skupino, da nadaljuje delo z vsemi potrebnimi postopki. Najprej je potrebno, v skladu z zakonom o športu, pridobiti soglasje Vlade RS, nato pa do 1.5.2013, uradno oddati kandidaturo Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Glede na to, da gre za drugo zaporedno kandidaturo, se strošek kotizacije zniža za 25%, kar pomeni, da bo potrebno vplačati 112.500 CHF, ter zagotoviti 200 brezplačnih trening dni, za tekmovalke in tekmovalce tujih nacionalnih smučarskih zvez. O organizatorju bodo odločali člani predsedstva FIS na kongresu v Barceloni, ki bo junija 2014

Primož Ulaga: “Nove vloge nisem vajen”

To je bila moja prva sej in neka nova vloga, ki jo prej nisem bil vajen, čeprav sem na zvezi preživel že nekaj let. Takrat je bila moja vloga bolj operativna in ta vloga mi daleč najbolj ustreza. Veste, zakaj sem šel na volitve, na katerih sem z veliko večino dobil podporo. Obljube, ki sem jih pred tem dal, bom vsekakor izpolnil. Del tega sem nakazal že na Izvršilnem odboru. Čas ni naš največji zaveznik, a moramo delovati znotraj statuta. Vsekakor pa morajo biti cilji izpolnjeni v tem letu ali pa do konca sezone, se pravi organizirati zvezo, da bo sveže dihala, dobro delovala, da bo učinkovita ter kar se administracije tiče kar najcenejša,” je boj proti visok administrativnim stroškom napovedal Primož Ulaga ter prešel na planiško kandidaturo: “Planico smo soglasno podprli. To je prava poteza. Planica je v nedeljo dokazala, da je nekaj posebnega v slovenskem prostoru. Na otvoritev je prišlo veliko število ljudi, kar nas zelo veseli in nam tudi nalaga nove obveznosti. Pridobiti je potrebno soglasje vlade. Delovna skupina pod vodstvom Janeza Bukovnika, ki je že v Koreji dobro opravila svoje delo bo tako tudi nadaljevala. Do 31. maja 2013 bomo oddali kandidaturo s plačilom 88.000 evrov kotizacije, se pravi s popustom zaradi prve kandidature. Prepričan sem, da ima Planica, sicer tega ne bom z gotovostjo trdil, največjo možnost pridobiti prvenstvo. Toda tudi konkurenti ne spijo, tako Zakopane kot Oberstdorf prihajata iz velikih, gospodarsko močnih trgov, zato bo treba veliko delati in dobro lobirati. Obeta se nam tudi svetovno prvenstvo v poletih 2020, tako da bo imeli Planica v tistem času veliko za delati.

SZS plačuje za kredite do 30 tisoč evrov mesečno

V zadnjem obdobju sem ugotovil, kakšne so obveznosti SZS in kakšna je njena vrednost. Kot veste je SZS 20-odstotni lastnik Športne loterije, kar je naša največja vrednost in vrednota, ki se ne sme odtujiti. Last te stavbe je skoraj v celoti od zveze. Imamo 35 odstotkov solastnikov, vendar imamo namen v naslednjem obdobju to odkupiti, saj za to plačujemo najemnino. So tudi krediti, ki nam zaradi centra na Pokljuki, tekočega poslovanja v zadnjem obdobju, pa zaradi nakupa 10-odstotnega deleža v času prejšnjega predsednika, mesečno prinašajo od 25 do 30 tisoč evrov, kar ni majhen denar. Ob vseh programih in stroških za plače se moramo pravilno lotiti stvari, da se ne bomo vsako leto srečevali z nelikvidnostjo. Trenutno poslovanje je dobro. Sponzorji so, če pogledam v slovenskem merilu, naklonjeni smučariji, tako da ima dobre pogodbe s partnerji. So pa interesi disciplin in trenerjev vedno večji od ponujenega. Tega ne bom dovoli. Če se reče, da so takšna sredstva na voljo, se mora narediti vse, da se ne porabi več kot imamo,” je jasen Ulaga.

Izvršilni odbor je predsedniku dal nalogo, da vizijo reorganizacije bolj podrobno opiše, kar bo tudi naredil. Ulaga je namreč ugotovil, da je potrebno nekaj stvari zapeljati drugače, zaradi česar bo morda prišlo do spremembe statuta, ampak to bo prinesel čas. Kar si trenutno najbolj želi, je to, da imajo discipline svoje šefe, direktorje, ki morajo poznati poslovanje, komunikacijo in odnose s sponzorji in nadzor nad porabo. Po njegovem razmišljanju disciplina zase skrbi veliko lažje, kot pa skupna služba, ki mora skrbeti za toliko športov.

Rekel sem že, da je delovanje SZS nemoteno in da priprave potekajo normalno. Ni nobenih zadržkov ali problemov, kar je pozitivno, saj morajo imeti tekmovalci in vodstvo mir. Lahko jim samo zaželimo, da se v sezoni približajo svojim maksimalnim rezultatom, naj naredijo tisto, za kar so delali. Vemo, da imamo v ognju kar nekaj velikih športnikov, ki so si zadali visoke cilje in upam, da se bo to zgodilo. Vedno pa bodo problemi pri manjših športih, kateri bi morali dobiti večjo podporo pri svojem kadru, saj zna najbolje tržiti disciplino tisti iz svojega športa. Že meni je recimo težje tržiti alpske discipline, kot pa skoke in nordijske športe. Manjše discipline, ki s prstom kažejo na SZS, da mora urediti stvari, niso čisto poštene. Moramo jim pa dati možnost, da se razvijajo in dobro tržijo. Na koncu pa bi športnikom in vodstvu še enkrat zaželel čim večjih uspehov, čim manj poškodb ter obilo snega na začetku sezone,” je pogovor zaključil novi prvi mož na Podutiški cesti.

Leave a Comment