Potrjen finančni plan za 50. Pokal Vitranc


Kranjska Gora [foto: Klemen Zibelnik]

Prejšnji teden je bila v Kranjski Gori prva redna seja jubilejnega, 50. Pokala Vitranca, ki bo 5. in 6. marca 2011. Člani OK so med drugim potrdili finančni plan, novega (starega) predsednika OK, investicije in druge aktivnosti.

Prisotni člani organizacijskega komiteja (OK) so potrdili Metoda Dragonja za predsednika OK Pokal Vitranc in posledično za mandatarja OK Pokal Vitranc. Dragonja je predsednik OK Pokala Vitranc že od 41. Pokala Vitranc 2002 dalje in je s svojim delom in vizijo v luči pozitivne promocije ene izmed največjih športnih prireditev pri nas popeljal tekmovanje za Pokal Vitranc na mednarodno sceno kot eno najbolje organiziranih in odmevnih tekmovanj v svetovnem pokalu.

Sestava OK je spremenjena z novimi predstavniki Smučarske zveze Slovenije in sicer Matija Vojsk in Jure Košir, PU Kranj pa je imenovala za predstavnika Mitja Heraka.
Prisotni člani so soglasno potrdili finančni plan za 50. Pokal Vitranc in evropski pokal, ki bo 7. marca 2011 v skupni višini 1.260.000,00 EUR. Predvideni odhodki znašajo v višini 1.234.000,00 EUR.

OK je skupaj z Občino Kranjska Gora tudi v letošnji sezoni izvedel investicijo v sistem zasneževanja na poligonu vredno 102.000,00 EUR. Druga investicija pa je v obnovo nosilcev ciljne konstrukcije, katera mora zadoščati tehničnim in varnostnim merilom Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Generalni sekretar Srečko Medven je na seji člane seznanil s poročili o septembrskih zasedanjih FIS in združenja Club5+ v Zurichu.

Med drugim so se člani seznanili tudi z raznimi aktivnostmi, ki bodo potekala v luči 50. Pokala Vitranca. Organizacija jubilejne prireditve se je že aktivno začela že pred časom in poteka tako kot vsako leto, tekoče in brez večjih zapletov.

Leave a Comment