Primož Peterka ne zapušča skokov


Primož Peterka [foto: Klemen Zibelnik]

Na seji Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije (SZS) so delegati soglasno sprejeli predlog, da skakalni šampion Primož Peterka postane trener.

Rad bi poudaril, da je bilo na IO polno soglasje na predlog predsednika odbora za skoke Ljuba Jasniča, da naš šampion Primož Peterka stopi v pogodbeno razmerje s SZS. Ob tem mu čestitam, da je dobil B trenersko licenco. Primož bo dobil mentorja, to je trener Pogorelčnik, tako da se bo začel ukvarjati z mladinskimi selekcijami. Pomembno je, da ima mentorja in da bo ta prehod od tekmovalca do trenerja kar najbolj znosen. Jasniču se zahvaljujem, to je bila plemenita poteza, o kateri smo vsi soglašali,” je ob tem dejal predsednik SZS Tomaž Lovše.

Leave a Comment