Prometni režim v času planiških tekem

Močno povečana gostitev prometa v času prireditve v Planici zahteva obsežne organizacijske posege tudi v prometno ureditev na širšem območju prometnih površin in obsega že izstop iz AC na Hrušici, ceste v smeri Rateč in edino cesto iz Rateč do Planice, vključno s parkirnimi površinami.

Dostop do Planice in prometna ureditev

V Planici potekajo dela na novem nordijskem centru, kar pomeni da so zaradi gradbišča spremenjene in omejene prometne površine od dovoznih cest do parkirnih površin in temu primerno je bilo potrebno prilagoditi prometno ureditev.


[foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Skladno s takšnimi razmerami in zavezo OK Planico za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov, smo se odločili dati prioriteto:
– javnemu, organiziranemu prevozu v Planico, torej z avtobusi,
– nadaljnjemu spodbujanju projekta Z vlakom v Planico
– organizaciji krožnih prevozov iz Kranjske Gore, Podkorena in Rateč v Planico,
– spodbujanju prihoda v Planico peš, zlasti iz bližnjih naselij

Prometna ureditev

Do začasnega krožnega križišča v Ratečah bo promet potekal brez posebnih sprememb, razen če ne bo potrebna vmesna preusmeritev na razbremenilne ceste in parkirne površine v Podkorenu ali že v Kranjski Gori zaradi prevelike gostote oz. zastojev.

Izjema bo selekcija avtobusov in kombijev (samo v soboto) že na avtocesti pred izvozom za Kranjsko Goro. Selekcija bo veljala za tiste, ki ne bodo posedovali ustreznega kartona, ki bo dokazoval, da so vstopnice kupili v predprodaji, nakup teh pa bo možen na tovornem platoju Karavanke. Prihod z avtobusi in kombiji brez teh kartonov v Planico ne bo mogoč
.

Avtobusi

Posebej bi radi opozorili vse voznike avtobusov, da bomo letos vse avtobuse v Planici usmerjali na parkiranje mimo boksov 1 in 2. Tu so bili do sedaj parkirišča za avtobuse, letos pa je tu gradbišče in ostaja le en boks za parkiranje cca. 30 avtobusov. Letos smo pod Ciprnikom
pripravili površine za parkiranje 140-150 avtobusov. Tu se pričakuje discipliniranosti in korektnost
voznikov ter spoštovanje navodil rediteljev.

Na 1,5 do 2,5 kilometra oddaljenih površinah, ob in v naselju Rateče, bo na treh lokacijah možno parkirati še nadaljnjih 120 avtobusov:
– ob robu regionalne ceste iz smeri državne meje proti začasnemu krožišču v Ratečah,
– pod nekdanjimi skakalnicami v Ratečah ob kolesarski poti,
– na asfaltiranem nekdanjem igrišču nasproti baze CP Remiza (Rateče),
– v Zelencih ob regionalni cesti.

Po potrebi se bo avtobuse parkiralo še v Podkorenu in Kranjski Gori. Iz vseh bolj oddaljenih površin bo organiziran krožni avtobusni prevoz iz začasnih avtobusnih postajališč, ki bodo ustrezno označena.

Priporočamo še, da se iz območja Rateč čim več obiskovalcev v Planico odpravi peš, po pripravljenih poteh, za kar bodo porabili od 20 do 30 minut.

Krožni prevozi

Občutno se bo povečalo število avtobusov za krožne prevoze, na katere bodo lahko obiskovalci praviloma vstopali (izstopali) vsaj na šestih lokacijah začasnih avtobusnih postajališč (ZAP):
– Kranjska Gora (3 postajališča): redna avtobusna postaja; pred osnovno šolo; pred SKB Banko (lokal VOPA),
– Podkoren: redna avtobusna postaja ob regionalni cesti;
– Rateče: krožno križišče za Planico in križišče Ledine;
– poleg teh pa še: Petrol Podkoren; parkirišče Zelenci, Petrol Rateče (če bo število obiskovalcev veliko zaradi bližnjega parkiranja).

Prevozi od hotela Kompas bodo organizirani samo za imetnike akreditacij.

Avtomobili

Kapacitete parkirnih površin za osebna vozila obiskovalcev v sami Planici ne presega števila
1200, vsi ostali bodo usmerjeni na parkirišča izven Planice, po celotni trasi kolesarke poti od
Italije proti Ledinam in od Kranjske Gore proti Ratečam in na vseh parkiriščih ob tej trasi

Leave a Comment