Prometni režim v času planiških tekem

Močno povečana gostitev prometa v času prireditve v Planici zahteva obsežne organizacijske posege tudi v prometno ureditev na širšem območju prometnih površin in obsega že izstop iz AC na Hrušici, ceste v smeri Rateč in edino cesto iz Rateč do Planice,vključno s parkirnimi površinami.

Posebnosti v prometu, pomembni za prihod obiskovalcev v Planico

Izpostavljamo tiste, katere morajo obiskovalci poznati vnaprej zaradi ustrezne priprave na pot v Planico, tako z vidika razumevanja razlogov, kot z vidika načrtovanja časa potovanja:


[foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Poseben preusmeritveni režim v soboto za avtobuse in kombije

Poseben preusmeritveni režim (samo v soboto) za avtobuse in kombije, za katere niso bili pridobljeni posebni kartoni za vidno označitev vozila (za vetrobranskem steklu) na podlagi v predprodaji kupljenih vstopnic, se bo izvajal na avtocesti na izvoznem pasu za Jesenice – zahod oz. Kranjska Gora. Avtobusi in kombiji bodo usmerjeni naravnost na cca 600m oddaljeno parkirišče DARS-a za tovorna vozila na platoju Karavanke za objektom Kompas shopa, kjer bodo z nakupom vstopnic pridobili parkirno nalepko. Po nakupu vstopnic in pridobitvi omenjenega kartona, bodo vozila usmerjena po dovozni cesti nazaj na AC in naprej proti Planici.

Opomba: če bo ustvarjala zaradi selekcije avtobusov / kombije ob izvozu večja kolona in bo ogrožalo varnost udeležencev, bodo vsi avtobusi in kombiji usmerjeni na tovorni plato in se bo selekcija izvršila tam;

Končna selekcija avtobusov in kombijev brez parkirnih nalepk bo realizirana na začasnem krožnem križišču v Ratečah : tu bodo ti usmerjeni namesto v Planico, v smeri Italije, kjer bodo ob cesti tudi parkirana.

Z vlakom v Planico

“Z vlakom v Planico” je eden od projektov trajnostnih športnih dogodkov v segmentu mobilnosti, katerem se je zavezal organizator tekmovanj v Planici. Obiskovalci se bodo za polovično ceno pripeljali z vlakom na Jesenice, od tu pa brezplačno z avtobusi v Planico in po tekmovanju nazaj do Jesenic na vlak za povratek. S tem želijo predvsem zmanjšati obisk gledalcev z osebnimi vozili ter tako razbremeniti prometne tokove.

Peš v Planico

V kontekst trajnostnih ukrepov sodi tudi spodbuda “čim več obiskovalcev do Planice iz bližnjih naselij naj pride peš”, seveda po zato urejenih in označenih peš poteh, ne po cesti. Na sploh bodo reditelji in policisti na vsak način vztrajali pri tem, da bodo pešce preusmerili iz cest na pešpoti in tako omogočili hitrejše in varnejše odvijanje prometa.


[foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Krožni prevoz z avtobusom

V cilju zmanjševanja pešcev na cesti, bodo organizirani poleg krožnih prevozov za akreditirano osebje od hotela Kompas, tudi krožni prevozi za obiskovalce z avtobusi iz avtobusne postaje Kranjska Gora in več začasnih avtobusnih postajališč (pri hotelu Larix, v Podkorenu, v začasnem krožišču v Ratečah in iz križišče Ledine v Ratečah). Obiskovalci, ki ne zmorejo peš do Planice, naj uporabijo krožne prevoze z avtobusi, vendar naj bodo pri tem strpni, saj je krožna pot do Planice in nazaj kar dolga, promet pa gost.

Parkirne površine

za avtobuse – v Planici: harfasti boksi, v soboto tudi na prodišču Ciprnik, kar so uvedli lani in je zelo dobrodošlo; v Ratečah ob robu regionalne ceste iz smeri državne meje proti začasnemu krožišču v Ratečah ter v Zelencih (po potrebi tudi v Podkorenu in Kranjski Gori)

za osebna vozila: na prodišču Ciprnik in Krlišču v Planici, ter celotni trasi kolesarske ceste iz smeri Kranjske Gore in v smeri Rateč ter v Podkorenu in Kranjsko Gori. Na vsa ta parkirišča bodo vozila usmerjali policisti in reditelji in jim naj vozniki dosledno te usmeritve upoštevajo.

Parkirne površine izven Planice bodo oddaljene od 1,2 pa do največ 6 km, na kar morajo obiskovalci vnaprej računati (pri odhodu od doma). Skupne kapacitete parkirnih površin: za 280-320 avtobusov in za okoli 5000 osebnih vozil, če bodo vremenske razmere neugodne pa lahko do 15% manj.

Omejene so tudi kapacitete površin za gledalce: izkušnje ob svetovnem prvenstvu so leta 2010 pokazale, da so žal tudi kapacitete za obiskovalce, ob sedanji konfiguraciji okolice izteka planiške velikanke (gre celo za delno gradbišče) in postavitve začasnih tribun, omejene na kapaciteto od 30 do maksimalno 35 tisoč oseb (leta 2010 so morali dotok gledalcev zaustaviti).

Prodaja vstopni in kontrola vstopanja v kontrolirano območje

Celotno območje Planice praktično predstavlja širše območje prireditve, kjer so obiskovalci podvrženi plačilu vstopnine – tudi izven ograje. O tem bodo opozorjeni tudi z obvestilnimi tablami. Varnostniki in reditelji bodo to dosledno nadzirali.

Kontrola vstopanja se bo izvajala z elektronskim čitalcem črtnih kod na vseh sedmih vstopnih mestih na vseh podlagah za vstopanje: vstopnicah, akreditacijah, vabilih, itd. (potrebno je evidentiranje tudi izstopa, če se želi oseba vrniti ponovno na prireditev);

Leave a Comment