V Planici za varnost skrbi množica rediteljev in varnostnikov

Tako kot vsako leto tudi letos za konec tedna v Planici pričakujemo veliko obiskovalcev. Poleg policijskega varovanja organizator v ta namen organizira zadostno število rediteljev in varnostnikov. Njihova številka znaša okoli 130. Ti bodo v dneh prireditve opravljali varovanje ljudi in premoženja, skrbeli za pravilno oddaljenost vseh obiskovalcev od objektov in naprav, ki so v funkciji tekmovanja, ter zagotovili varno tekmovanje. Organizator je v namen zagotovitve večje varnosti obiskovalcev kot tudi tekmovalcev zaradi specifične konfiguracije športnega objekta (letalnice) zagotovil primerno varovanje tudi s pomočjo ograj, ter tako omogočil nemoteno gibanje obiskovalcev, tekmovalcev kot tudi akreditiranih obiskovalcev znotraj prostora športnega objekta. Organizator je za vse obiskovalce na posamezna mesta ob vstopu na prireditveni prostor izobesil ustrezne opozorilne in obvestilne table. Opozorilne table opozarjajo na prepoved vnosa predmetov in snovi kot na primer: alkoholne pijače, orožja, eksplozivne snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov. Obvestilne table pa obiskovalce seznanjale o označenih vhodih na prireditveni prostor, o začasno postavljenih objektih (prve pomoči, toalete,…), kot tudi na obvestila, ki so povezana z gibanjem akreditiranih obiskovalcev znotraj akreditiranega prostora.


Za varovanje prireditev v Planici bo vsak dan skrbelo 130 rediteljev in varnostnikov [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Dobro opravljeno varovanje pa ni odvisno samo od organizatorjev, temveč je v veliki meri odvisno od posameznega obiskovalca planiških poletov. Zato organizator poziva vse obiskovalce Planica, da upoštevajo vsa opozorila in obvestila, ki so namenjena obiskovalcem, ter da striktno upoštevajo navodila policistov, rediteljev in varnostnikov. S skupnimi močmi, predvsem z velikim trudom organizatorja in z veliko mero strpnosti obiskovalcev je mogoče upravičeno pričakovati, da se bomo v Planici za konec tedna počutili varne in sproščeno uživali v smučarskih poletih.

Leave a Comment