V torek pričetek gradbenih del v Planici


Podrta Bloudkova velikanka [foto: Klemen Zibelnik]

V petek, 8. julija 2011 ob 11. uri, je na Ministrstvu za šolstvo in šport prišlo do težko pričakovanega podpisa pogodbe za začetek izvajanja del na Bloudkovi velikanki. Po dolgotrajnih revizijskih postopkih so izpolnjeni vsi pogoji, za podpis pogodbe in pričetek z deli. Izbrani izvajalec je GH Holding d.d.. Predsednik uprave podjetja gospod Blaž Miklavčič je podpisal pogodbo o izvedbi del na Bloudkovi velikanki v vrednosti 6.249.955,45 EUR.

Minister dr. Igor Lukšič je ob tej priložnosti izrazil veselje, da je do tega dogodka prišlo, potem ko smo tudi javno pozvali pristojne nadzorne organe, da pospešijo s postopki. Še zlasti v sedanjem času, ko se srečujemo s krizo gradbeništva, je to pomembno tudi z vidika izhoda iz te krize, zlasti za podjetja, ki imajo ustrezne kadre in tehnologijo. Minister je tudi poudaril, da nismo samo v službi Planice temveč tudi v službi celotne spremembe klime. “Planica na Slovenskem pomeni velik simbol. To ni samo športni dogodek. Planica je točka združevanja in slovenskega ponosa,” je še poudaril minister.

Šestnajstega decembra bo minilo natanko deset let, odkar se je med zasneževanjem podrlo oziroma udrlo hrbtišče na stari Bloudkovi velikanki. Nekdanji ponos slovenskih smučarskih skokov je postal sramota našega športa.

Država se je vmešala v propad in zagotovila pogoje za izgradnjo NC Planica. Ko smo opravičeno napovedovali, da bomo aprila začeli graditi, so nam jo zagodli, o tem smo na veliko pojasnjevali na prejšnji novinarski konferenci, danes pa s podpisom pogodbe začenjamo zadnje dejanje, ki je bilo v naših rokah. Od sedaj je odvisno le od izbranega podjetja GH Holding d.d., ki bo skupaj s SGP Tehnik d.d. in SGP Pomgrad – gradnje d.o.o. izvajal gradnjo.

Revizija razpisne dokumentacije in postopka izbire izvajalca nam je vzela veliko dragocenega časa. Kljub temu pričakujemo, da bomo v prihajajoči zimi ponovno videli skoke na novi Bloudkovi lepotici. GH Holding s partnerji bo imel težko delo, saj bo moral zaključevati gradnjo v zimskih razmerah. Po naši oceni ima izbrani izvajalec dovolj tehničnih in kadrovskih kapacitet izkušenj in znanj, da bo s pogodbo sprejete obligacije in naša pričakovanja izpolnil.

S pogodbo bo zgrajena Bloudkova velikanka velikosti 135 m, k njej sodi tudi 105 m skakalnica in spremljevalni objekti (ogrevalni objekt na vrhu skakalnice, transportna naprava-tekoče stopnice na vrh zaletišča 105 m skakalnice, Bloudkov sodniški stolp, RTV stolp in funkcionalna dopolnitev Nemškega stolpa). Dela je veliko, pogodbeni parterji pa so tudi slovenska vodilna gradbena podjetja.

V letošnjem letu nameravamo izvesti še javna naročila za nakup plastike za plastifikacijo skakalnic v Planici, nakup mrež za zadrževanje snega pred zdrsom, sistem za zamrzovanje smučine, keramično smučino, tehnološko opremo za pripravo skakalnic. Poleg tega načrtujemo začetek gradnje mladinskih in otroških skakalnic in rekonstrukcijo hudournika.

Republika Slovenije je v preteklih letih že odkupila zadostni delež zemljišč za izgradnjo NC Planica od posameznih članov Agrarne skupnosti. Preostali delež, ki znaša cca 20%, pa v času zbiranja ponudb zaradi različnih vzrokov ni bil odkupljen (dedni postopki, poslovni razlogi posameznikov, ki niso želeli prodati zemljišča). RS se je odločila (tudi na pobudo nekaterih lastnikov, ki so želeli enake pogoje kot prodajalci), da bo izenačila vse člane agrarne skupnosti. Iz tega sledi, da bo RS predlagala odkup sorazmernega deleža zemljišča od posameznih članov Agrarne skupnosti, ki še niso prodali zemljišča. Podlaga za ta postopek je Zakon o Nordijskem centru Planica, ki opredeljuje postopke za odkup in razmejitev zemljišč in omogoča, da bo pridobljena pravica za gradnjo in upravljanje tega območja. Prve ponudbe za odkup zemljišč so nekateri že prejeli, do sredine prihodnega tedna pa jih bodo vsi. Če se bodo vsi odzvali, lahko tudi ta del projekta NC Planica zaključimo do septembra.

vir: MŠŠ

Leave a Comment