V veljavi je nov statut Smučarske zveze Slovenije


[foto: GEPA]

Smučarska zveza Slovenije je po odločitvi za posodobitev organiziranosti in po temeljitem usklajevanju na organih zveze novembra lani na skupščini sprejela nov statut. 30. decembra 2010 je tudi formalno stopil v veljavo, saj ga je s sklepom potrdila upravna enota.

Z novim statutom Smučarska zveza Slovenije stopa v korak s časom, saj svojo organiziranost in način delovanja spreminja v skladu s spremembami v okolju, v katerem deluje in hkrati v skladu s potrebami članov, ki jih združuje. Po živahnem in tvornem usklajevanju smo sprejeli novi krovni akt, ki omogoča transparentnost poslovanja in je temelj za delo v prihodnje. Zahvaljujem se sočlanom delovne skupine za prenovo statuta in vsem, ki so s svojimi pripombami in predlogi pripomogli k sprejetju novega temeljnega akta. Smučarska zveza Slovenije z njim soustvarja trende na področju razvoja športne dejavnosti in popularizacije smučarskega športa, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Naša ključna cilja sta poslovna učinkovitost in obenem podpora delovanju osmih smučarskih panog, ki jih SZS združuje, delovanje zveze pa je usmerjeno tako v podporo tekmovalnemu športu kot množičnosti. SZS kot krovna športna organizacija tako tudi v prihodnje ostaja sogovornik svojim članom, državi, pokroviteljem in vsem, ki se udejstvujejo v smučarskem športu,” je ob uveljavitvi novega statuta povedal direktor SZS Matija Vojsk.

Leave a Comment