Wada sprejela ostrejši svetovni kodeks proti dopingu

Svetovna protidopinška agencija Wada je na konferenci v južnoafriškem Johannesburgu sprejela nov kodeks v boju proti dopingu in njegove mednarodne standarde, ki prinašajo novo ostrejšo kaznovalno politiko.

Ključna sprememba je v dolžini kazni in izključitvi iz športa, slednja se za prvi dopinški prekršek z dveh viša na štiri leta. Spremenjeni kodeks bo Wadi dal še širša pooblastila za preiskovanje in ukrepanje v boju zoper zlorabo prepovedanih poživil v športu. Spremenjeni kodeks bo stopil v veljavo leta 2015. Doslej je 176 držav ratificiralo konvencijo organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ki vsebuje kodeks.

Iz dveh na štiri leta

Ključna sprememba je podaljšanje kazni za kršitelje protidopinških pravil z dveh na štiri leta, kar pomeni, da bo dopinški grešnik samodejno zaradi kršitve pravil zapravil tudi nastop na naslednjih olimpijskih igrah. Kljub temu so v kodeksu tudi nekatere izjeme, s katerimi lahko športniku prepolovijo kazen.


[foto: GEPA]

Med novimi orodji, s katerimi bo dopinške grešnike iskala svetovna organizacija, je tudi tako imenovani “steroidni potni list”, s katerim bodo iskali morebitna odstopanja v t. i. “steroidnem” profilu športnika s seznamom urinskih vzorcev. Gre za dopolnitev že uveljavljenega biološkega potnega lista, ki vsebuje seznam odvzetih krvnih vzorcev športnikov in s katerim se iščejo morebitna odstopanja. Biološki potni list, individualizirani elektronski zapis, ki vsebuje hematološki in steroidni profil posameznega športnika, ter rezultate vseh dopinških testiranj, so prvič leta 2008 uvedli v kolesarstvu.

Dvoršak pozdravil sprejem Johannesburške deklaracije

Sprejem Johannesburške deklaracije je pozdravil tudi direktor SLOADO-ta, Jani Dvoršak: “Ob koncu uspešne Svetovne konference o dopingu v športu, kjer so svoje moči ponovno združile vse športne organizacije sveta, vladni predstavniki in vse protidopinške organizacije, je bila sprejeta deklaracija, ki je ne samo potrdila nov svetovni kodeks proti dopingu in mednarodne standarde, ki bodo začeli veljati 1. januarja 2015, temveč je sprejela usmeritve za nadaljevanje boja proti dopingu na vseh ravneh, v vseh športih in v vseh državah na usklajen način. Boj proti dopingu bo z novimi dokumenti še bolj usmerjen v zaščito čistih in poštenih športnikov, za ohranitev športnega duha in integriteto športa in skrbi za zaščito zdravja vseh športnikov. Nov kodeks v prizadevanju za pošten šport enako obravnava tudi vse soustvarjalce športnikovih rezultatov, kot so trenerji, agenti, medicinsko in znanstveno osebje, in druge spremljevalce, ki na različne načine sodelujejo v procesu treninga in tekmovanja.

Leave a Comment