Z vlakom v Planico 733 ljudi

Finale svetovnega pokala uspešno poteka naprej, ob zgodovinski zmagi slovenske ekipe pa smo priča tudi pisanju novega poglavja planiške zgodbe. Načrt organizacije športnega dogodka kot trajnostnega športnega dogodka se počasi uresničuje in pri tem nam pomagajo vsi, ki so kakorkoli povezani s Planico – sponzorji, dobavitelji, lokalna skupnost, tekmovalci, gledalci in seveda tudi vi, predstavniki medijev.


Robert Kranjec za nedeljo napoveduje polete do podna [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

V preteklih dneh smo vam že predstavili nekatere glavne poudarke dolgoročnega načrta trajnostnega razvoja, mednje pa sodi tudi ozaveščanje obiskovalcev o okolju, v katerem živimo. Ker se zavedamo, da je posledica tako velike prireditve tudi nastanek velike količine odpadkov, smo na prizorišču poskrbeli za njihovo ločeno zbiranje.

Pri ozaveščanju obiskovalcev so nam pomagali prostovoljci, ki so ljudi nagovarjali k odgovornemu ravnanju z odpadki. Ločeno zbiranje odpadkov se morda zdi majhen korak v celi zgodbi trajnostnega razvoja, a prepričani smo, da ima Planica veliko mobilizacijsko moč in lahko v ljudeh spodbudi razmišljanje in posledično aktivnosti, ki se potem prenesejo tudi v domače oziroma širše slovensko okolje.

Pa še beseda o pobudi Z vlakom v Planico. Na izrednih vlakih Slovenskih železnic se je danes v Planico odpeljalo 733 ljudi. Gledalci poletov bodo imeli to možnost prevoza na voljo tudi jutri in takrat vam bomo posredovali več informacij o poteku oziroma uspehu te pobude.

Leave a Comment