Jože Berčič od skakalk h kombinatorcem

V prostorih Smučarske zveze Slovenije (SZS) se je na 1. redni seji sestal Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je v začetnem delu obravnaval poročilo o delu ekip v pretekli sezoni, torej sezoni 2013/14. Člani zbora so v nadaljevanju potrdili sestavo moške ekipe v smučarskih skokih, ki jo bo še naprej vodil Goran Janus, v A ekipi pa bodo Nejc Dežman, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Jernej Damjan, Robert Kranjec, Peter Prevc, Rok Justin, Jaka Hvala, Matjaž Pungertar in Tomaž Naglič. Sestava ženske skakalne ekipe še ni znana, trenutno potekajo pogovori o glavnem trenerju. Dekleta v letošnji sezoni nimajo poletne velike nagrade, zato ima zbor še nekaj časa, da najde ustrezno rešitev.


Utrinek iz prve seje Zbora za skoke in nordijsko kombinacijo [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Dosedanji glavni trener skakalk Jože Berčič bo v prihodnje vodil nordijske kombinatorce, kjer bodo v skupni A in B ekipi Gašper Berlot, Marjan Jelenko, Matic Plaznik, Jože Kamenik, Borut Mavc in Luka Oblak.

Člani zbora so se seznanili tudi s poročilom prirediteljev tekem svetovnega pokala v Sloveniji – Ljubnim in Planico.

Po seji Odbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS je danes zasedal na prvi redni seji tudi Zbor za skoke in nordijsko kombinacijo. Na začetku novega olimpijskega ciklusa je zbor izrekel zahvalo vsem klubom, sodelavcem in kolegom, športnicam in športnikom, strokovnim vodstvom ekip, trenerjem in vodstvu v DPNC za dobro opravljeno delo preteklih štirih let. Tako je bilo delo do Sočija, tako naj bo tudi v novem olimpijskem obdobju. Kako dobro je bilo sodelovanje v preteklem olimpijskem ciklusu, je dokaz sprejeto poročilo, ki so ga predstavniki klubov potrdili brez dodatnih vprašanj. Program dela, predlog vodstev ekip in tekmovalcev za sezono 2014/2015, ki ga je predlagal strokovni svet in Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, je bil soglasno sprejet. Članom Zbora se je predstavil Jože Berčič, novi vodja nordijske kombinacije, ki je za predstavljeni program dobil podporo. Nordijski kombinaciji bo v tem ciklusu dana večja pozornost, saj se mora z rezultati približati reprezentancama v skokih. Glede vodstva reprezentance v ženskih skokih je Zbor sprejel predlog, da se ta določi po razgovoru z vodstvi klubov, iz katerih so reprezentantke in potrdi na junijski seji Zbora. Tedaj bo razpravljal tudi o finančnem poročilu za preteklo in finančnem predlogu za prihodnjo sezono. Razprava o obnovi manjših skakalnic, ki bo izvedena v treh letih s pomočjo sredstev Fundacije za šport RS, je potrdila pravilnost odločitve vodstva, da se vsa pozornost posveti najmlajšim selekcijam v domačih okoljih. Zbor je zadolžil vodstvo, da najde rešitev za obnovo skakalnice v Mislinji, saj je občina v ta namen že zagotovila del sredstev v proračunu. Sprejeti sta bili poročili OK Planica in OK Ljubno o uspešni izvedbi tekem svetovnega pokala. Zbor je izrekel priznanje delavcem pri organizaciji tekem, še posebej planiškim, ki jim vreme ni bilo naklonjeno,” je po zboru dejal predsednik Zbora Ljubo Jasnič in se zahvalil za ponovno izvolitev in poudaril, da je dobro sodelovanje na relaciji klubi – SZS temelj športnih uspehov.


Priloga: Sestava ekip – moški skoki in kombinacija


Leave a Comment