Kranjska Gora v FIS koledarju trdno do leta 2016


Kranjska Gora [foto: Klemen Zibelnik]

Prejšnji teden so organizatorji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju imeli pester in predvsem deloven teden v Švici. Adelboden je gostil delavnice ter jesensko sejo članov Cluba5, Zurich pa nato še redno jesensko zasedanje Mednarodne smučarske zveze (FIS). Cilj obeh srečanj je bil dobra priprava na prihajajočo sezono.

Delavnica Cluba5, Adelboden
Na delavnicah je bilo prisotnih 13 od skupno 15 članic Cluba5. Izmenjali so si izkušnje na področju varnosti na tekmovalni progi, o poteku zdravstvene in reševalne službe, logistični podpori tekmovanja ter pripravi akreditiranja.

Prvi dan so se delavnici pridružili tudi direktorja moškega in ženskega svetovnega pokala Günter Hujara in Artle Skaardal ter pomočnik direktorja tekmovanja za moške Hans Pieren. Vse prisotne so obvestili o spremembah pravil svetovnega pokala za sezono 2011/12, o zahtevah za varnost na tekmovalnih progah ter o razvoju alpskega smučanja ter s tem povezanimi zahtevami za pripravo in izvedbo tekmovanj. Delavnici zadnji dan, ko je bila obravnavana tematika o logističnih zahtevah tekmovanja, pa se je pridružil še Mike Kertezs, ki je na ravni svetovnega pokala za moške odgovoren za varnostne vidike ob postavitvi oglaševalskih konstrukcij na tekmovalni progi, kontrolo materiala in ureditev ciljne arene.

Kot je to srečanje zaključil Srečko Medven, predsednik Cluba5, je bila delavnica uspešno izvedena in jo definiral kot novo prelomnico v delu združenja organizatorjev tekmovanj Cluba5. “Ta delavnica je bila za Club5 prelomnica na področju načina izmenjave izkušenj na obdelavi primerov s strani posameznih organizatorjev. S tem smo še bolj zbližali stališča članic ter pripadnost ciljem Cluba5,” je zaključil Srečko Medven.

Jesenska seja Cluba5, petek, 7. 10. 2011, Zurich
Poleg poročil predsednika in podpredsednikov kluba so na seji prisotni predstavniki organizatorjev tekmovanj za svetovni pokal v alpskem smučanju obravnavali naslednje teme:
• Poročila s sej posameznih podkomisij FIS, ki so zasedale v tem terminu.
• Poseben projekt, ki si ga je Club5 zadal, za katerega so se na seji odločili, da ga ne uresničijo. Gre za trening kamp za hitre discipline. Na osnovi prejetih informacij s strani nacionalnih zvez, iz katerih prihajajo članice Cluba5, skupaj 9, se je Club5 odločil, da tega projekta v prihajajoči zimski sezoni ne bo uresničil, ker so bile zahteve/želje posameznih nacionalnih zvez tako različne, da bi jih bilo skoraj nemogoče uskladiti.
• Analiza delavnice Club5 v Adelbodnu.
• Enotna in vnaprej predpisana vizualizacija logotipa Club5 na posameznih tekmovanjih.
• Zunanja in notranja komunikacija Cluba5 ter zaščita informacij.
• Potrditev spremembe logotipa in imena združenja iz Club5+ v Club5. Ponovno se uveljavi ime, ki je veljajo že ob ustanovitvi, leta 1988.
• Potrditev skupnega imena združenja, ki predstavlja svoje bistvo: “Tradicionalni organizatorji tekmovanj za svetovni pokal v alpskem smučanju ” ali “The Traditional Alpine World Cup Organizers”.
• Potrditev projekta z delovnim imenom “Club5 2020”, katerega cilj je postaviti dolgoročne cilje združenja in način, kako te cilje doseči.
• Potrditev letnega finalnega poročila za obdobje od 1.5. 2010 do 30. 4. 2011. Club5 je imel 142.949,00 CHF prihodkov, oziroma 15.279,00 CHF ostanka prihodkov.
• Obravnava prošnje Hrvaške smučarske zveze, oziroma OK Zagreb za članstvo v Clubu5, vendar je le-ta prispela prepozno, tako da jo bo Club5 obravnaval na spomladanskem zasedanju, maja 2012 v Munchnu.
• Obravnava predlagane spremembe pravil svetovnega pokala in jih potrdil, oziroma se je z njimi strinjal.
• Razprava o določenih zahtevah Swisstiminga, ki je prevzel merjenje časov in obdelavo podatkov za vse (razen Kitzbüchla) tekme svetovnega pokala.

Zasedanje Mednarodne smučarske zveze (FIS)

Na rednem jesenskem zasedanju je podkomite za svetovni pokal poleg poročil direktorjev svetovnih pokalov in direktorja marketinga FIS Marcela Loozeja potrdil:
• Koledar svetovnega pokala za sezono 2011/12, v katerem je Kranjska Gora v času od 10. do 11. 3. 2012.
• Spremembe pravil svetovnega pokala (prijave samo preko spleta, možnost predčasnega prihoda ekipe v mesto tekmovanja, letne akreditacije in dostop na tekmovalno progo za trenerje, status poškodovanega tekmovalca, obračun DDV pri izplačilu nagrad in potnih stroškov).
• Predlog koledarja svetovnega pokala do 2015/16. Termini Kranjske Gore:
51. PV: 10. – 11. 3. 2012
52. PV: 09. – 10. 3. 2013
53. PV: 08. – 09. 3. 2014
54. PV: 14. – 15. 3. 2015
55. PV: 20. – 21. 2. 2016.

Predsednik podkomiteja za svetovni pokal, Erick Demetz, je posebej poudaril pomembno vlogo Cluba5 v pripravi in izvedbi tekmovanj za svetovni pokal in odlično sodelovanje med FIS in Clubom5. Za to gre zahvala novemu vodstvu Club5 na eni strani ter predsedniku FIS, Gian Franku Kasperju, in generalni sekretarki FIS, Sarah Lewis.

Prav tako je koledar za sezono 2011/12 potrdil tudi podkomite za Evropski pokal. Kranjska Gora bo evropski pokal v alpskem smučanju za moške gostila 12. 3. 2011, s tekmovanjem najboljših v veleslalomu.

Leave a Comment