Potrjen nov sporen pravilnik alpskih reprezentanc


[foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Danes popoldan je v prostorih Smučarske zveze Slovenije (SZS) potekala 18. seja Izvršilnega odbora SZS. Člani so obravnavali bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2011. Rezultati poslovanja čakajo še na revizijo, ki bo v mesecu maju, v začetku junija pa bo sklicana skupščina SZS.

Razprava pa je potekala tudi o prvem osnutku proračuna za vse panoge za prihajajočo sezono. IO SZS je sprejel sklep, da morajo vse panoge do konca meseca proračune za sezono 2012/2013 prilagoditi težkim finančnim razmeram, ki vladajo v Sloveniji, predvsem pa morajo biti proračuni vzdržni in v skladu s planiranimi prihodki.

Direktorica SZS Barbara Kürner – Čad je člane seznanila s problematiko panožnih športnih šol in sofinanciranjem športnih delavcev s strani MIZKŠ. Člani so potrdili tudi nov pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev alpskih reprezentanc z upoštevanjem popravkov, ki so bili podani na seji.


Priloga: Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev alpskih reprezentanc


Leave a Comment