Priprave na Pokal Vitranc potekajo uspešno

Člani Organizacijskega komiteja za 51. Pokal Vitranc so se na redni seji, ki je bila v torek v Kranjski Gori, seznanili z vmesnimi poročili posameznih komisij. Hkrati so letošnje formalnosti zaključili ob že tradicionalni prednovoletni večerji.

Prisotni člani OK Pokala Vitranc so na redni seji potrdili zapisnik prejšnje seje in se seznanili s poteki posameznih tehničnih komisij. Vodje posameznih komisij so podali poročila o pripravah, ki potekajo skladno s terminskimi načrti in s ciljem, da se delo in poraba sredstev optimizira v največji možni meri, glede na zmanjšan proračun tekmovanja. Seveda je pri tem ključna kvalitetna izvedba celotne prireditve, ki mora biti na enakem nivoju kot do sedaj.


Govor Metoda Dragonja [foto: Nataša Crnkovič]

Vodja tekmovalnega odbora, Aleš Vidic, je poudaril, da je dobro, da bo tekmovanje za Pokal Vitranc v mesecu marcu. Zapoznela zima je že pošteno spremenila koledar svetovnega pokala, mesec marec pa je še dovolj oddaljen, da se bodo zagotovili osnovni pogoji za izvedbo tekmovanj v Kranjski Gori, to je zadostna količina snega.


Vsi prisotni člani OK Pokala Vitranc na seji in večerji [foto: Nataša Crnkovič]

Da so ljudje tisti, ki so Slovenijo in Kranjsko Goro s prireditvijo Pokal Vitranc popeljali v sam svet, je na koncu srečanja poudaril Metod Dragonja, predsednik OK Pokala Vitranc. “Želim, da s svojim dobrim in pozitivnim delom nadaljujete tudi v prihodnje. Verjamem, da boste ob pomoči narave in zadostne količine snega ponovno tekmovanje izpeljali brezhibno in skladno z mednarodnimi zahtevami,” so bile besede Dragonje.

Leave a Comment