SZS znova lastnica 20% Športne loterije

Po pridobitvi soglasja ministra za finance in izpolnitvi predpisanih postopkov je od Športne loterije d.d. iz njenega sklada lastnih delnic kupila 10-odstotni delež, ki ga je Športni loteriji po odločitvi takratnih organov upravljanja SZS prodala julija 2009.

Smučarska zveza Slovenije je znova lastnica 20% Športne loterije d.d.. Po pridobitvi soglasja ministra za finance in izpolnitvi predpisanih postopkov je od Športne loterije d.d. iz njenega sklada lastnih delnic kupila 10-odstotni delež, ki ga je Športni loteriji po odločitvi takratnih organov upravljanja SZS prodala julija 2009. SZS je z izvedenim nakupom povečala svoj lastniški delež v Športni loteriji d.d. in na ta način ohranja enega pomembnih virov sredstev za delovanje in razvoj smučarskega športa v Sloveniji. S tem je izpolnjena napoved predsednika SZS Tomaža Lovšeta, ki je marca letos ob svoji kandidaturi napovedal vrnitev deleža pod okrilje SZS.

Direktor SZS Matija Vojsk ob tem pojasnjuje, da je v osnutku novega statuta, ki bo jeseni v potrditev predložen Skupščini SZS, v prid preglednosti za prodajo nepremičnin in strateških naložb predvideno potrebno soglasje Skupščine kot najvišjega organa SZS. Tako bi v prihodnje društva, ki so člani SZS, dobila ustrezno vlogo pri odločanju o tovrstnih transakcijah.

zgoraj: Tomaž Lovše in Matija Vojsk [foto: Klemen Zibelnik]

Leave a Comment