1.260.000 € proračun Pokala Vitranc

Organizacijski komite Pokala Vitranc bo za pokritje stroškov priprave in izvedbe tekmovanja zagotovil okvirno 1.260.000 €. Po njihovih izračunih naj bi stroški dosegli okoli 1.229.000 €. Prireditev bo tako finančno uspešno izvedena.


Kranjska Gora [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

OK Pokal Vitranc pokriva stroške priprave in izvedbe tekmovanj izključno s prodajo televizijskih pravic in marketinških delovanjem doma in v tujini. Glavni marketinški partner je agencija Infront iz Lugana, saj s prodajo pravic na tujih tržiščih iztrži večji del sredstev za pripravo tekmovanj.

Leave a Comment