Kocjančič znova kandidat za predsednika OKS


Tomaž Lovše in Matija Vojsk [foto: Klemen Zibelnik]

Na svoji 5. redni seji se je sestal Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije. Sprejel je sklep o sklicu redne letne skupščine, ki bo 3. novembra 2010. Potrdil je dnevni red skupščine, ki bo med drugim obravnavala predlog novega statuta SZS, katerega osnutek je bil potrjen na seji. Obravnavani in sprejeti so bili tudi programski cilji predsednikov vseh sedmih smučarskih panog in Zveze učiteljev in trenerjev smučanja za sezono 2010/2011. Člani so po njegovih treh mesecih delovanja na SZS potrdili tudi poročilo direktorja SZS Matije Vojska z opravljenimi organizacijskimi in drugimi ukrepi s poudarkoma na zagotavljanju prihodkov in obvladovanju stroškov poslovanja. V nadaljevanju so člani sprejeli finančni načrt za prihajajočo sezono. IO SZS je sprejel sklep o predlogu za imenovanje člana skupščine in predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Tako bo Smučarska zveza Slovenije za obe funkciji za naslednje mandatno obdobje 2010-2014 predlagala dr. Janeza Kocijančiča.

Odločil sem se, da IO SZS predlagam, da za predstavnika v skupščini OKS imenuje dr. Janeza Kocijančiča in ga tudi kandidira za predsednika OKS za nov mandat. Veseli me, da je IO moj predlog soglasno potrdil. Dr. Kocijančič je mnoga leta uspešno deloval v športu ter v mednarodnem Olimpijskem komiteju in Mednarodni smučarski zvezi (FIS) uživa izjemen ugled. Z dr. Kocijančičem sva imela določene razlike glede pomembnih vprašanj nadaljnega razvoja SZS. V strpnem dialogu in ob medsebojnem spoštovanju sva le te razlike premostila in se zavezala tvornemu sodelovanju za dobro slovenskega športa. Veseli me, da je dr. Kocijančič IO SZS predstavil svojo zavezo, da bo v primeru izvolitve za nov mandat predsednika OKS, kot mandatar podal takšen predlog IO OKS, da bodo v njem zajeti vsi ljudje dobre volje, ki so pripravljeni delati v dobro slovenskega športa ne glede na svetovno-nazorsko pripadnost. Me je pa dr. Kocijančič obvestil, da bo tokrat zadnjič kandidiral za predsednika OKS in hkrati zagotovil, da bo v okviru svojih pristojnosti poskrbel za vzorno nasledstvo in tranzicijo,” je sprejetje sklepa komentiral predsednik SZS Tomaž Lovše. Potrjena je bila tudi sestava Organizacijskega komiteja Pokljuka, ki bo od 15. – 19. decembra 2010 na Pokljuki pripravil tekme svetovnega pokala v biatlonu.

Leave a Comment