Prevajanje je lahko ustno ali pisno

Prevajanje je v današnjem času nujno že po celem svetu. Prevajalec kot poklic, je poznan šele v 20. stoletju, čeprav je prevajanje kot dejavnost znano in uporabljeno že vrsto let poprej. Prevajanja poznamo več vrst. Priporočljivo je, če se prevajalec specializira za eno vrsto prevajanja.

Lahko se odločimo za pisno ali ustno. Pisnega prevajanja poznamo več vrst. Lahko opravimo strojno prevajanje, ki ga moramo uporabljati samo za nestrokovna besedila. Ločimo še prevajanje splošnih besedil, strokovnih besedil in umetniških. Prevajanju umetniških besedil pravimo literarno prevajanje. Je zelo zahtevno in ga ponavadi opravljajo umetniki, pisci sami se izpopolnejo za to prevajanje. Taki prevodi so ponavadi veliko dražji.


Tudi smučišča se odločijo za prevajanje [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Ustno prevajanje je tolmačenje

Večinoma se ga uporablja na sodiščih, poslovnih konferencah, na policijskih postajah, povsod tam kjer je ponavadi veliko tujcev. Tu se ne da prevode popraviti. Storitev poteka hitro in ni časa za razmislek. Je zelo zahtevno in hkrati zelo stresno opravilo. Tu si prevajalec ne sme dovoliti napak. Groba delitev ustnega prevajanja je konsekutivno in simultano. Ti dve vrsti se zelo rezlikujeta med seboj. Za simultano prevajanje je značilno, da prevajalec in govorec govorita istočasno. Take prevajalce lahko dobimo v različnih prevajalskih agencijah. Prevajalec mora zelo dobro poznati jezik, ker nima časa iskati po različnih slovarjih kaj nekatera beseda pomeni. Stres je tu zelo velik, če se prevajalec ne počuti sigurnega. Za konsekutivno prevajanje je značilno, da prevajanje začne, ko govorec neha govoriti. In tudi ni časa iskanja pomena besed po različnih slovarjih. Zato so ustni prevodi veliko bolj zahtevni in so seveda dražji.

Ko se nekdo odloči, da bo njegova dejavnost ustno prevajanje, ima že v času izobraževanja in študija različni program. Študij se loči glede na smer za katero se odloči študent.

Danes je povpraševanje po tolmačenju tako veliko, da tolmači ne ostajajo brez dela. Znanje jezikov je v današnjem času tako iskano, da se ga iz dneva v dan več potrebuje. To je velik kapital, ki ga ima človek in se tega mora zavedati. Če nekdo zna veliko tujih jezikov, je lahko prepričan, da brez službe oziroma brez dela ne more ostati.

Leave a Comment