Proračun SZS 8.868.000 €


Tomaž Lovše [foto: Klemen Zibelnik]

V sredo zvečer je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala izredna Skupščina Smučarske zveze Slovenije (SZS). Delegati 225 društev – članov SZS so razpravljali in sprejeli programske cilje vseh panog za sezono 2010/2011. Sprejet je bil tudi plan prihodkov in odhodkov za sezono 2010/11 in sicer so načrtovani odhodki za izvedbo programov v višini 8.810.000 €. Za pokrivanje odhodkov iz naslova izvedbe programov pa so načrtovani prihodki v višini 8.868.000 €.

V tej sezoni so pred nami poleg tekmovanj v svetovnih pokalih svetovna prvenstva v šestih smučarskih panogah. Reprezentance se nanje pripravljajo že mesece in sezona bo finančno zahtevna. Veseli nas podpora že uveljavljenih kot tudi nekaterih novih pokroviteljev, kot tudi pripravljenost državnih institucij za obravnavo pobud glede zagotavljanja materialnih in infrastrukturnih možnostih za ukvarjanje s športom skozi vse leto,” je pojasnil Matija Vojsk, direktor Smučarske zveze Slovenije.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog sprememb statuta SZS, ki je bil sprejet in bo omogočil večjo odgovornost pri porabi denarja, ter stroki omogočil večjo avtonomijo. “Od svoje izvolitve dalje sem se zavzemal, da prenovimo statut, da se na eni strani loči med stroko in na drugi med upravljanjem zveze. Statut je sedaj posodobljen in zahvaljujem se vsem, ki so pri tem sodelovali,” je ob zaključku skupščine dejal predsednik SZS Tomaž Lovše.


Matija Vojsk [foto: Klemen Zibelnik]

Leave a Comment