Slovenija dobila pomembno mesto v vodstvu Združenja evropskih smučarskih centrov FIANET

Sredi septembra je v Stockholmu na Švedskem potekalo redno zasedanje Združenja evropskih smučarskih centrov FIANET, na katerem so med drugim potekale tudi volitve novega vodstva združenja. Ob novoizvoljenemu predsedniku, Francozu Pierru Lestasu, so udeleženci na mesto podpredsednika združenja izvolili Damjana Pintarja, predsednika Zbornice gorskih centrov Slovenije in Izvršilnega direktorja Unior d.d. Program Turizem, ki upravlja s športnim in smučarskim centrom Rogla.


Udeleženci srečanja v Stockholmu [foto: Unitur]

Združenje FIANET, katerega članica je zadnjih 5 let tudi Slovenija, deluje na podlagi enotne politike organiziranosti smučarskih centrov po Evropi, predvsem na področju standardov zagotavljanja varnosti, delovanja žičničnih sistemov ter marketinških aktivnosti in povezovanja.

Med članicami potekajo izmenjave standardov za dvig kvalitete storitev, medtem ko se hkrati spremljajo in izmenjujejo sodobni trendi na področju cenovne politike, kadrovanja in uvajanja novih produktov.

Glavna naloga Združenja evropskih smučarskih centrov FIANET bo, v naslednjem štiriletnem mandatu, širitev le-tega na Osrednjo in Vzhodno Evropo.

V sklopu tega bo v 6. in 7. novembra 2012 v Sloveniji organiziran sestanek z novimi kandidatkami, ki bo potekal hkrati s poslovnim srečanjem Alpin – Gospodarstvo v Alpah v organizaciji Avstrijske gospodarske zbornice.

Leave a Comment