Srečko Medven bo vodil Club5 vsaj še tri leta

V Zürichu je bilo med prvomajskimi prazniki spomladansko zasedanje združenja Club5, na katerem so potrdili Srečka Medvena za naslednje obdobje, sprejeli pa so še vrsto sklepov, ki bodo pomembno vplivali na razvoj kluba v prihodnosti. Hkrati ob zasedanju Club-a5 pa je bilo tudi srečanje med vsemi OK-ji in Mednarodne smučarske zveze, na katerem so analizirali preteklo sezono.

Člani so na zasedanju sprejeli oz. se seznanili z naslednjimi točkami:

1. Z aklamacijo je bilo potrjeno dosedanje vodstvo, kateremu je potekel dveletni mandat. Novo staro vodstvo je: predsednik Srečko Medven (Kranjska Gora), podpredsedniki: Stefania Demetz (Gardena), Peter Fisher (Garmisch Partenkirchen) in Peter Willen (Adelboden). Soglasno je bila potrjena tudi sprememba mandata iz dveh na tri leta. Vodstvo se je zahvalilo za izkazano zaupanje. Z vnovično izvolitvijo so dobili potrditev dobrega dela, predvsem v odnosih s FIS-o in vizijo razvoja Club-a5, kot “cehovskega predstavnika” večine organizatorjev svetovnega pokala.

2. Podana so bila poročila predsednika Club-a5 in podpredsednikov s poudarkom na uspešnem sodelovanju z vodstvom FIS in vodstvom AUDI FIS svetovnega pokala. Posebej je bilo poudarjen projekt predstavitve Club-a5 javnosti, s katerim želi Club5 širšo javnost redno obveščati o delovanju in načrtih za prihodnost.


Kranjska Gora [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

3. Predstavljena je bila analiza posameznih tekmovanj s strani članic Club-a5 v pretekli sezoni, 2011/12, ki je bila izjemno naporna v vidika vremenskih pogojev, kar se je odražalo v odpovedi štirih posameznih tekmovanj znotraj Club-a5 (Val Gardena, Kitzbuehel, Val d’Isere, Garmisch).

4. Podana je bila informacija v zvezi z delitvijo prihodkov za pravice “data&timing”, ki jih je FIS prodala Longines-u. Delijo se v dveh delih. Prvi, osnovni del, je bil že izplačan na račune nacionalnih smučarskih zvez, medtem ko bo drugi del, ki je odvisen od medijske odzivnosti posameznih tekmovanj, izplačan po FIS kongresu v Južni Koreji, ko bodo znani vsi podatki o gledanosti tekmovanj. Delitev teh sredstev med posameznimi OK-ji in nacionalnimi zvezami pa je odvisna od medsebojnega dogovora.

5. Sprejet je bil zgodovinski sklep, s katerim je odprl možnost članstva vsem zainteresiranim OK-jem svetovnega pokala. “Klasični organizatorji – danes 15” bodo imeli status “Polnopravnega člana Club5”, vsi OK-ji, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za članstvo (10 let organizator tekmovanj v SP brez prekinitev, kvalitetno tekmovanje, najmanj 3 leta v potrjenem koledarju SP) pa se lahko včlanijo kot “kandidati za polnopravno članstvo”. Status kandidata se dodeli za obdobje treh let, po tem prehodnem obdobju pa se status lahko spremeni v “polnopravno članstvo”.

Tretji nivo, to je “Pridruženi član” pa je odprt vsem OK-jem, ki si želijo deliti izkušnje in biti pod okriljem Club5 in ne izpolnjujejo osnovnih pogojev. Določene pravice (npr. glasovalne, volilne, itd.) na drugem in tretjem nivoju statusa so omejene, a članstvo v Clubu5 zagotavlja izmenjavo izkušenj, znanja ter zastopanje interesov v okviru Cluba5.

6. Predstavljena je bila kandidatura OK Zagreb za članstvo v Club5. Sprejet je bil sklep, da se kandidatura obravnava, da se opravi obisk tekmovanja in da se sprejme sklep o sprejetju Zagreba v članstvo Club5 na spomladanskem zasedanju, v maju 2013.

7. Na podlagi razprave so člani sprejeli smernice za razvoj Cluba5 v obdobju do leta 2020 pod imenom “Club5 – 2020”, ki bo v podrobnostih pripravljena in potrjena na jesenskem zasedanju, v začetku oktobra v Zürichu.

Analiza pretekle sezone

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je povabila vse organizatorje tekmovanj za svetovni pokal (skupaj 33) na posezonsko analizo pretekle sezone. Poleg članic Cluba 5 (13 od 15-ih) so se analize udeležili še OK-ji Chamonix, Bansko, Lenzerheide, Moskva, Munich in OSV za avstrijske organizatorje (razen Kitzbüchla).

Sarah Lewis, generalna sekretarka FIS, in Srečko Medven, predsednik Club5, sta na začetku pozdravila vse prisotne, direktorja svetovnih pokalov, Günther Hujara za moška tekmovanja, in Artle Skardaal za ženska tekmovanja, predstavila analizo sezone s strani FIS.

Na podlagi analiz, ki sta bila opravljena med 15-timi članicami Club5 in na osnovi vprašalnika FIS, so bile obravnavane naslednje teme: komunikacije, Team hospitality, AUDI infrastruktura, postavitev marketinške opreme na terenu in predstavitev FIS sponzorjev, plačilo denarnih nagrad in potnih stroškov, on-line prijave ekip, FIS sezonska akreditacija, postavitev ciljne arene in prostorov z omejenim dostopov in javno žrebanje štartnih številk. Zaključki so bili konstruktivni in pogled umerjen predvsem v izboljšanje tekmovanj za svetovni pokal v vseh pogledih, tako tehničnih kot tudi medijski odzivnosti tekmovanj. Na podlagi analize so direktorji predstavili tudi vpogled v prihajajočo sezono, sezono 2012/13.

Leave a Comment