Tomaž Lovše: “Dobiček in likvidnostne težave na SZS”


Tomaž Lovše [foto: Klemen Zibelnik]

Pred jutrišnjo redno letno skupščino Smučarske zveze Slovenije (SZS) je danes potekala novinarska konferenca s predsednikom SZS Tomažem Lovšetom. Predsednik je spregovoril o preteklih mesecih delovanja Smučarske zveze in o načrtih za letošnjo sezono, ki se je že začela.

Kot predsednik smatram, da je pravilno, da spregovorim javnosti o dejavnostih SZS, o zaključku pretekle sezone oziroma leta, ter vas informiram o dnevnem redu in o odločitvah, ki smo jih predlagali za jutrišnjo skupščino. Na dnevnem redu imamo letno poročilo za leto 2010. Rad bi poudaril, da je pooblaščen revizor podal mnenje brez pridržkov. Prvič do sedaj so prihodki SZS presegli 10 milijonov evrov. Ustvarili smo 600.000 presežka prihodkov nad odhodki. Skupščina bo obravnavala tudi poročila vseh predsednikov panog oziroma zborov za preteklo sezono in poročila organizatorjev tekem za svetovni pokal v Sloveniji. Predloženi bodo načrti panog za prihajajočo sezono in finančni načrt. Začrtali bomo nadaljnjo finančno konsolidacijo SZS,” je dejal Lovše in predstavil tudi nadaljnje delo na Podutiški. “Nadaljevali bomo z racionalizacijo podpornih služb. Podporne službe, začenši s predsednikom, smo tu, da damo podporo športnikom in ne obratno. Skupščina bo tudi volilna, saj bodo potekale volitve v nadzorni odbor. Klubi so predlagali 11 kandidatov, sponzorji pa 2. Volitve v nadzorni odbor so posledica potrditve novega statuta, kjer smo prilagodili sestavo nadzornega odbora, da smo vključili tudi druge deležnike. To pomeni ne samo klube, ampak tudi sponzorje, glede na to, da čedalje večji del prihodkov prihaja od sponzorskih pogodb, tako da je prav, da jih vključimo v nadzor delovanja SZS.

“SZS podeli preveč nagrad”
Na SZS so nadaljevali s tradicijo podeljevanja nagrad za uspešno delo delavcem in športnikom. Tokrat bodo podelili več kot 100 nagrad. “Sodelavce sem večkrat sicer vprašal, če je potrebno tako veliko število nagrad. Toda SZS, ki je zelo razvejana organizacija, je imela takšno tradicijo, da je številne ljudi, zanesenjake in prostovoljce, ljudi ki na splošno pomagajo v klubih, regijskih tekmah itd., nagradila in mislim, da je edino prav, da se SZS enkrat na leto tem ljudem zahvali. Po drugi strani moramo biti ponosni na dosežke naših športnikov v pretekli sezoni. Nagrajena bo Petra Majdič, Tina Maze, naši skakalci in Rok Marguč,” je Lovše skeptičen glede velikega števila nagrad. Skupščino bo vodstvo zveze tudi obvestilo o ustanovitvi fundacije Podarim dobim, za katero sta koncept in pravna podlaga že pripravljeni.

V lanski sezoni rekordni prihodki
Mnogim je nejasno, kako to, da je imela SZS po eni strani rekordne prihodke v višini 10 milijonov in je v letu 2010 ustvarila presežek 600.000 evrov, po drugi strani pa imamo zaostrene likvidnostne razmere. Eno je, da so bilančni izkazani prihodki in odhodki takšni kot so. Drugo pa je, da na začetku vsake nove sezone SZS poravna približno 1.200.000 evrov likvidnosti, se pravi prihodke nove sezone nameni za poplačilo dospelih obveznosti pretekle sezone,” je prvi mož zveze poskušal pojasniti finančno stanje največje zveze v državi ter se v istem trenutku podal v še bolj detajlno razčlembno finančnih sredstev: “Naj predstavim še nekaj podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov za sezono 2010/2011. Prej sem govoril o poslovnem oziroma koledarskem letu, vsebinsko pa moramo obravnavati vsako sezono posebej se pravi od 1. maja do 30. aprila. Ta sezona se je končala z negativnim rezultatom 56.000 evrov. Skupaj smo ustvarili za 10,1 milijona prihodkov, odhodkov pa smo imeli skoraj za 10,2. Potrebno je poudariti, da smo se s podporo celotne SZS, Olimpijskega komiteja in vlado Republike Slovenije odločili, da kandidiramo Planico za SP v nordijskih disciplinah leta 2017. Za to kandidaturo smo plačali kotizacijo 150.000 švicarskih frankov, se pravi, da bi bila sezona, če tega nebi plačali, pozitivna. Stroške kandidature ocenjujemo na 370.000 evrov, z državo pa imamo “gentelmanski” dogovor, da jih krijemo 50-50. Do trenutka, ko smo morali plačati kotizacijo, nam dame in gospodje iz države niso nič pomagali. Če bi oni tedaj izpolnili besedo, te sezone ne bi končali negativno.

Večina panog poslovala pozitivno, največji minus pri alpincih
Alpske discipline so poslovale negativno v višini 356.000 evrov, od tega je bilo prihodkov 1.982.000, 2.338.000 pa odhodkov. Proračun telemarka je znašal 30.000 evrov, kjer ni bilo prekoračenj. Proračun za deskanje se dviga, kar me zelo veseli, imeli pa so 321.000 € prihodkov, glede česar smo lahko zelo zadovoljni. Rad bi poudaril, da so nordijske discipline ponovno poslovale z minimalnim plusom 16.000 evrov, celoten proračun pa je znašal 2,5 milijona. Biatlon je imel 959.000 evrov prihodkov, pri čemer je imel 206.000 plusa. Ta plus je namenjen pokrivanju kredita za Pokljuko, ki je neobhoden del infrastrukture v Sloveniji. Amortizacija letno znese 156.000 evrov. ZUTS ima proračun 307.000 evrov in je posloval pozitivno s 35.000 plusa. Planica je imela s proračunom 2,3 milijona, 134.000 evrov plusa, pri čemur Planica pokriva Državni panožni nordijski center v Kranju, natančneje z 99.000 evri. Prosti slog je imel 35.000 evrov proračuna in je bil pozitiven. Podporne službe so imele prihodkov za 1.426.000 evrov in so pozitivno poslovale s 150.000 evri. Kako to, da je lahko tu plus? Zato, ker imamo tu knjižene določeno prihodke, ki se ne knjižijo po panogah, mojo donacijo in zaradi zmanjšanja stroškov, ki jih je uvedel direktor,” je stanje obrazložil Lovše.

Tomaž Lovše: “40 odstotkov povišanja sredstev v teh časih nemogoče”
Rad bi predstavil, kako zgleda finančni načrt za sedanjo sezono. 9.7 milijona bo prihodkov, odhodkov pa 9,5, se pravi bo pričakovan pozitivni rezultat v višini 185.000 evrov. Alpske discipline so deležne največjega povečanja proračuna na 2.471.000 evrov, kar je približno 20-odstotno povečanje. Tu sem se zelo zavzel a nočem, da mislite, da mi je alpsko smučanje tako ljubo. Ta šport se je v zadnjih štirih letih zelo podražil. Predvsem zaradi prevalitve obveznosti opremljevalcev na zveze. Uspelo nam je povečati komercialne prihodke, medtem ko smo doživeli padec prihodkov od opremljevalcev, kar je podražilo celotno funkcioniranje te panoge. Podražili so se tudi zakupi prog, namestitve itd. Tu je malim reprezentancam čedalje težje slediti trojici oz. četverici držav, ki imajo zadostna finančna sredstva. Zato se iskreno zahvaljujem vsem sponzorjem, ki so priskočil na pomoč, ti ki so v alpskem smučanju prepoznali komercialno moč. Situacija je delikatna tudi v drugi največji panogi, če gledam po proračunu, se pravi v nordijskih disciplinah. S predsednikom Praznikom smo usklajeni, panoga je zadovoljna, medtem ko na področju skokov proračun približno za 300.000 evrov presega želje od realnosti. In o tem odkrito govorim. Kolega Jasnič, predsednik panoge, je prisluhnil stroki in naredili so zelo ambiciozen načrt, ki pa vključuje tudi 150.000 evrov za ženske skoke, se pravi povečanje iz 50.000 na 200.000 evrov. Ljuba Jasniča sem pozval, da se pogovorimo in naredimo nek kompromis, saj je 40 odstotkov povišanje sredstev v teh časih nemogoče.

V Soči po žensko skakalno medaljo
Lovše pa se vendarle zaveda, da ima Slovenija v ženskih skokih štiri tekmovalke med najboljšo petnajsterico. Bližajo pa se tudi olimpijske igre v Sočiju, kjer lahko osvojijo medaljo. “Komercialnih vsebin, se pravi, da bomo prodali čelade in drese, pa pri ženskih skokih v tem trenutku ni. Prav je da govorimo z predsednikom OK in z državo, da najdemo način kako skoke podpremo in s tem podpremo medalje. Z vsem srcem bi rad podprl ženske skoke,” je Lovšetovo mnenje o ženskih skokih.

Leave a Comment