Univerziada v Erzurumu v številkah


Otvoritev univerziade [foto: Maja Hren]

Nekaj zanimivih informacij v številkah iz Univerzijade v Erzurumu. Trenutno ima največ medalj Rusija (11), ki ima tudi najštevilčnejšo delegacijo, kar 260 udeležencev. Vseh udeležencev je 2700 iz 58 držav, med katerimi so tudi nekatere eksotične, kot na primer Venezuela in Mehika. 260 je sodnikov in tehničnih delegatov, 60 predstavnikov tujih medijev in 226 domačih. Delegacijam so dodeljeni atašeji, ki jih je 360, pomaga pa jim 2200 prostovoljcev. Varnostnikov je 3450, prodanih je bilo 160.000 vstopnic za dogodke v okviru Univerzijade (21 000 zgolj za otvoritveno slovesnost). Za logistiko imajo organizatorji na voljo 800 različnih vozil, predvideva se, da se bo postreglo hrane za 60.000€ . Turki so v izgradnjo in popravilo cest vložili dobrih 21 milijonov €, v izgradnjo športnih dvoran skoraj 187 milijonov €, skupno se investicije ocenjujejo na skoraj 279 milijonov €. Dodatnih 25 milijonov € so vložili v obnovo letališča v Erzurumu. Sicer je Turčija prvič prisotna na zimskem športnem tekmovanju s tako velikim številom športnikov – 150.

Leave a Comment