Potrjen terminski plan in nagradni sklad za 51. Pokal Vitranc


Kranjska Gora [foto: Klemen Zibelnik]

Na prvi redni seji za 51. Pokal Vitranc, ki bo 10. in 11. marca 2012 v Kranjski Gori, so člani Organizacijskega komiteja pregledali terminski plan in se seznanili z novostmi v svetu organizacije tekem v svetovnem pokalu.

Prisotni člani OK Pokala Vitranc so na redni seji pregledali in uskladili terminski plan za pripravo tekmovanja ter se seznanili s plani posameznih tehničnih komisij. Finančni plan še ni bil potrjen. Finančna konstrukcija tekmovanja bo zaprta predvidoma v mesecu decembru.

OK Pokal Vitranc je potrdil investicijo pri obnovi napeljave energetskih in komunikacijskih kablov na smučišču v Podkorenu, ki jo bodo izvedle z RTC Žičnice Kranjska Gora. Gre za investicijo, ki bo dodatno prispevala k boljšim pogojem, ki so nujni za nemoteno in optimalno izvedbo merjenja časov, prenosa podatkov in zagotavljanje potrebne energije ter za produkcijo TV prenosa.

Seznanili so se s poročili

OK Pokal Vitranc se je seznanil s poročili z jesenskega zasedanja Mednarodne smučarske zveze in združenja Club5, ki sta bila v Švici. Poročilo sta podala Srečko Medven, generalni sekretar Pokala Vitranc, ter Boris Pesjak, podpredsednik Pokala Vitranc. Pesjak je poudaril pomembnost vključitve posameznih organizatorjev tekmovanj v alpskem smučanju, članic Cluba5, pri analizah o izboljšanju organizacije na ravni Mednarodne smučarske zveze (FIS). Po njegovih besedah se Mednarodna smučarska zveza za določena mnenja obrača direktno na Club5, kar je pozitivno in pomeni, da je Club5 dobil status enega izmed pomembnih partnerjev v svetovnem pokalu v alpskem smučanju in lahko s svojimi predlogi ključno vpliva na izboljšave v prihodnosti.

Recesije v Kranjski Gori ni

OK se je med drugim tudi seznanil z dejstvom, da je podpisana pogodba o medijskih pravicah med lastnikom teh pravic, družbo Infront iz Italije, OK Pokal Vitranc in Zlata Lisica ter Smučarsko zvezo Slovenije. Prav tako je podpisan sporazum o izvedbi tekmovanja med Mednarodno smučarsko zvezo in Pokalom Vitrancem. Soglasno je bil potrjen nagradni sklad za zmagovalce 51. Pokala Vitranc, v enaki višina kot prejšnjo sezono, to je 112.500,00 CHF.

Leave a Comment