Usoda Starega vrha vse bolj negotova

Do zimske sezone ostaja le še nekaj tednov, morda lahko pričnemo odštevati tudi že dneve, a še vedno ni znana usoda Starega vrha. Leta 2006 so namreč pri Smučarsko-turističnem centru Stari vrh (STC Stari vrh) za nakup ogrevane šestsedežnice in druge opreme najeli kredit pri Hypo Leasingu. Največji lastnici družbe STC Stari vrh sta občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka, ki sta od leta 2005 družbo dokapitalizirali v višini 388.000 €.

Nova šestsedežnica je bila na smučišču Stari vrh postavljena v sezoni 2006 in 2007. Občini Gorenja vas – Poljane (47%) in Škofja Loka (35%) sta z navedenim deležem večinski lastnici STC Stari vrh.

Ob zadnji dokapitalizaciji je Hypobanka podala tudi nepreklicno izjavo, da ta šteje kot končni prispevek Občine Gorenja vas – Poljane k ‘Investiciji gradnje 6-sedežnice s spremljajočimi objekti in napravami’; zato zoper Občino Gorenja vas – Poljane banka ne bo uveljavljala nobenih finančnih in drugih zahtevkov, niti svojih morebitnih terjatev do občine Gorenja vas – Poljane ne bo prenesla na katero koli tretjo osebo,” so sporočili iz občine Gorenje vas in hkrati zatrdili, da imajo isti dokument tudi na Občini Škofja Loka.

Kot so sporočili iz obeh občin je bilo Hypo Leasingu do sedaj po vseh šestih pogodbah odplačano za 761.609 € glavnice in za 725.275 € obresti, skupaj torej 1.476.884 €. Preostali dolg do Hypo Leasinga je iz glavnice v višini 3.640.514 € in obresti v višini 735.419 €.

Hypo Leasing je zaradi neplačevanja pogodbenih obveznosti aprila leta 2012 blokirala račun STC Stari vrh d.o.o.


Na Starem vrhu poteka tudi Pokal Loka [foto: GEPA]

Vsi iščejo rešitve

Ker STC Stari vrh ni bil zmožen odplačevati preostalega dolga, je Hypo Leasing pozval lastnike k iskanju rešitve. Za obe občini in škofjeloško območje je delovanje smučišča na Starem vrhu pomembno, zato sta obe občini izrazili pripravljenost sodelovati pri urejanju razmerij med Hypo Leasingom in STC Stari vrh.

6. novembra so se zbrali vsi lastniki STC Stari vrh in se dogovorili, da bodo poleg obeh občin tudi mali lastniki družbe in smučišča proporcionalno z deleži oziroma glede na obseg poslovanja povezanega s smučiščem sodelovali pri plačilu zapadlih obveznosti. Podali so ponudbo, po kateri bi vsaka od občin v naslednjih šestih letih plačala po 50.000 € letno, mali družbeniki in drugi poslovni subjekti, ki jim je vir zaslužka smučišče Stari vrh pa letno po 22.500 €, skupaj torej 600.000 € obe občini, ostali lastniki pa 135.000 €, družba STC Stari vrh pa naslednjih štirinajst let še skupno 700.000 € in obresti. Družba zastavi za svoje obveznosti žičnico.

Hypo Leasing na najnovejšo ponudbo lastnikov STC Stari vrh še odgovorila. Njena odločitev bo najverjetneje že pomenila dokončno odločitev o letošnji usodi smučišča Stari vrh.

Sedežnica vredna manj kot milijon

Po cenitvi sodno zapriseženega specializiranega cenilca znaša tržna vrednost šestsedežnice 956.833 €, vrednost pri prisilni prodaji oz. likvidacijska vrednost pa 645.698 €, tržna vrednost vseh naprav, ki so predmet navedenih šestih leasing pogodb (šestsedežnica, oprema za pripravo snega, teptalci snega), pa znaša 1.115.000 €, likvidacijska vrednost pa 757.000 €.

Pritiski in pogajanja nove ekipe Hypo Leasing so se pričela v začetku letošnjega leta. Za izpad smučarske sezone ali dela sezone je nepošteno kriviti največji lastnici, to je občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka, ki sta kot edini družbenici izpolnjevali obveznosti po prvotnem dokapitalizacijskem načrtu, in ponujali še dodatna sredstva, čeprav obveznosti niso obstajale. Danes se izkazuje, da je bila investicija v 6-sedežnico previsoka investicija za podjetje STC, saj podjetje ni moglo plačevati rednih obrokov kredita, in to kljub dokapitalizacijam občin po sprejetem načrtu. Občina Gorenja vas – Poljane se še kako zavzema za smučišče na Starem vrhu, saj smo sprejeli OPPN za dodatne zazidljive površine za namestitvene kapacitete, pripeljali vodovod na smučišče (vrednost investicije dosega 1 mio eur) in urejujemo cestno infrastrukturo na naši strani,” meni župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež in nadaljuje: “Obenem smo visoko motivirani, da smučišče nadaljuje svojo dejavnost, saj je pomemben generator turističnega in širšega razvoja v regiji, zato se bomo še naprej dejavno vključevali tudi v nadaljnja pogajanja za finančno sanacijo podjetja, da bi zagotovili obstoj in razvoj smučišča. Povsem enako zato upravičeno pričakujemo tudi od ostalih družbenikov in lastnikov zemljišč na območju smučišča.

Leave a Comment