Zakaj se v Planici še ne gradi?


Planiška velikanka [foto: Klemen Zibelnik]

Minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič je na novinarski konferenci spregovoril o zapletih pri gradnji Nordijskega centra Planica. “Zadnji dan pred oddajo ponudb je manjše gradbeno podjetje, ki samo nima niti referenc niti kadrovskih in strojnih resursov (za finančne nimamo podatkov) vložilo revizijo na razpisno dokumentacijo, ker nismo hoteli podaljšati roka za oddajo ponudb. Pritožnik se sklicuje na to, da ponudniki, ki so nameravali oddati ponudbo s podizvajalci niso bili v enakopravnem položaju s tistimi potencialnimi ponudniki, ki naj bi ponudbo oddali brez podizvajalcev. Da to ni res govori dejstvo, da smo dobili 6 kvalitetnih ponudb, nekatere so bile s podizvajalci, nekatere pa po načelu več izvajalcev v skupnem poslu. Nismo pa dobili ponudbe, kjer naj bi ponudnik nastopal samostojno. Tri od teh ponudb so konkurenčne. Naj navedemo, da to podjetje ni dvignilo projektov, se ni udeležilo niti ene razlage projektov in k reviziji ni priložilo niti enega dokazila, da so poskušali oddati ponudbo,” je nad dejanjem neimenovanega podjetja razočaran Lukšič.

S svojim dejanjem torej ne branijo svojega interesa, temveč zgolj ovirajo izgradnjo NC Planica. Na to kažejo tudi naslednja dejstva:
– pritožbo so oddali zadnji možni dan.
– potrditev, da nadaljujejo s postopkom, je odvetniška pisarna, ki jih zastopa oddala na Petrolu v Novem mestu zadnji dan, pošta pa jo je zavedla naslednji dan. Odvetniška pisarna je iz Ljubljane in bi to isto lahko izvedla v Ljubljani.
– pozvati so jih morali k dopolnitvi, saj niso vplačali takse.
– zadnji dan so na Revizijsko komisijo vložili popravljalno vlogo (čeprav ni običajna praksa dopolnjevati zahtevek za revizijo), s katero ne navajajo novih dejstev, ampak oporekajo našim razlagam in zahtevajo izvedenca gradbene stroke.

Sprašujemo se, ali je vprašanje res tako zapleteno, da revizijska komisija ni mogla sprejeti odločitve? Za nas in še šest slovenskih podjetij in njihovih podizvajalcev ni, saj so pravočasno in v roku oddali ponudbe, ki so bile v okviru pričakovanj razpisanih projektov in nalog. Na tem mestu pozivamo Revizijsko komisijo, da odloči in naj neha zavlačevati. Zakaj izkoriščamo medije? Ker na Revizijski komisiji dlje kot do tajnice ne prideš in sploh nočejo slišati naših argumentov. Mi pa pojasnil ne bomo dopolnjevali, saj bi s tem sami dali razlog, da podaljša rok za izdajo sklepa. Zakon o revizijskem postopku ščiti ponudnike (tudi tistih ponudnikov, ki so svojo nalogo opravili ponudbo pravočasno oddali) in ne javnega interesa, (izgradnja NC Planica pa je javni interes). Revizijski postopki so kot folklora gradbene industrije resna grožnja uresničevanju javnega interesa. (17 razpisov nas čaka v naslednjih 3 letih, če bodo o vsakemu toliko časa odločali bomo izgubili vsa EU sredstva),” je še dejal Lukšič.

Kaj se v letošnjem letu namerava zgraditi v Planici?
1. Novogradnja Bloudkove velikanke HS 135 m
2. Novogradnja srednje skakalnice HS 105 m
3. Novogradnja ogrevalnega objekta na vrhu HS 135 m
4. Novogradnja Bloudkovega sodniškega stolpa
5. Rekonstrukcija nemškega stolpa
6. Novogradnja RTV stolpa na HS 135 m
7. Novogradnja mladinskih skakalnic HS 85 m in 65 m
8. Novogradnja otroških skakalnic HS 45 m, 30 m in 15 m
9. Novogradnja transportne naprave za mladinske in otroške skakalnice
10. Plastifikacija skakalnic
11. Začetek gradnje servisnega objekta Čaplja
12. Nakup opreme za zasneževanje
13. Nakup opreme za pripravo skakalnic

Kaj se je že izvedlo?
1. Sprejet je bil Zakon o NC Planica.
2. Ustanovili so medresorsko delovno skupino za izgradnjo NC Planica, ki je ministrstvu v veliko pomoč pri uresničevanju cilja.
3. Potrjen je projekt ESRR – Izgradnja Centra za smučarske skoke in polete Planica (to je 1. Faza NC Planica) Vrednost projekta je: 25.323.578,00 EUR
4. V postopku je Sprememba ureditvenega načrta in izdelavo CPVO-ja.
5. Uskladili so kulturno varstvene smernice, ki omogočajo, da bodo dobili moderne in ohranili temeljne poudarke kulturne dediščine (os Bloudkove velikanke, umetno hrbtišče, nemški stolp, tirna vzpenjača).
6. Pridobili vodno dovoljenje.
7. Pridobili so Okoljsko dovoljenje za gradnjo skakalnic.
8. Izdelana je projektna dokumentacija za skakalnice in spremljevalne objekte.
9. V izdelavi je projektna dokumentacija za Servisni objekt Čaplja.
10. Izdelana je idejna zasnova za Center za smučarske teke v Planici (2 faza NC Planica).
11. V pripravi je investicijska dokumentacija za Center za smučarske teke.
12. Zagotovili so sredstva iz državnega proračuna za odkup preostalega dela zemljišč. (Ponudbo za odkup, bodo lastnikom zemljišč poslali v začetku prihodnjega tedna)
13. Pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti.
14. Izvedli sečnjo (kot je znano ne smejo med 1.3 in 15.8 izvajati sečnje zaradi gnezdenja ptic)
15. Razpisali JN na portalu EU za izgradnjo Bloudkove velikanke s spremljevalnimi objekti.
16. Razpisali JN za gradbeni nadzor.

Leave a Comment