Peter Zupan analiziral biatlonsko sezono


Peter Zupan [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Predsednik zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Peter Zupan je analiziral preteklo biatlonsko sezono. Njegovo sporočilo navajamo v celoti.

Realizacija programov

Sezono 2012/2013 lahko na osnovi realizacije začrtanih programov posameznih selekcij ocenimo kot uspešno. V pripravljalnem obdobju ni bilo večjih odmikov od načrtovanih programov, A reprezentanca je le ene priprave izvedla v Forni AvoltriNovem Mestu. Realizirane so bile vse načrtovane priprave, za kar se seveda lahko zahvalimo odličnim pogojem v ŠRC Triglav na Pokljuki. Klub temu je bilo potrebno nekajkrat treninge na Pokljuki prilagoditi zaradi drugih prireditev, ki so se odvijale na Pokljuki. Težave pa so se pojavile v novembru 2012, ko snežne razmere niso bile ugodne in je na kratki progi treniralo preveč tekmovalcev iz klubov, rekreativcev in tujih reprezentanc. Udeležili smo se vseh mednarodnih biatlonskih tekmovanj od svetovnega prvenstva do alpskega pokala, kar nam tudi po rezultatski plati ohranja visok ugled v mednarodnem biatlonskem prostoru.

Pri tekmovalcih nižje selekcije (B) prehod v višjo kategorijo ali na višji nivo tekmovanj še vedno pomeni veliko težavo, saj je razlika v kvaliteti prevelika in temu so primerni tudi rezultati. Rezultatsko je najbolj napredoval Lenart Oblak, ki je edini osvojil točke IBU pokala.

Cilj poenotenja sistema treninga (predvsem pri intenzivnostih) z glavno vlogo A trenerjev še vedno ostaja samo delno izpolnjen, nekaj sodelovanja je bilo v pripravljalnem obdobju, kasneje pa tega ni bilo več. Premalo je sodelovanja med trenerji posameznih selekcij, predvsem B in mladinske, ki so večina skupnih priprav in treningov realizirali skupaj. Na Pokljuki je bilo izvedeno veliko dnevnih treningov predvsem B in mladinske reprezentance, po našem mnenju pa je še vedno premalo dnevnih treningov organiziranih v Ložu ali Ihanu.

Sodelovanje s klubi je bilo korektno, klubskim tekmovalcem smo kar nekajkrat omogočili treniranje in bivanje na Pokljuki. Tudi udeležba klubskih tekmovalcev na tekmovanjih za alpski pokal je bila dobra. Posebej je potrebno pohvaliti SK Kovinoplastiko Lož, ki se je tekmovanj udeležila s svojim trenerjem in kombijem in tako omogočila prevoz tudi ostalim klubskim tekmovalcem. To je lep primer dobre prakse in sodelovanja tudi za ostale in za v prihodnje. Uspešno in racionalno smo prilagodili porabo glede na finančna sredstva, ki so nam bila na
voljo.


Jakov Fak [foto: Tomaž Šušteršič]

Realizacija ciljev

Na splošno lahko ugotovimo, da je bila večina načrtovanih rezultatskih ciljev izpolnjena, kar velja predvsem za tekmovanja na svetovnem prvenstvu v Novem Mestu, kjer je Jakov Fak osvojil bronasto medaljo. Prav tako smo v svetovnem pokalu izpolnili skoraj vse cilje. Poudariti velja predvsem četrto mesto Jakova Faka v skupnem seštevku svetovnega pokala in sedem uvrstitev na stopničke za zmagovalce, od tega dve zmagi. Teja Gregorin je osvojila 13. mesto v skupnem seštevku in dosegla 10 uvrstitev med najboljših deset na posameznih tekmah svetovnega pokala. Nekaj ciljev pa je klub temu v svetovnem pokalu ostalo neizpolnjenih, to velja predvsem za uvrstitev moških v pokalu narodov (doseženo 11. mesto), neizpolnitev uvrstitve do tretjega mesta pri ženskah ter uvrstitve drugega tekmovalca v skupnem seštevku do 25. mesta in tekmovalke do 30. mesta.

Mladinci so izpolnili vse zastavljene cilje. Žan Petrinčič je osvojil peto mesto na OFEM, Miha Dolžan je dosegel 10. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu, v alpskem pokalu pa so tekmovalci osvojili kar 25 uvrstitev med prve tri uvrščene.


Biatlonski center na Pokljuki [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Stanje v panogi

Biatlon deluje v dvanajstih smučarskih klubih in je voden z delovanjem zbora in odbora za biatlon. Zbor se je v sezoni 2012-2013 sestal na treh rednih sejah in eni dopisni, odbor za biatlon pa na eni redni seji. Vodstvo zbora je težišče delovanja usmerjalo v oblikovanje tekmovalnih in razvojnih ciljev, zagotavljanju delovanja ŠRC Triglav na Pokljuki in pridobivanju sponzorjev za financiranje načrtovanih dejavnosti. Pomembna naloga je bila usmerjena tudi v izboljšanje pogojev za treninge v začetnih mesecih zime in podpori klubom pri izvedbi tekmovanj Slovenskega pokala. Za uspešno ocenjujemo delovanje panoge na osnovi sledečih dejstev: izvedbi večine načrtovanih aktivnosti, pridobivanju novih podpornikov biatlona, zagotovljenemu dobremu sodelovanju s smučarskimi klubi, ki gojijo biatlon ter ne nazadnje dobro organizirano in strokovno vodenje vseh selekcij in šole biatlona.

Bližajoči zaključek mandata sedanjega vodstva zbora in zaostrene razmere pridobivanja finančnih sredstev, zahtevajo posebno skrb zagotavljanju obstoječega sodelovanja s sponzorji, zadržanje sedanje kadrovske sestave strokovnih timov v reprezentančnih selekcijah v naslednjem obdobju, dobro materialno in infrastrukturno podporo ter bolj usklajeno sodelovanje s smučarskim tekom, predvsem na področju uskladitve tekmovalnih koledarjev in uporabe zmogljivosti na Rudnem polju za treninge in tekmovanja. Pomembna naloga vodstva je tudi zagotavljanje sodelovanja z Ministrstvom za obrambo na področju materialne podpore delovanju panoge, zaposlovanju športnikov ter izvedbi tekmovanj svetovnega pokala IBU v naslednjih sezonah.

Leave a Comment